Rječnik pojmova

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

V

Vezani zastupnik jest fizička ili pravna osoba koja pod punom i bezuvjetnom odgovornošću samo jednog investicijskog društva za čiji račun nastupa obavlja poslove vezanog zastupnika propisane Zakonom o tržištu kapitala.

Vinkulacija police osiguranja izjava je u polici osiguranja ili ispravi koja se polici prilaže o ustupanju prava na naknadu osiguranja trećoj osobi. Ustupanje prava na naknadu obavlja se prije nastanka osiguranog slučaja. U praksi pomorskog osiguranja ustupanje tog prava najčešće se obavlja u korist banke koja je kreditirala kupnju ili gradnju broda. Ugovorno ustupanje tog prava jest jamstvo za otplatu kreditnog duga. Osoba u čiju se korist polica vinkulira mora imati u odnosu na osigurani predmet opravdani materijalni interes. Vinkulacija police osiguranja imovine obavlja se u korist osobe koju odredi ugovaratelj osiguranja koji vinkulacijom prenosi svoje pravo na naknadu štete iz osiguranja na tako određenu osobu. Obično to traže banke ili druge institucije kada daju kredite na zgrade, vozila i sl. pa se policom osiguranja kojom su ti predmeti osigurani garantira povrat potraživanja ako nastupi osigurani slučaj uništenja ili oštećenja predmeta na koji je dan zajam.

Vlastita sredstva (engl. own funds – OF) društva za (re)osiguranje obuhvaćaju zbroj osnovnih vlastitih sredstava i pomoćnih vlastitih sredstava propisanih Zakonom o osiguranju.

Za svaki dan vrednovanja vrijednost obračunske jedinice utvrđuje se dijeljenjem neto vrijednosti imovine fonda za dan vrednovanja i ukupnog broja obračunskih jedinica fonda (izračunava ih REGOS) na taj dan te se zaokružuje na četiri decimalna mjesta. Početna vrijednost obračunske jedinice mirovinskih fondova kategorije A, B i C iznosi 100,00 kuna.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.