Rječnik pojmova

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

R

Radnik na odlasku jest član zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda kod kojega je došlo do prestanka radnog odnosa radi odlaska na rad u drugu državu članicu, a koji još nije ispunio uvjet za ostvarivanje prava na mirovinu prema Zakonu o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Reosiguranje je zapravo osiguranje osiguratelja.
Reosiguranje („re“ + „osiguranje“) je posebna djelatnost osiguranja kod koje osiguratelj (reosiguranik, cedent) prenosi na reosiguratelja (cesionara) dio rizika koji je prethodno preuzeo u osiguranje i zauzvrat plaća reosiguratelju premiju reosiguranja. Na taj se način provodi potrebna homogenizacija i disperzija rizika, koja omogućuje stabilno funkcioniranje sustava osiguranja i u slučaju nastanka katastrofalnih šteta. 
Reosiguranje jedna je od najvažnijih tehnika smanjenja rizika koju koriste osiguratelji kako bi:

  • smanjili rizike osiguranja i onemogućili nestabilnost financijskog stanja
  • stabilizirali solventnost
  • učinkovitije koristili raspoloživi kapital
  • povećali broj preuzetih rizika u osigurateljno pokriće
  • disperzirali rizik i poboljšali sposobnost izloženosti velikim rizicima, primjerice, 
    izloženosti rizicima katastrofe ili kibernetičkim rizicima koji se povećavaju, posebno s 
    distribucijom na daljinu te
  • povećali svoj osigurateljni kapacitet i osigurali stabilnije poslovanje.

Revizija je provjera i ocjenjivanje godišnjih financijskih izvještaja te podataka i metoda korištenih prilikom njihova sastavljanja te davanje neovisnog mišljenja o tome prikazuju li financijski izvještaji istinit i fer prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja te novčanih tokova izvještajnog subjekta u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja ili u skladu s propisima.

Rizik (kod osiguranja) jest neizvjesnost nastanka štete, a mora biti budući, neizvjestan i nezavisan od volje ugovaratelja i/ili osiguranika.

Redovito nadzorno izvješće (engl. Regular Supervisory Report – RSR) društva za (re)osiguranje koje sadrži bilo koje informacije koje su nadzorna tijela društvima za (re)osiguranje dopustila da ne objave u svom Izvješću o solventnosti i financijskom stanju (engl. Solvency and Financial Condition Report – SFCR). 

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.