Prijava nepravilnosti

POVJERLJIVA OSOBA I UNUTARNJE PRIJAVALJIVANJE NEPRAVILNOSTI PREMA ZAKONU O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u skladu sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine, broj: 46/2022.) i Pravilnikom o postupku imenovanja povjerljive osobe i unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga koji objedinjuju najviše pravne standarde za zaštitu prijavitelja nepravilnosti osigurava pouzdani način prijave nepravilnosti kao i sveobuhvatnu zaštitu prijavitelja nepravilnosti.  

Pojedini pojmovi u ovom području definirani su odredbama članka 6. Zakona, dok u nastavku iznosimo osnovne:

"Nepravilnosti" su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u Zakonu, ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa.

"Prijavitelj nepravilnosti" je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju.

"Radno okruženje" su profesionalne aktivnosti u javnom ili privatnom sektoru u okviru kojih, neovisno o prirodi tih aktivnosti, osobe stječu informacije o nepravilnostima i u okviru kojih bi te osobe mogle doživjeti osvetu ako prijave takve nepravilnosti, uključivši situaciju kada je aktivnost u međuvremenu prestala ili neposredno treba započeti ili je trebala započeti.

Takve aktivnosti posebno uključuju:

  • osobe u radnom odnosu
  • osobe koje imaju položaj samozaposlenih osoba
  • imatelje dionica i poslovnih udjela, kao i osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela trgovačkog društva, uključujući neizvršne članove, te volontere i plaćene ili neplaćene vježbenike
  • osobe koje rade pod nadzorom i u skladu s uputama ugovaratelja, podugovaratelja i dobavljača
  • osobe koje na bilo koji način sudjeluju u djelatnostima pravne ili fizičke osobe

Unutarnja prijava nepravilnosti može se podnijeti u pisanom ili usmenom obliku.

Pisani oblik uključuje svaki oblik komunikacije koji osigurava pisani zapis te se može poslati i elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte: prijava.nepravilnosti@hanfa.hr pomoću Obrasca dok je usmeno prijavljivanje moguće telefonom pozivom na broj +385 1 6173 417 ili drugim sustavima glasovnih poruka te, na zahtjev prijavitelja, fizičkim sastankom u razumnom roku.

U nastavku se nalazi Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.


KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.