Normativne aktivnosti

Iako Hanfu javnost doživljava kao nadzorno tijelo, ona je, uz to, i regulatorno tijelo financijskog nebankarskog tržišta. To znači da uz nadzornu ulogu ima i važnu ulogu u izradi podzakonskih i provedbenih akata iz područja svoje nadležnosti te da, između ostalog, predlaže i inicijative nadležnim ministarstvima za promjenu ili izradu zakona i drugih propisa iz tog područja.

Predstavnici Hanfe kao stručnjaci za područje financija sudjeluju u radnim skupinama za izradu zakona čiji su nositelji i koordinatori nadležna ministarstva. Svojim sudjelovanjem u tim tijelima predlažu zakonska rješenja poštujući temeljna načela djelovanja Hanfe, a to su promicanje i očuvanje stabilnosti ukupnog financijskog sustava te zakonitost poslovanja subjekata nadzora Hanfe.

Uz to, Hanfa je ovlaštena i za poticanje, organiziranje i nadgledanje mjera za učinkovito funkcioniranje financijskih tržišta te informiranje javnosti, ali i za izdavanje pravnih mišljenja o provedbi zakona koji uređuju nebankarske financijske usluge.

Na temelju zakonskih propisa koji joj daju takve ovlasti i relevantne regulative EU-a Hanfa uspostavlja pravila poslovanja i postupanja za čitav niz sudionika na financijskom tržištu putem podzakonskih akata i drugih provedbenih propisa, mjera za učinkovito funkcioniranje financijskih tržišta i mišljenja o provedbi zakona.

  • Podzakonski akti i drugi provedbeni propisi

Pravilnicima i odlukama Hanfa uređuje poslovanje subjekata nadzora kada je posebno zakonom za to ovlaštena. Tehničkim uputama detaljnije se pojašnjava način dostave izvještaja, sadržaj izvještajnih obrazaca, korištenje internetskih servisa i slična provedbena pitanja.

  • Mjere za učinkovito funkcioniranje financijskih tržišta

Smjernicama, upozorenjima, službenim stajalištima i drugim vrstama objava Hanfa obavještava određene skupine subjekata nadzora i druge adresate o objašnjenju ili načinu primjene određenih propisa iz njezine nadležnosti ili s njima povezanih općih pravnih akata. 

  • Mišljenja o provedbi zakona i drugih propisa iz nadležnosti Hanfe

Mišljenja se u pravilu daju u pojedinačnim, konkretnim slučajevima. Ako Hanfa ocijeni da je stav koji je zauzet u mišljenju relevantan za širi krug dionika, na temelju izdanog mišljenja objavljuje službeno stajalište o primjeni propisa.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.