Komunikacija Europske komisije o Brexitu: završne pripreme povezane s povlačenjem Ujedinjenog kraljevstva iz Europske unije 1. studenog 2019.

Europska komisija objavila je 4. rujna 2019. novu komunikaciju o stanju priprema za Brexit gdje se dionicima naglašava da ne mogu računati na novi produžetak roka koji bi odgodio povlačenje UK iz EU-a. Sukladno postignutom dogovoru, predviđeni rok za izlazak UK-a iz EU je 31. listopada 2019. godine.

Pročitaj više »

Obavijest o terminu održavanja ispita

Ispitni rok za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja/reosiguranja bit će održan 30. rujna te 1. i 2. listopada 2019., ovisno o broju prijavljenih kandidata. Prijave se zaprimaju zaključno s danom 10. rujna 2019.

Pročitaj više »