Rječnik pojmova

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

C

Uredba (EU) 2021/23 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni uredaba (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014, (EU) br. 806/2014 i (EU) 2015/2365 te direktiva 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2007/36/EZ, 2014/59/EU i (EU) 2017/1132 (engl. CCP Recovery and Resolution Regulation – CCP RRR)

Srednjoeuropski ugovor o slobodnoj trgovini (engl. Central European Free Trade Agreement – CEFTA)

Cijena udjela izračunava se na način da se neto vrijednost imovine fonda podijeli s brojem udjela od zadnjeg dana za koji je izračunata cijena udjela fonda. Ukupna vrijednost svih udjela fonda uvijek će biti jednaka neto vrijednosti imovine fonda. Cijena udjela fonda izračunava se za svaki dan (idućeg radnog dana) i zaokružuje na četiri decimalna mjesta. Početna cijena udjela fonda utvrđuje se prospektom fonda.

Ciljevi sanacije jedan su od bitnih uvjeta koje je pri procjenjivanju mogućnosti provođenja sanacije, odabiru instrumenata sanacije i izvršavanju sanacijskih ovlasti sanacijsko tijelo obvezno uzeti u obzir za pojedinu financijsku instituciju na koju se odnose.

Središnji depozitorij vrijednosnih papira (engl. central securities depository – CSD) pravna je osoba koja upravlja sustavom za namiru vrijednosnih papira iz odjeljka A točke 3. Priloga Uredbi CSDR i pruža barem jednu drugu osnovnu uslugu navedenu u odjeljku A Priloga Uredbi CSDR

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.