Vijesti

16.09.2019

Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika iz područja ispita u organizaciji Hanfe.

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom: Pravilnika o obrazovnom programu i ispitima za provjeru znanja i stjecanja kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje Pravilnika o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom

Pročitaj više

13.09.2019

Mjesečno izvješće za kolovoz 2019.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavila je Mjesečno izvješće za kolovoz 2019. godine. Izvješće sadrži podatke o poslovanju mirovinskih i investicijskih fondova, investicijskih društava, društava za osiguranje, leasing društava, faktoring društava te podatke o tržištu kapitala.

Pročitaj više

13.09.2019

Sjednica Savjeta HANFA-e: Na razini EU uspostavit će se harmonizirani regulatorni okvir za crowdfunding

Savjet Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) na današnjoj je sjednici razmatrao nekoliko važnih tema iz područja financija. Tako je bilo riječi o prijedlogu Uredbe EU parlamenta i Vijeća o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja (tzv. crowdfunding), izmjenama Direktive 2009/103/EZ u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti (MID) i promjenama koje će za rad osiguratelja donijeti primjena računovodstvenog standarda IFRS17.

Pročitaj više

12.09.2019

Obavijest o stupanju na snagu Pravilnika iz područja alternativnih investicijskih fondova i tržišta kapitala

Hanfa je donijela Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda,  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o troškovima i naknadama koji se mogu plaćati iz imovine AIF-a i Pravilnik o nadzornim izvještajima središnje druge ugovorne strane.

Pročitaj više