Vijesti

Utjecaj COVID-19 pandemije na rokove objava financijskih izvještaja

Hanfa je uputila sve  izdavatelje (čija je poslovna godina završila 31. prosinca 2019.) koji neovisno o svim svojim uloženim naporima neće biti u mogućnosti objaviti u zakonom propisanom roku svoje revidirane godišnje izvještaje za 2019. godinu, te tromjesečne izvještaje za prvo i drugo tromjesečje 2020. godine, da su o kašnjenju i razlozima kašnjenja dužni bez odgode detaljno obavijestiti Hanfu i javnost (na način propisan Zakonom o tržištu kapitala) te pri tome navesti, u mjeri u kojoj je to moguće, predviđeni datum objave revidiranog godišnjeg izvještaja za 2019., odnosno tromjesečnih izvještaja za prvo i drugo tromjesečje 2020. godine.

Pročitaj više »

OSTALE VIJESTI

Starije vijesti

Obavijest korisnicima usluga osiguranja u vezi s pojavom koronavirusa

Hanfa skreće pozornost korisnicima usluga osiguranja da obrate pozornost na uvjete osiguranja po kojima su sklopili ugovor o osiguranju, a s obzirom na moguća isključenja obveze osiguratelja radi proglašenja pandemije koronavirusa…

Pročitaj više »

ESMA izdala Javnu objavu o računovodstvenom utjecaju COVID-19 na izračun očekivanih kreditnih gubitaka sukladno MSFI 9

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) izdalo je Javnu objavu u cilju osiguranja dosljedne primjene odrednica relevantnog MSFI 9 u izvanrednim okolnostima koje su pod utjecajem COVID-19 i posljedično izvanrednih mjera koje donose vlade pojedinih zemalja članica kako bi minimizirali ekonomske učinke pandemije.

Pročitaj više »