Potpisan novi Kodeks korporativnog upravljanja za kompanije koje kotiraju na Zagrebačkoj burzi

U okviru konferencije "Kvaliteta korporativnog upravljanja" predstavljen je i svečano potpisan novi Kodeks korporativnog upravljanja za kompanije koje kotiraju na Zagrebačkoj burzi.

Pročitaj više »

ESMA - Ažurirane informacije u vezi s mogućim povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz EU-a - pripreme za mogući „no-deal Brexit“ scenarij 31. listopada 2019.

Dana 7.10.2019. ESMA je objavila ažurirane informacije u vezi s pripremnim aktivnostima koje se tiču korištenja trgovinskih podataka iz ESMA-inih baza podataka, utjecaja „no-deal Brexita“ na primjenu odredaba MIFID/MIFIR i Uredbe o referentnim vrijednostimaESMA-inih operativnih planova u vezi s IT sustavima i bazama podataka za slučaj materijalizacije spomenutog scenarija te drugim pripremnim aktivnostima kao i ranijim objavama dostupnim na ESMA-inoj internetskoj stranici.

 

Pročitaj više »