Rječnik pojmova

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

O

Svaka obračunska jedinica predstavlja proporcionalni udjel u neto vrijednosti imovine obveznog mirovinskog fonda. Uplaćeni doprinosi i preneseni računi (prilikom promjene fonda) preračunavaju se u obračunske jedinice svakodnevno u skladu s vrijednosti obračunske jedinice na taj datum. Na taj način dolazi do povećanja broja obračunskih jedinica obveznog mirovinskog fonda, dok prilikom odlaska u mirovinu ili prelaskom u drugi obvezni mirovinski fond dolazi do smanjenja broja obračunskih jedinica obveznog mirovinskog fonda.

Obvezni mirovinski fond jest mirovinski fond koji na temelju odobrenja Hanfe osniva mirovinsko društvo i kojim mirovinsko društvo upravlja u svoje ime i za zajednički račun članova mirovinskog fonda u skladu s odredbama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima. Mirovinski fondovi dijele se prema članstvu i načelima ulaganja u tri kategorije: A, B i C. Mirovinski fondovi različitih kategorija imaju različite strategije ulaganja. Preuzeti rizik treba biti najmanji u mirovinskom fondu kategorije C, a najveći u mirovinskom fondu kategorije A.

Obvezno mirovinsko društvo jest mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima osnovano prema zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i obveznih mirovinskih fondova.

Osiguranici koji su osigurani u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i koji su mlađi od 40 godina obvezno se osiguravaju na temelju individualne kapitalizirane štednje u mirovinskom fondu koji sami izaberu te postaju članovi tog mirovinskog fonda. Obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje uspostavlja se danom uspostavljanja osiguranja u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i od toga dana nastaje obveza izbora mirovinskog fonda određene kategorije u skladu s ograničenjima Zakona o obveznim mirovinskim fondovima. Osiguranik može biti članom samo jednog mirovinskog fonda i imati samo jedan račun u tom mirovinskom fondu.

Održavatelj tržišta osoba je koja se na financijskom tržištu kontinuirano predstavlja da je voljna trgovati za vlastiti račun tako da kupuje i prodaje financijske instrumente koristeći se vlastitim kapitalom po cijenama koje sama odredi.

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (engl. Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD)

Opća načela sanacije, uz ostvarenje ciljeva sanacije, drugi su najvažniji uvjet o kojem su dužna voditi računa sanacijska tijela pri procjenjivanju mogućnosti provođenja sanacije, odabiru instrumenata sanacije i izvršavanju sanacijskih ovlasti.

Operater Fonda za zaštitu ulagatelja (Operater FZU-a) pravna je osoba koja je dobila odobrenje Hanfe za formiranje Fonda za zaštitu ulagatelja i upravljanje njime.

Organizirana trgovinska platforma (OTP) jest multilateralni sustav koji nije uređeno tržište ili MTP, koji omogućuje da se u tom sustavu susretnu ponude za kupnju i ponude za prodaju  obveznica, strukturiranih financijskih proizvoda, emisijskih jedinica ili izvedenica više  zainteresiranih trećih strana tako da nastaje ugovor u skladu s odredbama dijela drugoga glave III. poglavlja VII. ZTK-a.

Nadzorno izvješće o vlastitoj procjeni rizika i solventnosti (engl. Own Risk and Solvency Assessment – ORSA) društva za (re)osiguranje koje sadržava rezultate svake redovite vlastite procjene rizika i solventnosti koju provode društva za (re)osiguranje.

Osobni račun člana dobrovoljnog mirovinskog fonda račun je koji se vodi u mirovinskom društvu, a otvoren je na ime člana fonda u odabranom dobrovoljnom mirovinskom fondu te se na njemu evidentiraju uplaćena novčana sredstva i sve promjene osobne imovine člana fonda tijekom razdoblja individualne kapitalizirane štednje.

Osobni račun člana obveznog mirovinskog fonda račun je otvoren na ime člana obveznog mirovinskog fonda u odabranom mirovinskom fondu, na kojemu se evidentiraju uplaćeni doprinosi i sve promjene osobne imovine člana obveznog mirovinskog fonda tijekom razdoblja individualne kapitalizirane štednje, a koji vodi Središnji registar osiguranika (REGOS).

Otkup osiguranja u životnom osiguranju postupak je prekida osiguranja prije isteka ugovorenog trajanja osiguranja. Osiguratelj pritom ugovaratelju osiguranja obično isplaćuje otkupnu vrijednost police odnosno samo dio prethodno uplaćenih sredstava u skladu s tablicama otkupne vrijednosti. Pravo na otkup police ugovaratelj osiguranja u pravilu ima ako je uplatio najmanje tri godišnje premije. Uvjeti otkupa moraju biti definirani u polici osiguranja. Nakon otkupa osiguranje više nije na snazi.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.