Ovlašteni sustav objavljivanja – APA

Ovlašteni sustav objavljivanja ili APA (engl. approved publication arrangement) osoba je koja je na temelju odredbi Direktive 2014/65/EU (MiFID II) ovlaštena pružati usluge objavljivanja izvješća o trgovanju za račun investicijskih društava u skladu s člancima 20. i 21. Uredbe (EU) br. 600/2014 (MiFIR).

MiFID II i MiFIR izravno se primjenjuju u Republici Hrvatskoj od 3. siječnja 2018. godine, a cilj im je poboljšati učinkovitost, otpornost i cjelovitost financijskih tržišta.

Članci 20. i 21. MiFIR-a propisuju obvezu investicijskih društava koja za vlastiti račun ili račun klijenata sklapaju transakcije s financijskim instrumentima kojima se trguje na mjestu trgovanja da objavljuju volumen i cijenu tih transakcija, kao i vrijeme kada su sklopljene. Informacije se objavljuju putem ovlaštenog sustava objavljivanja, odnosno APA-e, a riječ je o obvezi prijave transakcija sklopljenih izvan mjesta trgovanja s financijskim instrumentima kojima se trguje na mjestu trgovanja (tzv. OTC transakcije).

Cilj je APA-e poboljšanje kvalitete informacija o transparentnosti trgovanja koje se objavljuju izvan mjesta izvršenja (OTC) i doprinos jamstvu da se takvi podaci objavljuju na način koji će olakšati njihovo objedinjavanje s podacima koje objavljuju mjesta trgovanja.

U skladu s odredbama Glave IV., Poglavlja 1. MiFIR-a poslovanje APA-e kao redovito zanimanje ili djelatnost podliježe prethodnom odobrenju za rad. Hanfa je rješenjem od 2. siječnja 2018. godine društvu Zagrebačka burza d.d. odobrila zahtjev za obavljanje djelatnosti objavljivanja izvješća o trgovanju za račun investicijskih društava, odnosno za pružanje usluge ovlaštenog sustava objavljivanja (APA).

Odredbama Glave IV., Poglavlja 2., članka 27.g MiFIR-a propisani su organizacijski zahtjevi za APA-u u pogledu odgovarajućih politika i mehanizama za objavljivanje informacija koji se zahtijevaju člancima 20. i 21. što je moguće bliže stvarnom vremenu koliko je to tehnički izvedivo, na prihvatljivoj komercijalnoj osnovi. Također, člankom 27.g MiFIR-a propisani su zahtjevi u pogledu održavanja djelotvornih administrativnih mjera za sprječavanje sukoba interesa s klijentima; uspostave dobrih sigurnosnih mehanizama kojima se jamči sigurnost sredstava za prijenosa podataka, smanjuje rizik oštećenja podataka i neovlaštenog pristupa te sprječava odavanje informacija prije objave; te uspostave sustava koji djelotvorno provjeravaju jesu li izvješća o trgovanju potpuna, utvrđuju propuste ili očite pogreške te u slučaju takvih pogrešnih izvješća zahtijevaju ponovnu dostavu izvješća.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.