Vijesti

17.01.2020

Mjesečno izvješće za prosinac 2019.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavila je Mjesečno izvješće za prosinac 2019. godine. Izvješće sadrži podatke o poslovanju mirovinskih i investicijskih fondova, investicijskih društava, društava za osiguranje, leasing društava, faktoring društava te podatke o tržištu kapitala.

Pročitaj više

16.01.2020

ERGO osiguranja prestala postojati

Na sjednici Upravnog vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) doneseno je rješenje kojim se utvrđuje da su društvima ERGO osiguranje d.d. i ERGO životno osiguranje d.d. po sili zakona prestala važiti ranija odobrenja Hanfe za obavljanje poslova osiguranja. 

Pročitaj više

15.01.2020

Informacija o mirovinskom društvu koje je za svaku kategoriju obveznih mirovinskih fondova ostvarilo najveći prinos prilagođen riziku u 2019. godini

U skladu s odredbama članka 91. stavaka 3. i 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine br. 19/14, 93/15, 64/18 i 115/18, dalje: Zakon), ako osiguranik u roku od mjesec dana od uspostavljanja obveznog mirovinskog osiguranja ne odabere mirovinski fond, Središnji registar osiguranika (dalje: REGOS) će ga po službenoj dužnosti rasporediti u mirovinski fond kategorije A, osim ako se isti s obzirom na uvjete iz članka 93. Zakona treba rasporediti u mirovinski fond kategorije B ili mirovinski fond kategorije C. 

Pročitaj više