Godišnje izvješće

Svake godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje godišnje izvješće kojim se daje pregled kretanja na tržištu financijskih usluga te aktivnosti i mjere koje je Hanfa kao regulator tog tržišta u skladu sa svojim nadležnostima poduzimala tijekom godine. Godišnje izvješće uključuje i pregled financijskih izvješća Hanfe.

Objavljeno: 31.7.2020.

Publikacija: Godišnje izvješće za 2019.

Datum: srpanj 2020.

Godina izdanja: XV

ISSN: 1846-6362