Vijesti

03.12.2018

IDD direktiva i novi Zakon o osiguranju donijet će značajne promjene u sektoru osiguranja

Kroz novi Zakon o osiguranju bit će implementirana Direktiva (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća (poznatija kao IDD direktiva), što će donijeti značajne promjene u sektoru osiguranja. Najveće novosti odnosit će se na režim i način distribucije te obavezu edukacije distributera osiguranja, što će osim društava za osiguranje obuhvatiti i gotovo 20.000 fizičkih osoba - distributera osiguranja koji se nalaze u postojećem registru Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA).

Pročitaj više