Vijesti

16.01.2019

Poziv društvima za osiguranje, društvima za zastupanje u osiguranju, društvima za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, investicijskim društvima, HP- Hrvatskoj pošti d.d., Financijskoj agenciji i kreditnim institucijama

Implementacijom Direktive (EU) 2016/97 o distribuciji osiguranja u Zakon o osiguranju (Narodne novine, broj 30/15 i 112/18) uvode se određene promjene na području distribucije osiguranja i reosiguranja. S obzirom na potrebu ažuriranja registara koje u skladu sa svojim ovlastima vodi HANFA pozivamo društva za osiguranje, društva za zastupanje u osiguranju, društva za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju (društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju prema Zakonu o osiguranju (Narodne novine, broj 30/15)), investicijska društva, HP- Hrvatsku poštu d.d., Financijsku agenciju i kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na dostavu podataka.

Pročitaj više

11.01.2019

Usklađenost sa Smjernicama ESMA-e

Temeljem članka 2. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine 65/2018), Hanfa se dana 10. siječnja 2019. Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi „Smjernica o određenim aspektima MiFID-ovih zahtjeva vezanih uz primjerenost“ (ESMA35-43-1163) s 10. siječnjem 2019. godine.

Pročitaj više

11.01.2019

ESMA objavila godišnje statističko izvješće o prinosima i troškovima investicijskih proizvoda koji se distribuiraju malim ulagateljima u EU

Na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05 i 12/12), obavještava se javnost da je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dana 10. siječnja 2019. na svojoj internetskoj stranici objavilo prvo godišnje statističko izvješće o prinosima i troškovima investicijskih proizvoda koji se distribuiraju malim ulagateljima u EU.

Pročitaj više

02.01.2019

Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje na poslovima Voditelja Direkcije za financije i planiranje (prijašnji Odjel za planiranje i računovodstvo) objavljenog 17. listopada 2018.

Na temelju natječaja za zapošljavanje na poslovima Voditelja Direkcije za financije i planiranje (prijašnji Odjel za planiranje i računovodstvo) u Uredu glavnog tajnika objavljenog na internetskom portalu Moj Posao 17. listopada 2018. zapošljava se Nataša Kulakowski Kramarić, visoka stručna sprema.

Pročitaj više