1. Naziv suda Odluka Hanfe Prvostupanjska odluka Drugostupanjska odluka Objašnjenje
  2. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Prvostupanjska odluka: Rješenje UP/I 974-15/19-02/01 od 28. svibnja 2019. Prvostupanjska odluka: Upravi sud u Rijeci UsI-930/2019-12 od 26. rujna 2019. Visoki upravni sud RH Usž-5252/19-2 od 15. srpnja 2020. -
  3. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Prvostupanjska odluka: UP/I-041-02/12-01/6 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Usl-1034/13-14 od 05.02.2016. Presuda broj Usž-1097/16-2 od 15.12.2016. -
  4. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: Rj UP/I-041-02/11-03/33 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Usl-3490/12-10 Presuda broj Usž-1268/15-2 -
  5. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-451-04/12-10/6 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Usl-2465/13-9 Presuda broj Usž-612/15-2 -
  6. Naziv suda: Upravni sud u Zagrebu Odluka Hanfe: UP/I 976-04/15-02/03 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Usl-3398/15-17 -
  7. Naziv suda: Visoku upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-451-04/11-10/1 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-10830/11-13 -
  8. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/11-01/3 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-9121/11-4 -
  9. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/11-01/4 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-6652/11-6 -
  10. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-041-02/11-01/3 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-9123/11-4 -
  11. Naziv suda: Visoki upravni sud RH Odluka Hanfe: UP/I-034-01/11-01/1 Prvostupanjska odluka: Presuda broj Us-2175/11-10 -