Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga  

Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 140/05 i 12/12)

 1. Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05)
 2. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN , br. 12/12)

Pravilnici

 1. Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2023. godinu (NN, br. 155/22)
 2. Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2022. godinu (NN 144/2021)
 3. Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2021. godinu (NN, br. 147/2020)
 4. Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2020. godinu (NN, br. 2/2020)
 5. Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. NN 112/18 i 18/19)
 6. Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 128/17, 51/18 i 91/18)
 7. Pravilnik o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN 26/19)

Povratak na vrh

Smjernice

 1. Smjernice za provedbu revizije informacijskog sustava subjekata nadzora od strane revizorskih društava

Povratak na vrh

Upute

 1. Tehničke upute za provedbu Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN 26/19)
 2. Upute za uplatu naknada Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu
 3. Upute za uplatu naknada Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2017. godinu
 4. Tehnička uputa za primjenu elektroničkog potpisa u postupku izvješćivanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
 5. Tehnička uputa za prijavu i rad sa sučeljem sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku

Povratak na vrh

Odluke

 1. Odluka kojom se obveznici plaćanja naknada iz članka 2. Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2017. godinu oslobađanju plaćanja dijela naknada za određena razdoblja u 2017. godini
 2. Odluka kojom se obveznici plaćanja naknada iz članka 2. Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu oslobađanju plaćanja dijela naknada za određena razdoblja u 2016. godini
 3. Odluka kojom se društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja naknade za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 10/14, 16/14 i 48/14)
 4. Odluka o dostavi statističkog izvješća investicijskog fonda
 5. Odluka o oslobađanju plaćanja dijela naknade za izdavatelje
 6. Odluka o oslobađanju plaćanja dijela naknade za izdavatelje za 3. tromjesečje 2019. godine

 7. Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za obveznike (NN 52/22)

Povratak na vrh

Statut Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Povratak na vrh