Rječnik pojmova

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Z

Zakon o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine br. 21/18, 126/19 i 110/21)

Svakom članu obveznog mirovinskog fonda jamči se prinos u visini referentnog prinosa odgovarajuće kategorije mirovinskih fondova umanjenog za dvanaest postotnih bodova u mirovinskom fondu kategorije A, šest postotnih bodova u mirovinskom fondu kategorije B te tri postotna boda u mirovinskom fondu kategorije C. Stopa referentnog prinosa mirovinskih fondova izračunava se za proteklu kalendarsku godinu za svaku kategoriju mirovinskih fondova kao ponderirana aritmetička sredina stopa prosječnih godišnjih prinosa svih mirovinskih fondova iste kategorije za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine, gdje je ponder udio neto vrijednosti imovine pojedinog mirovinskog fonda u ukupnoj neto vrijednosti imovine svih mirovinskih fondova iste kategorije na zadnji radni dan u kalendarskoj godini. Ako je prosječni godišnji prinos mirovinskog fonda kroz razdoblje od prethodne tri kalendarske godine manji od zajamčenog prinosa, mirovinsko društvo uplatit će razliku mirovinskom fondu do zajamčenog prinosa iz jamstvenog pologa, a ako to nije dovoljno, iz temeljnog kapitala mirovinskog društva do najviše 50 % temeljnog kapitala mirovinskog društva. Izračun zajamčenog prinosa obavlja se u siječnju svake godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Zakon o Hanfi jest Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05, 154/11 i 12/12).

Zakon o konačnosti namire jest Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata (Narodne novine br. 59/12, 44/16 i 118/20).

Zakon o provedbi Uredbe CCP RRR jest Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana (Narodne novine br. 119/22).

Zakon o provedbi Uredbe CSDR jest Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (Narodne novine br. 44/2016)

Zakon o provedbi Uredbe EMIR jest Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (Narodne novine br. 54/2013).

Zakon o provedbi Uredbe o kratkoj prodaji je Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza.

Zastupnik u osiguranju fizička je osoba koja u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje ili društava za osiguranje iz druge države članice obavlja poslove distribucije osiguranja.

Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine br. 44/16 , 126/19, 110/21 i 76/22)

Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (Narodne novine br. 146/20 i 21/22)

Zagrebačka burza d.d. (engl. Zagreb Stock Exchange – ZSE)

Zakon o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18, 17/20, 83/21, 151/22)

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.