Regulativa

U lijevom izborniku možete pronaći zakonske i podzakonske propise iz djelokruga i nadležnosti Hanfe objavljene u službenom listu Republike Hrvatske (Narodne novine), kao i neslužbene pročišćene tekstove objavljenih propisa. U istom izborniku nalaze se i mišljenja o provedbi zakona iz nadležnosti Hanfe te drugi propisi i akti koje je Hanfa donijela na temelju svojih ovlasti. Ovdje možete pronaći i usvojenu regulativu Europske unije, odnosno regulativu Europske unije prve i druge razine koja se izravno primjenjuje u Republici Hrvatskoj. Propisi prve razine jesu uredbe Europske unije koje su usvojili Europski parlament i Vijeće. Delegirane i provedbene uredbe Europske komisije propisi su druge razine, a usvajaju se na temelju ovlasti koje su definirane u direktivama ili uredbama usvojenim od Europskog parlamenta i Vijeća. Dostupni su i dokumenti europskih nadzornih tijela, odnosno propisi treće razine kojima se detaljnije propisuje način na koji subjekti nadzora trebaju postupati kako bi poslovali u skladu s regulativom Europske unije. Rukovodeći se načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskog tržišta i izvješćivanja potrošača, kao i odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, Hanfa provodi savjetovanja u vezi s nacrtima propisa iz svog područja rada koja su zainteresiranoj javnosti dostupna putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.