Rječnik pojmova

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

D

Depozitar mirovinskog fonda jest kreditna institucija ili podružnica kreditne institucije koja  pohranjuje i/ili evidentira imovinu fonda, kontinuirano prati novčane tokove fonda, vodi račune za imovinu fonda i odjeljuje imovinu svakog pojedinog fonda od imovine ostalih fondova, imovine depozitara i drugih klijenata depozitara te mirovinskog društva, kontrolira da se imovina fonda ulaže u skladu s proklamiranim ciljevima, odredbama mjerodavnog zakona i drugim propisima te prospektom i statutom fonda te obavlja ostale poslove u skladu s mjerodavnim zakonom i drugim propisima.

Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (engl. Capital Requirements Directive – CRD)

Direktiva (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja (engl. Insurance Distribution Directive – IDD)

Distribucija osiguranja djelatnost je predlaganja i sklapanja ugovora o osiguranju, savjetovanja o ugovorima o osiguranju ili obavljanja drugih pripremnih radnji za sklapanje ugovora o osiguranju, ili sklapanja takvih ugovora, ili pružanja pomoći pri upravljanju takvim ugovorima i njihovu izvršavanju, posebice u slučaju rješavanja odštetnog zahtjeva, uključujući pružanje informacija o jednom ili više ugovora o osiguranju u skladu s kriterijima koje odabiru stranke putem internetske stranice ili nekog drugog medija i sastavljanje rang-liste proizvoda osiguranja, uključujući i usporedbu cijena i proizvoda ili popust na cijenu ugovora o osiguranju, ako stranka može izravno ili neizravno sklopiti ugovor o osiguranju na internetskoj stranici ili drugom mediju.

Dobrovoljni mirovinski fond zasebna je imovina bez pravne osobnosti koju na temelju odobrenja Hanfe osniva i kojom upravlja mirovinsko društvo, društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima ili društvo za upravljanje UCITS fondovima, u svoje ime i za zajednički račun članova fonda, a čija su prava i obveze uređeni mirovinskim programom mirovinskog društva. Dobrovoljni mirovinski fond može biti otvoreni i zatvoreni fond.

Dobrovoljno mirovinsko društvo jest mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima osnovano prema zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih društava za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima i dobrovoljnih mirovinskih fondova.

Dopunska mirovina starosna je mirovina predviđena pravilima sustava dopunskih mirovina.

Društvo za osiguranje pravna je osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja obavlja poslove životnog i/ili neživotnog osiguranja, koja ima odobrenje Hanfe za obavljanje poslova osiguranja i upisana je u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.
Poveznica na registar

Država članica domaćin (engl. host Member State) jest država članica koja nije matična država članica, a u kojoj društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje ima podružnicu ili u kojoj pruža usluge.

Državni instrument financijske stabilizacije mehanizam je koji se koristi iznimno kao zadnja mogućnost nakon što se iskoriste ostali sanacijski instrumenti u mjeri u kojoj je to moguće kako bi se očuvala financijska stabilnost, a kako je utvrdilo Ministarstvo financija nakon savjetovanja s Hanfom. Ministarstvo financija u skladu s pravnim okvirom Europske unije za državne potpore i pravilima kojima se uređuju državne potpore financijskom sektoru, a u suradnji sa središnjim depozitorijem u sanaciji kao korisnikom državne potpore, prijavljuje pojedinačnu državnu potporu Europskoj komisiji radi odobrenja njezine dodjele, po čijem odobrenju Ministarstvo financija osigurava i nadzire primjenu izvanredne financijske državne potpore korištenjem državnih instrumenata financijske stabilizacije (instrumenta javnih potpora za vlasnički kapital ili instrumenta privremenog javnog vlasništva).

Isporuka po plaćanju (engl. delivery versus payment – DVP) znači mehanizam za namiru vrijednosnih papira koji povezuje prijenos vrijednosnih papira s prijenosom gotovine na način da se vrijednosni papiri isporučuju ako i samo ako dolazi do odgovarajućeg prijenosa gotovine i obratno.

Društvo za upravljanje UCITS fondovima

Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (preinaka) (engl. Markets in Financial Instruments Directive II – MiFID II)

Direktiva 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 1998. o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira (engl. Settlement Finality Directive – SFD)

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.