Hanfa će mjerama i preporukama nastaviti podržavati kontinuitet poslovanja sektora financijskih usluga i pridonositi očuvanju stabilnosti financijskog sustava

S ciljem podržavanja kontinuiteta poslovanja institucija na tržištu financijskih usluga, operativnog rasterećenja njihova poslovanja u izvanrednim uvjetima, ali i osiguranja te olakšanja poslovanja sveukupnog gospodarstva te zaštite interesa pravnih i fizičkih osoba korisnika financijskih usluga donesene su brojne mjere Hanfe.

Pročitaj više »

ESMA objavljuje upozorenje i podsjetnik investicijskim društvima na pravila poslovnog ponašanja te upozorava retail klijente na rizike povezane s ulaganjima na tržištu kapitala u nestabilnim okolnostima uzorkovanim COVID-19

Investicijska društva kao i retail klijenti se upozoravaju i podsjećaju na pravila poslovnog ponašanja kojih se investicijska društva moraju pridržavati kada pružaju investicijske usluge klijentima, posebno vezano za procjenu primjerenosti/prikladnosti, pružanja svih potrebnih informacija i upravljanja proizvodima.

Pročitaj više »