O nama

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) nadzorno je tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Osnovana je 2005. godine spajanjem triju postojećih nadzornih institucija: Komisije za vrijednosne papire, Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja te Direkcije za nadzor društava za osiguranje.

Samostalna je pravna osoba s javnim ovlastima u okviru svojeg djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i drugim zakonima.

Odgovorna je Hrvatskom saboru.

Temeljni ciljevi:

 • promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava
 • nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora.

U ostvarivanju svojih ciljeva rukovodimo se načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Što nadziremo:

Provodimo nadzor nad poslovanjem burzi i uređenih javnih tržišta, investicijskih društava i izdavatelja vrijednosnih papira, brokera i investicijskih savjetnika, vezanih zastupnika, središnjeg klirinškog depozitarnog društva, društava za osiguranje i reosiguranje, zastupnika i posrednika u osiguranju i reosiguranju, društava za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima, mirovinskih osiguravajućih društava, investicijskih i mirovinskih fondova, Središnjeg registra osiguranika, Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i pravnih osoba koje se bave poslovima leasinga i faktoringa osim ako ih banke obavljaju unutar svoje registrirane djelatnosti.

 

Vizija, misija, vrijednosti

Vizija

Suvremenom regulacijom i proaktivnim nadzorom podržavati održivi razvoj financijskog sustava doprinoseći pritom gospodarskom razvoju Republike Hrvatske i zaštiti korisnika financijskih usluga.

Misija

Naša je misija osigurati pogodno okružje za stabilan financijski sustav te graditi povjerenje među sudionicima financijskog tržišta.

Svoju javnu ulogu ostvarujemo dosljednom i transparentnom regulacijom i nadzorom poslovanja pružatelja financijskih usluga u skladu s najboljim praksama i međunarodnim regulatornim standardima.

Ujedno potičemo jačanje svijesti o koristima i rizicima koji su povezani s različitim vrstama financijskih usluga vodeći računa o zaštiti interesa korisnika financijskih usluga.

Temeljne vrijednosti:

 • neovisno, nepristrano i dosljedno postupanje
 • visoki profesionalni standardi
 • odgovornost
 • timski rad, suradnja i kultura partnerstva
 • proaktivnost i prilagodljivost
 • usmjerenost rezultatu uz optimalno korištenje resursa.

Djelokrug rada i nadležnost

U obavljanju svojih dužnosti ovlašteni smo:

 • donositi provedbene propise na temelju Zakona o Hanfi i zakona koji uređuju tržište kapitala, investicijske i druge fondove, preuzimanje dioničkih društava, mirovinska osiguravajuća društva, leasing društva, osiguranje i reosiguranje te financijske usluge, kao i drugih zakona kada smo za to tim zakonima ovlašteni
 • obavljati nadzor spomenutih subjekata nadzora te pravnih osoba koje se bave poslovima faktoringa osim ako ih banke obavljaju unutar svojih registrirane djelatnosti te nalagati mjere za uklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti
 • izdavati i oduzimati dozvole, odobrenja, licence i suglasnosti na temelju nadležnih propisa
 • poticati, organizirati i nadgledati mjere za učinkovito funkcioniranje financijskih tržišta
 • voditi knjige, evidencije i registre u skladu sa Zakonom o Hanfi i drugim propisima
 • predlagati inicijative za donošenje zakona i drugih propisa te informirati javnost o načelima po kojima djeluju financijska tržišta
 • donositi podzakonske akte radi propisivanja uvjeta, načina i postupaka za jedinstveno obavljanje nadzora unutar svojeg djelokruga i nadležnosti te poduzimati druge mjere i obavljati druge poslove u skladu sa zakonskim ovlaštenjima
 • izvješćivati ostala nadzorna, upravna i pravosudna tijela o svim pitanjima koja se neposredno ili posredno tiču njihove nadležnosti i djelokruga, povodom postupaka koji se vode pred tim tijelima, a u vezi su s postupcima iz djelokruga i nadležnosti Hanfe
 • davati mišljenja o provedbi Zakona o Hanfi i posebnih spomenutih propisa na zahtjev stranaka u postupku ili osoba koje dokažu svoj pravni interes.

Klimatska deklaracija

Važno je djelovati za isti cilj.

Svjesni smo velikih rizika koje klimatske promjene donose stanovništvu i gospodarstvu. Razumijemo kolika je važnost konkretnih rješenja kako bismo stvorili bolju budućnost za nas i generacije koje dolaze. 

Naša uloga nacionalnog nadzornog tijela neophodna je jer može pomoći, potaknuti i pratiti sektor financijskih usluga u Hrvatskoj u financiranju zelene i digitalne transformacije cijelog društva. Pritom smo svjesni i koliko su svakodnevne odluke svih nas kao članova Hanfina tima važne u tom zelenom prijelazu. Mogu nam poboljšati svakodnevni život, prijevoz, grijanje i hlađenje ureda i domova te načine proizvodnje i potrošnje. 

Vjerujemo u snagu i sinergiju individualnih i kolektivnih namjera te u promjene koje potječu iz suradnje sa svim nacionalnim institucijama, privatnim sektorom i neprofitnim organizacijama s istim zajedničkim ciljem – da stvorimo uvjete za bolji život u održivom i ekološki zdravom društvu. 

Klimatsku deklaraciju pročitajte ovdje

Organizacijska struktura

Planovi i izvješća

Plan prihoda i rashoda

POGLEDAJ

Godišnji program rada

POGLEDAJ

Strateški plan

Pogledaj

Godišnje izvješće

Pogledaj

Izvješće neovisnog revizora

Pogledaj

Naknade

Pogledaj
Javna nabava
Pogledaj više
Pravo na pristup informacijama
Pogledaj više
Kontakti
Pogledaj više
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.