Vijesti

22.07.2019

Upravno vijeće Hanfe usvojilo Godišnje izvješće za 2018. godinu

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) usvojilo je Godišnje izvješće o radu za 2018. godinu. Usvojeni i objavljeni dokument daje godišnji pregled aktivnosti Hanfe, ali i osvrt na djelatnosti koje Hanfa nadzire, od aktivnosti na tržištu kapitala preko industrije mirovinskih i investicijskih fondova do sektora osiguranja, leasinga, faktoringa i drugih subjekata nadzora.

Pročitaj više

18.07.2019

Mjesečno izvješće za lipanj 2019.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavila je Mjesečno izvješće za lipanj 2019. godine. Izvješće sadrži podatke o poslovanju mirovinskih i investicijskih fondova, investicijskih društava, društava za osiguranje, leasing društava, faktoring društava te podatke o tržištu kapitala.

Pročitaj više

16.07.2019

Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima odluka vezano za intervencijske mjere u odnosu na binarne opcije i CFD-ove koje Hanfa namjerava donijeti

Hanfa je otvorila savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Odluke o trajnoj zabrani stavljanja na tržište, distribucije i prodaje binarnih opcija malim ulagateljima i Odluke o trajnom ograničenju stavljanja na tržište, distribucije i prodaje ugovora za razlike (CFD-ova) malim ulagateljima.

Pročitaj više

16.07.2019

ESMA objavila dokument za javnu raspravu o nacrtu Smjernica o naknadama vezanima za uspješnost UCITS fondova

Na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05 i 12/12), obavještava se javnost da je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dana 16. srpnja 2019. na svojoj internetskoj stranici objavilo dokument za javnu raspravu o nacrtu Smjernica o naknadama vezanima za uspješnost UCITS fondova.

Pročitaj više

15.07.2019

Sjednica Upravnog vijeća: Odobrenje za preuzimanje faktoring-društva CENTAR FAKTOR i osnivanje novog UCITS fonda

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) na 28. ovogodišnjoj sjednici donijelo je rješenje kojim se Goranu Kovačiću iz Daruvara i Valentinu Vičiču iz Ljubljane, inače državljaninu Republike Slovenije, izdaje suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring-društvu CENTAR FAKTOR d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu i to svakome u visini od po 50 posto udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima tog društva.

Pročitaj više

11.07.2019

Hanfa obavila inicijalnu provjeru financijskih izvještaja za 2018. godinu kompanija čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u odnosu na mišljenja revizora

Stupanjem na snagu Zakona o tržištu kapitala u srpnju 2018. godine Hanfa je postala ovlaštena nadzirati objavu financijskih informacija izdavatelja uvrštenih na uređeno tržište Zagrebačke burze odnosno nadzirati sastavljaju li izdavatelji svoje financijske izvještaje u skladu s relevantnim izvještajnim okvirom (MSFI).

Pročitaj više

10.07.2019

A. Žigman na konferenciji „Capital Markets Day“ u Zagrebu

Na konferenciji konzultantsko-revizorske kuće Deloitte i Londonske burze (London Stock Exchange – LSE) pod nazivom „Capital Markets Day“, održane 9. srpnja 2019. u Zagrebu, jedan od uvodničara konferencije bio je i predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), Ante Žigman.

Pročitaj više