Investicijski fondovi

Investicijski fond oblik je zajedničkog ulaganja. Prilikom kupnje udjela u nekom investicijskom fondu postajete suvlasnici s drugim ulagateljima koji su također kupili udjel u tom fondu. Novac prikupljen na takav način društvo koje upravlja fondom ulaže u skladu s unaprijed određenom strategijom ulaganja. 

Vrste investicijskih fondova su: 

  • UCITS fond (engl. Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) otvoreni je investicijski fond s javnom ponudom. To znači da se novac prikuplja na temelju ponude otvorene za sve vas koji želite ulagati, bili vi mali ili profesionalni ulagatelji. 
  • Alternativni investicijski fond (AIF), osnovan sa svrhom prikupljanja novca od ulagatelja, prikuplja sredstva temeljem javne, ali i privatne ponude. Prikupljena novčana sredstva mogu se nakon toga uložiti u financijske instrumente, kao i kod UCITS fonda, ali se također može ulagati i u druge, nešto rizičnije vrste imovine. Dakle, AIF-ovima se nudi širi izbor imovine u koju se može ulagati. 

UCITS fondovi namijenjeni su širokom krugu ulagatelja. Zakonom su u svrhu zaštite ulagatelja propisana dopuštena ulaganja UCITS fondova, kao i ograničenja ulaganja kako bi se ulagatelju koji nema posebna financijska i investicijska znanja pružila zaštita.

Skup imovine koju fond ima u svom vlasništvu naziva se portfelj, no vrijednost imovine koja se nalazi u portfelju nije konačno definirana, nego je naravno podložna promjenama uslijed raznih tržišnih kretanja. Kao posljedica tih promjena mijenja se i cijena vašeg udjela u fondu. Kako bi se olakšalo praćenje cijene udjela u UCITS fondu, društvo za upravljanje dužno je objavljivati cijene udjela u elektroničkom obliku na svojim internetskim stranicama na dnevnoj razini jer cijena udjela u UCITS fondu treba biti izračunana za svaki radni dan.

Osim toga, društvo za upravljanje dužno je također objavljivati i mjesečni izvještaj o poslovanju fonda u elektroničkom obliku na svojim internetskim stranicama. Na taj se način možete informirati i pratiti što se događa s vašim uloženim sredstvima. Zarada koju ste ostvarili razlika je između cijene po kojoj ste prodali udjel fonda i one po kojoj ste ga kupili. Spomenuta razlika može biti i negativna, odnosno ulaganjem u fond možete ostvariti gubitak. Naime, potencijalno je moguće izgubiti i značajan dio iznosa uloženog u fond. Još jedanput naglašavamo i da će rezultat vašeg ulaganja biti umanjen za ulazne odnosno izlazne naknade ako one postoje.

Rizik je prema definiciji vjerojatnost nastanka događaja koji će imati negativne posljedice, odnosno, u ovom kontekstu, potencijalni negativan efekt na vrijednost imovine. No taj je pojam s druge strane nerijetko povezan s profitom te stoga preuzimanje većeg rizika može donijeti veći profit, ali, kao što smo već rekli, i veću mogućnost gubitka uloženih sredstava.

Izreka „ne stavljajte sva jaja u istu košaru“ predstavlja dobro načelo ulaganja. Diversifikacija ulaganja (ulaganjem u različite vrste financijskih instrumenata ili dionice iz različitih zemljopisnih regija, gospodarskih sektora, različitih veličina tvrtki i dr. ako je riječ isključivo o dionicama) važna je kako bi se smanjio rizik ulaganja.

Budući da su UCITS fondovi namijenjeni širokom krugu ulagatelja, a posluje se prema načelima razdiobe rizika, zakonom su s ciljem zaštite ulagatelja propisana dopuštena ulaganja, kao i ograničenja ulaganja.

Kako biste odlučili je li ulaganje u UCITS fondove primjereno i prikladno za vas, potrebno se prethodno informirati. Prospekt je temeljni dokument fonda i predstavlja poziv na kupnju udjela, a u njemu su navedene sve bitne karakteristike fonda. Stoga je važno pročitati ga prije donošenja odluke o ulaganju. Kako biste lakše donijeli ispravnu odluku, društvo je dužno osim prospekta sastaviti i učiniti dostupnim i ključne podatke za ulagatelje UCITS fonda (engl. Key Investor Information Document – KIID). Ključni podaci za ulagatelje UCITS fonda čine dokument koji bi se mogao smatrati osobnom iskaznicom fonda, a u njemu su na sažet i jednostavan način prikazani najvažniji podaci o fondu. Pravila fonda uređuju odnos između vas (ulagatelja) i društva za upravljanje fondom te vas i samog fonda. Pravila moraju sadržavati podatke o osnovnim pravima, obvezama i odgovornostima svih uključenih strana, kao i ostale zakonom propisane podatke.

Profil rizičnosti fonda usko je povezan s vašom sklonosti riziku: ako ste neskloni riziku, bit ćete skloniji i investicijskim fondovima koji ulažu u niskorizične financijske instrumente, poput novčanih i obvezničkih fondova. Sklonost riziku ukazuje na sposobnost ulagatelja da podnese gubitke ulaganja, no ono što treba napomenuti jest da nizak rizik u pravilu znači i niske prinose, dok prihvaćanje većeg rizika dovodi i do većih prinosa.

U razumijevanju rizičnosti fonda može vam pomoći i sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti (SRRI), koji su društva za upravljanje investicijskim fondovima dužna procijeniti i objavljivati za sve svoje UCITS fondove. SRRI kreće se na skali od 1 do 7; razina 1 predstavlja nisku razinu rizika i potencijalno niže prinose, dok razina 7 predstavlja najvišu razinu rizika, ali i najveće potencijalne prinose.

Uz navedeni SRRI na stranicama društava za upravljanje investicijskim fondovima nalaze se i izvještaji o prinosu fonda, po čemu možete vidjeti uspješnost fonda kroz vrijeme. Međutim, treba naglasiti kako pozitivni povijesni prinosi ne znače nužno i buduće pozitivne prinose. Prinosi su najčešće iskazani na kvartalnoj, polugodišnjoj, godišnjoj, trogodišnjoj i petogodišnjoj razini, stoga prilikom usporedbe prinosa različitih fondova pazite da uspoređujete prinose koji odgovaraju jednakim vremenskim razdobljima.

AIF-ovi ulažu sredstva ulagatelja u kompleksne i visokorizične vrijednosne papire, zbog čega su oni namijenjeni profesionalnim i kvalificiranim ulagateljima. Profesionalni ulagatelji su, primjerice, financijske institucije poput banaka, društava za osiguranje, investicijskih fondova, društava za upravljanje investicijskim fondovima i sličnih, dok su kvalificirani ulagatelji zapravo mali ulagatelji koji moraju posjedovati dovoljno iskustva i stručnog znanja kako bi bili sposobni razumjeti rizike ulaganja u AIF. AIF-ovi imaju pravila fonda (dokument kojim se uređuju sve karakteristike, prava te obveze fonda i ulagatelja), a prospekt imaju samo određene vrste AIF-ova.

Neovisno o tome je li AIF s privatnom ili javnom ponudom, on može biti otvoren ili zatvorenOtvoreni AIF-ovi osnovani u Hrvatskoj nemaju pravnu osobnost, dok zatvoreni imaju (osnovani su kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću). Udjeli otvorenog AIF-a i udjeli zatvorenog AIF-a osnovanog u obliku dioničkog društva mogu se nuditi javnom ili privatnom ponudom.

Udjeli zatvorenog AIF-a osnovanog u obliku društva s ograničenom odgovornošću mogu se nuditi samo privatnom ponudom, dakle nisu poput UCITS fondova otvoreni za ulaganje široj javnosti, već samo kvalificiranim ili profesionalnim ulagateljima.

Otvoreni AIF s javnom ponudom prema određenim je značajkama sličan UCITS fondu. U kontekstu dokumenata koje je potrebno objavljivati, promidžbe, učestalosti izračuna vrijednosti neto imovine i cijena udjela te osoba koje mogu u njega ulagati ne razlikuje se značajno od UCITS fonda. Ipak, za razliku od UCITS fonda, AIF-u s javnom ponudom dopušteno je ulaganje u određene vrste imovine u koje UCITS fondovi ne smiju ulagati i preuzimanje nešto većih rizika nego UCITS fondu.

Zatvoreni AIF može se osnovati u obliku dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornošću. Ako je osnovan kao dioničko društvo, može se nuditi i javnom i privatnom ponudom. Dionicama zatvorenog AIF-a može se trgovati na uređenom tržištu (burza) i njihova će cijena u tom slučaju ovisiti isključivo o ponudi i potražnji. Zatvoreni AIF može ulagati u različite vrste imovina i postoje značajno manja ograničenja ulaganja nego za UCITS fondove. Zatvoreni AIF s javnom ponudom može biti specijaliziran i za ulaganje u nekretnine (zemljišta, zgrade i društva povezana s ulaganjem u nekretnine).

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.