Rječnik pojmova

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

K

Kapitalizacija je postupak u životnom osiguranju ili rentnom osiguranju kojim aktivno osiguranje postaje kapitalizirano osiguranje. Kapitalizacija je moguća nakon proteka vremenskog perioda definiranog Uvjetima osiguranja. Kod kapitalizacije je prvobitno ugovorena svota smanjenja zbog prijevremenog prestanka plaćanja premije. Nakon izvršene kapitalizacije osiguranje je i dalje na snazi pod istim uvjetima, ali sa smanjenom ugovorenom svotom i bez obveze daljnjeg plaćanja premije.

Dokument s ključnim informacijama (engl. key information document – KID) kratak je i jednostavan te jasnim jezikom napisan dokument namijenjen potencijalnim korisnicima upakiranih investicijskih proizvoda (tzv. PRIIP-ova, engl. packaged retail investment and insurance-based products), koji sadrži osnovne informacije o tom proizvodu te bi trebao biti osnova za donošenje utemeljene odluke povezane s kupnjom takvog proizvoda.
Njime se, između ostalog, daju informacije o:

  • nazivu upakiranog investicijskog proizvoda
  • imenu i kontaktnim podacima izdavatelja
  • nadležnom nadzornom tijelu
  • prirodi i glavnim obilježjima upakiranog investicijskog proizvoda
  • rizicima ulaganja (koji se prikazuju u obliku zbirnog pokazatelja rizika SRI (engl. Summary Risk Indicator), koji objedinjava izloženost tržišnom i kreditnom riziku koji taj proizvod nosi u odnosu na očekivani povrat)
  • troškovima (koji se prikazuju o obliku zbirnog pokazatelja troškova RIY (engl. Reduction in Yield), kao pokazatelja smanjenja godišnjeg prinosa zbog troškova, zajedno s opisom svih troškova uključenih u proizvod)
  • mogućnosti da se pretrpi financijski gubitak zbog neizvršavanja obveza izdavatelja proizvoda ili drugog povezanog subjekta
  • dokumentima s dodatnim informacijama.

Ključni podaci za članove otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda sadrže jasan, nedvosmislen i članu fonda lako razumljiv opis bitnih karakteristika fonda. Ključni podaci sadrže kratak opis ulagateljskih ciljeva i strategije ulaganja fonda, prikaz povijesnih prinosa fonda, opis rizika povezanih s ulaganjem te troškove i druge naknade koji se plaćaju na teret fonda, odnosno člana fonda. Mirovinsko društvo ažurira ključne podatke najmanje jednom godišnje.

Kombinirana kvota jest suma kvote šteta i kvote troškova.

Korisnik odgođene mirovine član je zatvorenog mirovinskog fonda kod kojega je došlo do prestanka radnog odnosa zbog odlaska na rad u drugu državu članicu, a koji je ispunio uvjet za ostvarivanje prava na mirovinu prema Zakonu o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, ali još uvijek ne prima mirovinu.

Kreditna institucija društvo je čija je djelatnost primanje depozita ili ostalih povratnih sredstava od javnosti te odobravanje kredita za vlastiti račun.

Kvalificirani udio svaki je izravni ili neizravni udio od barem 10 % u kapitalu ili glasačkim pravima.

Omjer nastalih šteta i zarađene premije koji daje indikaciju koliko dobro cijena osiguratelja odgovara rizicima preuzetim u ugovorima o osiguranju (može se iskazati u bruto iznosu ili neto od reosiguranja).

Odnos između iznosa mjerodavnih šteta (obveze osiguratelja prema ugovorima o osiguranju nastale u promatranom razdoblju) i mjerodavne premije (ukupne tehničke premije iz promatranog razdoblja umanjene za prijenosnu premiju aktualnog razdoblja i uvećane za prijenosnu premiju iz prethodnog razdoblja).

Kvota troškova jest omjer troškova i zarađene premije (može se iskazati u bruto iznosu ili neto od reosiguranja).

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.