Leasing

Kako bi doprinijela povećanju transparentnosti na leasing tržištu i dodatnoj zaštiti primatelja leasinga koji imaju status potrošača Hanfa je još u 2022. izradila usporedni prikaz naknada svih leasing društava na jednom mjestu, za ugovore o financijskom leasingu sklopljene s potrošačima. Time je omogućen jasniji uvid u vrste i visinu naknada koje društva zaračunavaju te potrošačima može olakšati odluku prilikom odabira leasing društva.

Usporedni prikaz naknada napravljen je s obzirom na ranije aktivnosti Hanfe koja e u 2022. kod svih aktivnih leasing društava provela nadzor obračuna naknada koje se zaračunavaju primateljima leasinga tijekom trajanja ugovora o leasingu.

Tom prilikom su kod 13 leasing društava utvrđene nepravilnosti koje su se odnosile na nedovoljnu jasnoću ugovornih odredbi kao i na neusklađenost sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju. Leasing društvima naložena je izmjena cjenika naknada i općih uvjeta ugovora tako da oni budu jasni i transparentni te da navode sve vrste naknada koje primatelji leasinga potencijalno mogu platiti tijekom trajanja ugovora, njihova visina i način obračuna.

U skladu sa zahtjevima Hanfe i Zakonom o potrošačkom kreditiranju cjenici su adekvatno izmijenjeni te objavljeni na internetskim stranicama leasing društava, čime je komunikacija i transparentnost prema potrošačima dodatno povećana.

Usporedbni prikaz naknada

U ovom usporednom prikazu naknade su grupirane prema vrsti, a neki su nazivi ujednačeni, radi lakše usporedivosti i pregleda tržišta. Prikazane su naknade za 12 leasing društva koja sklapaju ugovore o financijskom leasingu s potrošačima (ti se uvjeti ne odnose na pravne ni na fizičke osobe primatelje leasinga po ugovorima o operativnom leasingu). Također, prikazane su samo naknade koje se u fiksnom iznosu ili postotku zaračunavaju primateljima leasinga za pojedinu uslugu. Nisu prikazani predviđeni stvarni troškovi koji mogu nastati pri izvršenju usluga. Uz navedeno, naknade su iskazane bez pripadajućeg PDV-a osim ako nije navedeno da iste uključuju PDV.

Usporedbom je utvrđeno da se društva međusobno razlikuju prema broju, vrsti i visini naknada koje obračunavaju potrošačima. Tako se broj naknada, ovisno o leasing društvu, kreće od četiri do čak 14 naknada. Pritom je važno istaknuti i da samo neka društva, točnije njih četiri, obračunavaju naknadu za sklapanje ugovora ili, primjerice, naknadu za prijevremenu otplatu.

Napominjemo da je Hanfa navedeni prikaz naknada primateljima leasinga potrošačima po financijskom leasingu prikazala u informativne svrhe, a da se svaki potrošač pritom prije sklapanja ugovora o financijskom leasingu treba o vrsti i visini pojedine naknade informirati direktno kod leasing društva. Naknade prikazane u tablici mogu se mijenjati u kojem slučaju će Hanfa ažurirati tablicu.

 

x

Prikaži podatke za:

NAKNADE ZA SKLAPANJE I IZMJENU UGOVORA NAKNADE ZA PRESTANAK UGOVORA OPOMENE I KAZNE NAKNADE ZA DODATNE USLUGE OSTALE NAKNADE NAZIV INTERNOG AKTA

PRIKAZUJU SE PODACI ZA: Naknade za sklapanje i izmjenu ugovora
Leasing društvo Naknada za sklapanje ugovora Naknade za izmjenu ugovora Naknada za izradu informativnog izračuna vrijednosti ugovora o leasingu Naknada za prijevremenu otplatu Naknada za raskid ugovora Naknada za odjavu objekta leasinga Naknada za nedostavljanje ugovorne dokumentacije Naknada za više prijeđene kilometre Naknada za kašnjenje s povratom objekta leasinga Naknada za kašnjenje s preuzimanjem objekta leasinga Naknada za usluge povezane s registracijom objekta leasinga (ako ih primatelj leasinga sam ne obavi) Naknada za ugovaranje police osiguranja Naknada za obradu odštetnih zahtjeva Naknada za prefakturiranje Naknada za izdavanje razne dokumentacije Naknada za izdavanje prijepisa COC dokumenta Naknada za aktivaciju instrumenta osiguranja u svrhu prisilne naplate Naknada za oduzimanje objekta leasinga Naknada za sudjelovanje u sudskim i upravnim postupcima (prekršaj primatelja leasinga) Naknada za ispunjenje obveze primatelja leasinga Naknada za slanje računa poštom Naknada za izdavanje suglasnosti za rješavanje šteta po nagodbi Naknada za posredovanje u naplati kazni Naknada za usluge po nalogu primatelja leasinga Naknada za izdavanje suglasnosti za podnajam Naknada za odustajanje od započetih ili odobrenih aktivnosti za vrijeme trajanja ugovora Ostale naknade Naziv internog akta kojim su propisane naknade
AGRAM LEASING d.o.o. - - izmjena instrumenata osiguranja - 80,00 EUR / 602,76 HRK - izmjena uvjeta financiranja - 100,00 EUR / 753,45 HRK - izmjena objekta leasinga/financiranja - 80,00 EUR / 602,76 HRK - od 0,5% do 1% sukladno Zakonu o potrošačkom kreditiranju 3% nedospjele glavnice 30,00 EUR / 226,04 HRK 10,00 EUR / 75,35 HRK - 0,40 EUR / 3,01 HRK km (osobna vozila) - 0,30 EUR / 2,26 HRK km (gospodarska vozila) jedna leasing rata sukladno ugovoru uvećana za 50% za svaki započeti mjesec kašnjenja s povratom* - 30,00 EUR / 226,04 HRK - - 10,00 EUR / 75,35 HRK - - 10,00 EUR / 75,35 HRK - - - - - - - - - - Odluka o visini naknada kod financijskog leasinga za potrošače (u primjeni od 1.5.2022.) OPĆI UVJETI UGOVORA O FINANCIJSKOM LEASINGU br. 02/23/EUR-P (u primjeni od 1.1.2023.) OPĆI UVJETI UGOVORA O FINANCIJSKOM LEASINGU br. 02/23/EUR/GOD-P (u primjeni od 1.1.2023.)
BKS - leasing Croatia d.o.o. - 100,00 EUR / 753,45 HRK - od 0,5% do 1% sukladno Zakonu o potrošačkom kreditiranju* maksimalno 3% nedospjele glavnice (minimalno 150,00 EUR / 1.130,17 HRK) - - - jedna mjesečna leasing rata sukladno ugovoru uvećana za 50% za svaki započeti mjesec kašnjenja s povratom* - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cjenik naknada i troškova u vezi s ugovorima o financijskom leasingu zaključenim s primateljima leasinga koji imaju svojstvo potrošača (u primjeni od 1.1.2023.) OPĆI UVJETI UGOVORA O FINANCIJSKOM LEASINGU MOTORNOG VOZILA / POKRETNINE ZAKLJUČENOG S POTROŠAČEM (u primjeni od 1.1.2023.)
Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o. - 66,36 EUR / 500,00 HRK 6,64 EUR / 50,00 HRK - do 4% preostale vrijednosti ugovora (minimalno 75,65 EUR / 570,00 HRK) - - - - - 19,91 EUR / 150,00 HRK - - 3,32 EUR / 25,00 HRK 15,93 EUR / 120,00 HRK 6,64 EUR / 50,00 HRK 10,62 EUR / 80,00 HRK - 132,72 EUR / 1.000,00 HRK 23,89 EUR / 180,00 HRK - - - - - - - Odluka o naknadama i troškovima kod financijskog leasinga za potrošače (u primjeni od 1.1.2023.)
i4next leasing Croatia d.o.o. - - 5% nedospjele glavnice - izmjena instrumenata osiguranja - 39,82 EUR / 300,00 HRK 14,60 EUR / 110,00 HRK - - 39,82 EUR / 300,00 HRK 19,91 EUR / 150,00 HRK - najmanje do ugovorene leasing rate za svaki započeti period kašnjenja s povratom* - - - - 13,27 EUR / 100,00 HRK 15,93 EUR / 120,00 HRK - 13,27 EUR / 100,00 HRK 13,27 EUR / 100,00 HRK 132,72 EUR / 1.000,00 HRK - 0,66 EUR / 5,00 HRK - - - - - 39,82 EUR / 300,00 HRK TARIFA i4next leasing Croatia d.o.o. (u primjeni od 1.9.2022.) OPĆI UVJETI UGOVORA O LEASINGU
IMPULS-LEASING d.o.o. - - 66,36 EUR / 500,00 HRK - za reprogram ugovora se ne plaća naknada - - 3% nedospjele glavnice 26,54 EUR / 200,00 HRK - - jedna mjesečna odnosno 1/12 godišnje leasing rate sukladno ugovoru uvećana za 50% za svaki započeti mjesec kašnjenja s povratom* prva mjesečna leasing rata po ugovoru za svaki započeti mjesec kašnjenja s preuzimanjem* 13,27 EUR / 100,00 HRK - 26,54 EUR / 200,00 HRK 3,98 EUR / 30,00 HRK 6,64 EUR / 50,00 HRK - - - - - - - - - - - - Cjenik društva IMPULS-LEASING d.o.o. o naknadama i troškovima za koje može teretiti primatelj leasinga iz ugovora o financijskom leasingu s potrošačima (u primjeni od 1.1.2023.) Opći uvjeti društva IMPULS - LEASING d.o.o. za sklapanje ugovora o financijskom leasingu s potrošačima s nepromjenjivom nominalnom kamatnom stopom (verzija FL 0123) Opći uvjeti društva IMPULS-LEASING d.o.o. za sklapanje ugovora o financijskom leasingu s potrošačima s godišnjim ratama s nepromjenjivom nominalnom kamatnom stopom (verzija FL 0123) Opći uvjeti društva IMPULS - LEASING d.o.o. za sklapanje ugovora o financijskom leasingu s potrošačima s povećanom posljednjom mjesečnom ratom s nepromjenjivom nominalnom kamatnom stopom (verzija FL 0123)
Mobil Leasing d.o.o. 350,00 EUR / 2.637,08 HRK - izmjena na zahtjev primatelja leasinga - 75,00 EUR / 565,09 HRK - reprogram ugovora - 150,00 EUR / 1.130,18 HRK - ustup ugovora - 350,00 EUR / 2.637,08 HRK - promjena valute plaćanja - 26,50 EUR / 199,66 HRK 6,60 EUR / 49,73 HRK - 3,5 % nedospjele glavnice - 16,50 EUR / 124,32 HRK - - - 19,90 EUR / 149,94 HRK - 26,50 EUR / 199,66 HRK - 9,90 EUR / 74,59 HRK - - - 132,70 EUR / 999,83 HRK - - 46,40 EUR / 349,60 HRK 6,60 EUR / 49,73 HRK 33,10 EUR / 249,39 HRK 46,40 EUR / 349,60 HRK 26,50 EUR / 199,66 HRK - Cjenik troškova usluga i naknada za potrošače, financijski leasing (u primjeni od 24.1.2023.)
OTP Leasing d.d. - - izmjene bez reprograma ugovora - 66,00 EUR / 497,28 HRK - izmjene s reprogramom ugovora - 132,50 EUR / 998,32 HRK 13,00 EUR / 97,95 HRK (za treći i svaki sljedeći izračun u kalendarskoj godini) od 0,5% do 1% sukladno Zakonu o potrošačkom kreditiranju - sporazumni raskid - 3% nedospjele glavnice (minimalno 132,50 EUR / 998,32 HRK) - jednostrani raskid zbog neispunjenja ugovornih obveza - 4% nedospjele glavnice (minimalno 132,50 EUR / 998,32 HRK) - sporazumni raskid uz sklapanje novog ugovora - 66,00 EUR / 497,28 HRK 9,00 EUR / 67,81 HRK 9,00 EUR / 67,81 HRK - - - 9,00 EUR / 67,81 HRK - - 2,50 EUR / 18,84 HRK - - - - 66,00 EUR / 497,28 HRK 13,00 EUR / 97,95 HRK - - - - - - - Cjenik naknada i troškova za potrošače (u primjeni od 1.1.2023.)
PBZ-LEASING d.o.o. - - izrada aneksa ugovora o leasingu koji se podnosi na solemnizaciju javnom bilježniku - 46,45 EUR / 350,00 HRK - izrada aneksa ugovora o leasingu koji se ne podnosi na solemnizaciju javnom bilježniku - 33,18 EUR / 250,00 HRK - - - - - - - - 13,27 EUR / 100,00 HRK - - - 13,27 EUR / 100,00 HRK 3,98 EUR /30,00 HRK - - - - - - - - - - - Naknade i drugi troškovi (za potrošače) (u primjeni od 1.1.2023.)
PORSCHE LEASING d.o.o. - 87,79 EUR / 661,45 HRK - od 0,00 EUR / 0,00 HRK do 87,00 EUR / 655,50 HRK prodajne akcije ustup ugovora - 26,54 EUR / 199,97 HRK s PDV-om - - 3% nedospjele glavnice 19,91 EUR / 150,01 HRK s PDV-om - - - 0,3% nabavne vrijednosti objekta leasinga za svaki započeti dan kašnjenja (maksimalno u iznosu jedne mjesečne leasing rate odnosno 1/12 godišnje leasing rate) - u iznosu jedne mjesečne leasing rate odnosno 1/12 godišnje leasing rate (ugovori verzija PFGH-5/FLP) - 19,91 EUR / 150,01 HRK s PDV-om - - 3,32 EUR / 25,01 HRK s PDV-om 19,91 EUR / 150,01 HRK s PDV-om - - - - - - - - - - - - Pravilnik o naknadama društva Porsche leasing d.o.o. na ugovore o financijskom leasingu s potrošačima (u primjeni od 1.1.2023.)
Raiffeisen Leasing d.o.o. - - 5,31 EUR / 40,00 HRK (za drugi i svaki sljedeći izračun) - 3% nedospjele glavnice 26,54 EUR / 200,00 HRK - - dvostruki iznos posljednje fakturirane mjesečne rate za svaki započeti mjesec kašnjenja - - 9,29 EUR / 70,00 HRK 39,82 EUR / 300,00 HRK od 2,65 EUR / 20,00 HRK do 9,29 EUR / 70,00 HRK - - - - - - - - - - - - - Odluka o visini naknada i troškovima za usluge V.31 (u primjeni od 1.1.2023.)
Toyota Tsusho Leasing Croatia d.o.o. 150,00 EUR / 1.130,18 HRK - 150,00 EUR / 1.130,18 HRK - ustup ugovora - 3% nedospjele glavnice (minimalno 150,00 EUR / 1.130,18 HRK) - od 0,5% do 1% sukladno Zakonu o potrošačkom kreditiranju 5% nedospjele glavnice (minimalno 150,00 EUR / 1.130,18 HRK) 50,00 EUR / 376,73 HRK 5,00 EUR / 37,67 HRK (druga i treća opomena) - - - 50,00 EUR / 376,73 HRK - - 3,00 EUR / 22,60 HRK 15,00 EUR / 113,02 HRK 20,00 EUR / 150,69 HRK 10,00 EUR / 75,35 HRK - 100,00 EUR / 753,45 HRK - - - - - - - - Naknade i drugi troškovi kod financijskog leasinga za potrošače br. FO002 od 01.01.2023. (u primjeni od 1.1.2023.)
UniCredit Leasing Croatia d.o.o. 1,5 % nabavne vrijednosti objekta leasinga (maksimalno 160,00 EUR / 1.205,52 HRK) 65,00 EUR / 489,74 HRK - - 100 EUR / 753,45 HRK 30,00 EUR / 226,04 HRK 10,00 EUR / 75,35 HRK - - - 50,00 EUR /376,73 HRK - 50.00 EUR /376,73 HRK 5,00 EUR / 37,67 HRK 15,00 EUR / 113,02 HRK - - - - - - - - - - - - Izvadak iz Odluke o vrsti i visini naknada (Odluka br. AKT10004691) za POTROŠAČE (u primjeni od 1.8.2023.)
Leasing društvo Naknada za sklapanje ugovora Naknade za izmjenu ugovora Naknada za izradu informativnog izračuna vrijednosti ugovora o leasingu Naknada za prijevremenu otplatu Naknada za raskid ugovora Naknada za odjavu objekta leasinga Naknada za nedostavljanje ugovorne dokumentacije Naknada za više prijeđene kilometre Naknada za kašnjenje s povratom objekta leasinga Naknada za kašnjenje s preuzimanjem objekta leasinga Naknada za usluge povezane s registracijom objekta leasinga (ako ih primatelj leasinga sam ne obavi) Naknada za ugovaranje police osiguranja Naknada za obradu odštetnih zahtjeva Naknada za prefakturiranje Naknada za izdavanje razne dokumentacije Naknada za izdavanje prijepisa COC dokumenta Naknada za aktivaciju instrumenta osiguranja u svrhu prisilne naplate Naknada za oduzimanje objekta leasinga Naknada za sudjelovanje u sudskim i upravnim postupcima (prekršaj primatelja leasinga) Naknada za ispunjenje obveze primatelja leasinga Naknada za slanje računa poštom Naknada za izdavanje suglasnosti za rješavanje šteta po nagodbi Naknada za posredovanje u naplati kazni Naknada za usluge po nalogu primatelja leasinga Naknada za izdavanje suglasnosti za podnajam Naknada za odustajanje od započetih ili odobrenih aktivnosti za vrijeme trajanja ugovora Ostale naknade Naziv internog akta kojim su propisane naknade

 

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.