Godišnje izvješće

Svake godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje godišnje izvješće kojim se daje pregled kretanja na tržištu financijskih usluga te aktivnosti i mjere koje je Hanfa kao regulator tog tržišta u skladu sa svojim nadležnostima poduzimala tijekom godine. Godišnje izvješće uključuje i pregled financijskih izvješća Hanfe.

Objavljeno: 21.7.2022.

Publikacija: Godišnje izvješće za 2021.

Datum: srpanj 2022.

Godina izdanja: XVII

ISSN: 1846-6362