Isplata mirovine

U obveznom mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje faza akumulacije sredstava odvojena je od faze isplate mirovina. Član obveznog mirovinskog fonda (budući korisnik mirovine) za akumulirana sredstva obvezne individualne kapitalizirane štednje može odlučiti o načinu isplate mirovine između dvije opcije:

 • izabrati prebacivanje sredstava u prvi stup: u tom slučaju isplatu mirovina obavlja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)
 • izabrati isplatu iz drugog stupa: u tom slučaju isplatu mirovine iz obvezne individualne kapitalizirane štednje obavlja jedno od mirovinskih osiguravajućih društava (MOD) prema izboru člana obveznog mirovinskog fonda prilikom ugovaranja mirovine. Ako član obveznog mirovinskog fonda ne odabere MOD u roku od šest mjeseci od ostvarivanja prava na mirovinu, član se raspoređuje u MOD rasporedom Središnjeg registra osiguranika (Regos) tako da sve članove u jednom mjesecu koji nisu odabrali MOD rasporedi jednako u MOD-ove na način kako je to propisano pravilnikom Hanfe.

Ako se osiguranici u okviru drugog stupa odluče na kombiniranu isplatu mirovine, to znači da im sredstva iz prvog stupa isplaćuje HZMO, a sredstva iz drugog stupa jedan od MOD-ova.

Odabirom kombinirane isplate mirovine korisnici mirovine imaju pravo na dodatak na mirovinu iz prvog stupa. Za ostvareni staž do 31. prosinca 2001. ostvaruje se dodatak od 27 %, dok se za ostvareni mirovinski staž od 1. siječnja 2002. do dana ostvarivanja prava na mirovinu ostvaruje dodatak od 20,25 %.

U sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje isplata mirovina dopuštena je kao:

 • doživotna isplata i
 • doživotna isplata uz djelomičnu jednokratnu isplatu (15 %).

Ako se odlučite na kombiniranu isplatu mirovine, ostvarujete mogućnost jednokratne isplate u visini od 15 % ukupnog iznosa kapitaliziranih sredstava (sredstava u drugom stupu). Pravo na jednokratnu isplatu moguće je ostvariti samo ako je osnovna mirovina iz 1. stupa za 15 % veća od najniže mirovine iz prvog stupa. Ako se odlučite na jednokratnu isplatu od 15 %, preostali iznos isplaćivat će vam se kao doživotna mirovina.

MOD je obvezan korisniku mirovine u okviru obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje ponuditi sljedeće vrste mirovina:

 • doživotnu mjesečnu starosnu odnosno prijevremenu starosnu mirovinu
 • doživotnu mjesečnu invalidsku mirovinu
 • obiteljsku mjesečnu mirovinu.

Osim izbora vrste mirovine, MOD-ovi nude sljedeće oblike mirovine u okviru obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje:

 • pojedinačna mirovina
 • zajednička mirovina
 • pojedinačna mirovina sa zajamčenim razdobljem
 • zajednička mirovina sa zajamčenim razdobljem.

Zajednička mirovina isplaćuje se korisniku mirovine ili doživotno bračnom drugu koji nadživi korisnika mirovine. U tom slučaju iznos mirovine koji se isplaćuje bračnom drugu koji nadživi korisnika mirovine ne može biti manji od 60 % mirovine koja se isplaćivala korisniku mirovine.

Pojedinačna mirovina sa zajamčenim razdobljem nastavlja se, u slučaju smrti korisnika mirovine prije isteka zajamčenog razdoblja, isplaćivati imenovanom korisniku do isteka zajamčenog razdoblja. U tom slučaju iznos mirovine koja se isplaćuje imenovanom korisniku do kraja zajamčenog razdoblja ne može biti manji od 50 % mirovine koja se isplaćivala korisniku, a svi detalji povezani s isplatom, pravima i obvezama također trebaju biti naglašeni u ugovoru.

Zajednička mirovina sa zajamčenim razdobljem isplaćuje se korisniku mirovine ili doživotno bračnom drugu koji nadživi korisnika mirovine, ili, nakon smrti obaju bračnih drugova unutar zajamčenog razdoblja, imenovanom korisniku do kraja zajamčenog razdoblja ako bračni drugovi prethodno za to daju suglasnost. U tom slučaju iznos mirovine koji se isplaćuje bračnom drugu koji nadživi korisnika mirovine ne može biti manji od 60 % mirovine koja se isplaćivala korisniku mirovine. Nadalje, iznos mirovine koja se isplaćuje imenovanom korisniku do kraja zajamčenog razdoblja ne može biti manji od 50 % mirovine koja se isplaćivala korisniku, a svi detalji povezani s isplatom, pravima i obvezama također trebaju biti naglašeni u ugovoru.

S obzirom na izabranu vrstu i oblik mirovine, kod sklapanja ugovora o mirovini definira se iznos mirovine koji je tijekom trajanja isplate mirovine zagarantiran.

Visina iznosa mirovine ovisi o parametrima očekivanog trajanja života korisnika mirovine, kamatnoj stopi, stopi promjene indeksa potrošačkih cijena (stopi usklađenja) te naknadama.

MOD-ovi koriste populacijske tablice smrtnosti koje korigiraju s obzirom na očekivani udio muškaraca i žena u populaciji te za očekivano produljenja trajanja života tijekom razdoblja isplate mirovina. Kamatna stopa koje MOD koristi određuje se s obzirom na očekivani dugoročni prinos na ulaganja sredstava tehničkih pričuva. Stopa usklađenja određena je s obzirom na očekivanu stopu promjene indeksa potrošačkih cijena. Također, Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima (ZMOD) propisano je da se visina mirovine ugovorena na početku usklađuje prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena najmanje dva puta godišnje za prethodno polugodište, a prema podacima Državnog zavoda za statistiku.

Mirovina iz dobrovoljne mirovinske štednje može se početi isplaćivati najranije s 55 (s 50 u slučaju ugovaranja trećeg stupa prije 2019. ) godina starosti, bez obzira na to jeste li u mirovini ili ste još uvijek zaposleni. Postoji mogućnost i jednokratne isplate, i to do maksimalno 30 % ukupnih sredstava na osobnom računu. Dobrovoljna mirovinska štednja može se isplaćivati putem mirovinskog fonda, mirovinskog osiguravajućeg društva (MOD) ili društva za životno osiguranje. Isplata putem mirovinskog fonda moguća je u slučaju iznosa do 13272,28 eura, a iznad tog iznosa sredstva se prebacuju u MOD. Isplata putem mirovinskog fonda može biti samo privremena, nikako ne može biti doživotna. Vrijednost isplata može varirati zbog promjene cijene udjela. Odabirom isplate mirovine putem MOD-a mirovinsko društvo koje je do tada upravljalo vašim mirovinskim fondom prebacuje cjelokupni (ili dio iznosa) u MOD, koji vam potom isplaćuje mirovinu. Možete ugovoriti privremenu ili doživotnu mirovinu, a pravo na isplatu privremene mirovine stječete najranije s navršenih 55 godina života, dok pravo na isplatu doživotne mirovine stječete najranije s navršenih 60 godina života. Za razliku od isplate putem mirovinskog fonda, isplata mirovine putem MOD-a može biti veća od 13272.28 eura, mirovina je zagarantirana te se njen iznos ne mijenja.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.