Nadzorne aktivnosti

Hanfa je regulatorno i nadzorno tijelo u čiju nadležnost spada nadzor financijskog tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

U svojem svakodnevnom radu Hanfa obavlja neposredne i posredne nadzore, i to nad više od 1000 subjekata nadzora, pri čemu provjerava posluju li u skladu sa zakonskom regulativom i drugim relevantnim propisima, internim aktima i pravilima struke.

Makrobonitetni nadzor

Hanfa provodi redovita makroekonomska ispitivanja otpornosti sektora financijskih usluga na stres s ciljem procjene učinka potencijalnih šokova na financijski sustav.

Simulacijom uvjeta stresa u makroekonomskom okružju i na financijskim tržištima testira se kapacitet sektora financijskih usluga za apsorpciju potencijalnih šokova. Testiranje otpornosti na stres važan je makrobonitetni alat jer omogućava regulatoru da u okviru svojih ovlasti ojača segmente sustava koji se pokažu ranjivima, što će spriječiti ili ublažiti posljedice koje bi mogle nastati uslijed materijalizacije nekog sistemskog rizika.

Dok je kod kreditnih institucija metodologija za određivanje sistemski važnih institucija detaljno regulirana, za sektor financijskih usluga ne postoji sličan zakonski okvir, no mnoge međunarodne institucije kontinuirano naglašavaju važnost provođenja testiranja otpornosti na stres i izdaju metodološke smjernice za njegovu konstrukciju. Hanfa stoga kontinuirano razvija nove makrobonitetne alate za identifikaciju i upravljanje sistemskim rizicima, pa je tako, između ostalog, izrađena i metodologija za ocjenu sistemski važnih institucija u sektoru financijskih usluga.

Hanfa kontinuirano provodi mikrobonitetne i makrobonitetne politike, o čemu redovito izvještava, te intenzivno surađuje s domaćim i europskim nositeljima makrobonitetne politike.

Mikrobonitetni nadzor 

Nadzorne aktivnosti Hanfa provodi neposredno, odlaskom u prostorije društva, ili posredno, prikupljanjem dokumentacije i potrebnih očitovanja te analizom izvještaja koje subjekti nadzora dostavljaju Hanfi.

Također, nadzor može biti redovan, kada je planiran u sklopu godišnjeg ili višegodišnjeg plana nadzora, ili izvanredan, a to je nadzor koji se otvara ako postoji sumnja na određene nepravilnosti koje bi mogle utjecati na rizike poslovanja društva ili zaštitu potrošača, ili pak na temelju zaprimljene predstavke građana. U području osiguranja Hanfa može provoditi još i tajne nadzore (tzv. mystery shopping), pri čemu ovlaštene osobe Hanfe ispituju poslovne procese unutar društva predstavljajući se kao kupci financijskih usluga.

Osnovni cilj svih nadzornih aktivnosti Hanfe jest zaštita interesa korisnika financijskih usluga i očuvanje stabilnosti financijskog tržišta.

Predmet nadzora može biti cjelokupno poslovanje ili samo dio poslovanja subjekta nadzora, a nadzor može biti u bonitetnom smislu (primjerice solventnost, likvidnost ili financijska stabilnosti poslovanja) ili u smislu postupanja subjekta nadzora (primjerice postupanja u skladu sa zakonima i propisima koji uređuju njegovo poslovanje ili postupanje prema potrošačima).

Provođenje nadzornih aktivnosti propisano je lex specialis zakonima (primjerice Zakon o tržištu kapitala, Zakon o osiguranju i drugi) te su njima propisani svi nadzorni procesi i ovlasti Hanfe, ali se u samom nadzornom postupku primjenjuju i odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

U slučaju da se u nadzoru utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti ne otklone, Hanfa u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima ima mogućnosti u okviru svojih ovlasti pokrenuti i druge pravne postupke.

Najveći naglasak u svojim nadzornim aktivnostima Hanfa stavlja na upravljanje rizicima u poslovanju subjekata nadzora koji utječu na stabilnost poslovanja, a time i na zaštitu potrošača te, dugoročno, na stabilnost ukupnog financijskog sustava.

Mjesečna izvješća
Pogledaj više
Mirovinski fondovi
Pogledaj više
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.