Sudske odluke

Hanfa na ovoj internetskoj stranici objavljuje pravomoćne sudske odluke u prekršajnim i upravnosudskim postupcima u kojima je stranka, a sa svrhom poticanja mjera za učinkovito funkcioniranje financijskog tržišta i informiranja javnosti. Naime, člankom 15. točka 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05, 12/12) propisano je da je Hanfa u obavljanju svojih javnih ovlasti ovlaštena poticati, organizirati i nadgledati mjere za učinkovito funkcioniranje financijskog tržišta, dok je točkom 6. istog članka određeno da ista ima ovlast informirati javnost o načelima po kojima djeluje financijsko tržište. 

Također, ovakvom objavom sudskih odluka u postupcima u kojima je Hanfa stranka osigurano je i omogućeno ostvarivanje prava na pristup informacijama svim fizičkim i pravnim osobama, svakodobno i pod jednakim uvjetima.

Hanfa objavljuje cjelovite sudske odluke u kojima su određeni podaci o strankama i njihovim zastupnicima i predstavnicima precrtani i učinjeni nečitljivim u svrhu zaštite osobnih podataka i prava osobnosti te su pritom poštivana načela anonimizacije sadržana u Uputi o načinu anonimizacije sudskih odluka i Pravilima o anonimizaciji sudskih odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Na upit Hanfe Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske dalo je mišljenje o objavi sudskih odluka na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ocijenivši da za takvo objavljivanje nema zapreka.

Osim navedenog, Hanfa je na temelju Prekršajnog zakona ovlaštena objavljivati sudske odluke koje još nisu postale pravomoćne u slučaju kada je to propisano posebnim propisima iz njezinog djelokruga, odnosno kada to određuju relevantni propisi Europske unije. U pravilu se tada objavljuju odluke koje sadrže osobne podatke, kao i informacija je li protiv takvih odluka uložen odgovarajući pravni lijek. Riječ je o sudskim odlukama koje se objavljuju u podizborniku Javna objava odluka.


Investicijski fondovi

Pretraži
Br. Naziv postupka
1. Prekršajni postupak protiv društva za upravljanje UCITS fondovima XXX d.o.o.
 
Datum zaprimanja Predmet Status
25.02.2019. Nepravomoćnom presudom Prekršajnog suda u Zagrebu poslovni broj Pp F-XXX, društvo za upravljanje UCITS fondovima XXX XXX d.o.o. i NN kao odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz čl. 374. st. 1. tč. 22. ZOIFJP13 i za počinjenje prekršaja iz čl. 397. st. 1. tč. 21. ZOIFJP16, dok je MM oslobođen optužbe, zatim su XXX d.o.o. i MM kao odgovorna osoba proglašeni krivima za počinjenje prekršaja iz čl. 397. st. 1. tč. 16. i 26. ZOIFJP16, dok je NN oslobođena optužbe. Nepravomoćna prvostupanjska sudska odluka.
25.02.2019. Nepravomoćnom presudom Prekršajnog suda u Zagrebu poslovni broj Pp F-XXX, društvo za upravljanje UCITS fondovima XXX XXX d.o.o. i NN kao odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz čl. 374. st. 1. tč. 22. ZOIFJP13 i za počinjenje prekršaja iz čl. 397. st. 1. tč. 21. ZOIFJP16, dok je MM oslobođen optužbe, zatim su XXX d.o.o. i MM kao odgovorna osoba proglašeni krivima za počinjenje prekršaja iz čl. 397. st. 1. tč. 16. i 26. ZOIFJP16, dok je NN oslobođena optužbe. Nepravomoćna prvostupanjska sudska odluka.
25.02.2019. Nepravomoćnom presudom Prekršajnog suda u Zagrebu poslovni broj Pp F-XXX, društvo za upravljanje UCITS fondovima XXX XXX d.o.o. i NN kao odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz čl. 374. st. 1. tč. 22. ZOIFJP13 i za počinjenje prekršaja iz čl. 397. st. 1. tč. 21. ZOIFJP16, dok je MM oslobođen optužbe, zatim su XXX d.o.o. i MM kao odgovorna osoba proglašeni krivima za počinjenje prekršaja iz čl. 397. st. 1. tč. 16. i 26. ZOIFJP16, dok je NN oslobođena optužbe. Nepravomoćna prvostupanjska sudska odluka.
2. Prekršajni postupak protiv PRIVREDNE BANKE ZAGREB d.d.
 
Datum zaprimanja Predmet Status
02.09.2019. Nepravomoćnim prekršajnim nalogom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu, poslovni broj: 26. Pp F-301/19 od 6. kolovoza 2019. okrivljena pravna osoba PRIVEDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, depozitar za UCITS fondove PBZ Euro novčani i PBZ Global pod upravljanjem društva za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o., proglašena je krivom jer je postupila protivno odredbama članka 219. stavka 1. točke b), c) i f) Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom čime je počinila prekršaj iz 403. stavka 2. u svezi s člankom 403. stavkom 1. točkom 7. istoga Zakona (kao depozitar ne obavlja za UCTS fond kontrolne poslove). Nepravomoćna prvostupanjska sudska odluka. Protiv navedene sudske odluke podnesen je prigovor.
02.09.2019. Nepravomoćnim prekršajnim nalogom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu, poslovni broj: 26. Pp F-301/19 od 6. kolovoza 2019. okrivljena pravna osoba PRIVEDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, depozitar za UCITS fondove PBZ Euro novčani i PBZ Global pod upravljanjem društva za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o., proglašena je krivom jer je postupila protivno odredbama članka 219. stavka 1. točke b), c) i f) Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom čime je počinila prekršaj iz 403. stavka 2. u svezi s člankom 403. stavkom 1. točkom 7. istoga Zakona (kao depozitar ne obavlja za UCTS fond kontrolne poslove). Nepravomoćna prvostupanjska sudska odluka. Protiv navedene sudske odluke podnesen je prigovor.
02.09.2019. Nepravomoćnim prekršajnim nalogom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu, poslovni broj: 26. Pp F-301/19 od 6. kolovoza 2019. okrivljena pravna osoba PRIVEDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, depozitar za UCITS fondove PBZ Euro novčani i PBZ Global pod upravljanjem društva za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o., proglašena je krivom jer je postupila protivno odredbama članka 219. stavka 1. točke b), c) i f) Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom čime je počinila prekršaj iz 403. stavka 2. u svezi s člankom 403. stavkom 1. točkom 7. istoga Zakona (kao depozitar ne obavlja za UCTS fond kontrolne poslove). Nepravomoćna prvostupanjska sudska odluka. Protiv navedene sudske odluke podnesen je prigovor.
02.09.2019. Nepravomoćnim prekršajnim nalogom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu, poslovni broj: 26. Pp F-301/19 od 6. kolovoza 2019. okrivljena pravna osoba PRIVEDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, depozitar za UCITS fondove PBZ Euro novčani i PBZ Global pod upravljanjem društva za upravljanje investicijskim fondovima PBZ Invest d.o.o., proglašena je krivom jer je postupila protivno odredbama članka 219. stavka 1. točke b), c) i f) Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom čime je počinila prekršaj iz 403. stavka 2. u svezi s člankom 403. stavkom 1. točkom 7. istoga Zakona (kao depozitar ne obavlja za UCTS fond kontrolne poslove). Nepravomoćna prvostupanjska sudska odluka. Protiv navedene sudske odluke podnesen je prigovor.
3. Prekršajni postupak protiv društva za upravljanje UCITS fondovima XX d.o.o. i odgovornih osoba
 
Datum zaprimanja Predmet Status
29.01.2020. Pravomoćnom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu od 17. siječnja 2020, poslovni broj: Pp F-xx/xx, I. okrivljena pravna osoba XX d.o.o. i odgovorne osobe u I. okrivljenoj pravnoj osobi, XY i YZ, proglašeni su krivima zbog počinjenja prekršaja iz članka 397. stavka 1. točke 32. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ 44/16) u vezi s odredbom članka 200. istog Zakona (sadržaj ključnih podataka za ulagatelje) Pravomoćnom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu od 17. siječnja 2020., poslovni broj: Pp XX/XX, I. okrivljenoj pravnoj osobi izrečena je novčana kazna u iznosu od 200.000,00 kn, dok je odgovornim osobama XY i YZ izrečena novčana kazna od 10.000,00 kn (svaki)
29.01.2020. Pravomoćnom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu od 17. siječnja 2020, poslovni broj: Pp F-xx/xx, I. okrivljena pravna osoba XX d.o.o. i odgovorne osobe u I. okrivljenoj pravnoj osobi, XY i YZ, proglašeni su krivima zbog počinjenja prekršaja iz članka 397. stavka 1. točke 32. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ 44/16) u vezi s odredbom članka 200. istog Zakona (sadržaj ključnih podataka za ulagatelje) Pravomoćnom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu od 17. siječnja 2020., poslovni broj: Pp XX/XX, I. okrivljenoj pravnoj osobi izrečena je novčana kazna u iznosu od 200.000,00 kn, dok je odgovornim osobama XY i YZ izrečena novčana kazna od 10.000,00 kn (svaki)
4. Prekršajni postupak protiv društva za upravljanje UCITS fondovima
 
Datum zaprimanja Predmet Status
10.06.2021. Hanfa je 27. siječnja 2021. s Društvom za upravljanje fondovima iz Zagreba te odgovornim osobama u istom društvu, sklopila izjavu o sporazumu ovlaštenog tužitelja i počinitelja prekršaja kojom okrivljenici priznaju krivnju zbog počinjenja prekršajnog djela iz članka 397. stavka 1. točke 8. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ("Narodne novine" 44/16 i 126/19) u vezi s odredbom članka 21. stavka 1. istog Zakona te se sporazumijevaju o sankciji za navedeno kazneno djelo (neadekvatnost regulatornog kapitala društva). Općinski prekršajni sud u Zagrebu je dana 25. svibnja 2021. donio pravomoćnu presudu na temelju sporazuma stranaka kojom se potvrđuje predmetni sporazum stranaka i okrivljenicima izriču novčane kazne u iznosu od 100.000,00 kuna (za pravnu osobu) te po 5.000,00 kuna (svakoj od odgovornih osoba).
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.