Rječnik pojmova

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

M

Matična država članica (engl. home Member State)

  • za neživotna osiguranja jest država članica u kojoj je sjedište društva za osiguranje koje pokriva rizik
  • za životno osiguranje jest država članica u kojoj je sjedište društva za osiguranje koje pokriva obvezu
  • za reosiguranje jest država članica u kojoj je sjedište društva za reosiguranje.

 Identifikacijska oznaka tržišta (engl. Market Identifier Code – MIC)

MIREX je prosječna vrijednost obračunske jedinice svih obveznih mirovinskih fondova iste kategorije (A,B,C), koja u obzir uzima udio pojedinog fonda u ukupnoj neto imovini svih fondova iste kategorije.

Mirovinski fond jest fond osnovan prema zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i obveznih mirovinskih fondova odnosno fond osnovan prema zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih društava za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima i dobrovoljnih mirovinskih fondova. Mirovinski fond može biti obvezni mirovinski fond ili dobrovoljni mirovinski fond.

Mirovinsko društvo pravna je osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja posluje odvojeno od pokrovitelja i koja na temelju odobrenja Hanfe obavlja djelatnost upravljanja mirovinskim fondom.

Mjesto trgovanja (MT) jest uređeno tržište, multilateralna trgovinska platforma (MTP) ili organizirana trgovinska platforma (OTP).

Međunarodni računovodstveni standardi.

Međunarodni standardi financijskog izvještavanja.

Multilateralna trgovinska platforma ili MTP jest multilateralni sustav kojim upravlja investicijsko društvo ili tržišni operater, koji u sustavu i prema unaprijed poznatim i ne diskrecijskim pravilima spaja ili omogućuje spajanje ponuda za kupnju i ponuda za prodaju financijskih instrumentima trećih strana tako da nastaje ugovor u skladu s odredbama dijela drugoga glave III. poglavlja VII. ZTK-a. 

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.