Neživotno osiguranje

Osiguranja možemo podijeliti na životna i neživotna osiguranja, od kojih su neživotna osiguranja brojnija, a dijele se na:

 1. osiguranje od nezgode
 2. zdravstveno osiguranje
 3. osiguranje cestovnih vozila
 4. osiguranje tračnih vozila
 5. osiguranje zračnih letjelica
 6. osiguranje plovila
 7. osiguranje robe u prijevozu
 8. osiguranje od požara i elementarnih šteta
 9. ostala osiguranja imovine
 10. osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila
 11. osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica
 12. osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila
 13. ostala osiguranja od odgovornosti
 14. osiguranje kredita
 15. osiguranje jamstava
 16. osiguranje raznih financijskih gubitaka
 17. osiguranje troškova pravne zaštite
 18. asistencija.

Neka neživotna osiguranja moramo obvezno sklopiti, a neka su dobrovoljna pa ćemo ih sklopiti ako za njima imamo potrebu i želju. Postoje mnoge vrste obveznih osiguranja, npr. osiguranje od automobilske odgovornosti ili autoosiguranje), osiguranje od odgovornosti odvjetnika ili osiguranje od odgovornosti za štetu na okolišu.

Autoosiguranje jedno je od najkorištenijih neživotnih osiguranja u Hrvatskoj. Ako posjedujete automobil, morali ste u jednom trenutku sklopiti ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti jer ste to dužni učiniti u skladu sa Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu. U tom slučaju osiguravate sebe kao odgovornu osobu za eventualnu nastalu štetu u prometnoj nesreći. Drugim riječima, ako ste krivi za nastalu prometnu nesreću, šteta će se isplatiti na temelju vaše police osiguranja trećoj osobi koja je ozlijeđena ili ima štetu na svom vozilu (oštećenoj osobi).

Kasko-osiguranje odnosi se na dobrovoljno osiguranje kojim se osigurava djelomična ili potpuna šteta na vozilima, zrakoplovima, jahtama i sl., ovisno o tome što je ugovoreno. Za razliku od osiguranja od automobilske odgovornosti, kod kasko-osiguranja od štete osiguravate svoje vozilo. Primjerice, ako prilikom parkiranja oštetite stražnje svjetlo, osiguranje će snositi trošak popravka.

Osiguranje od nezgode odnosi se na osiguranje u slučaju nezgode. Nesretne slučajeve poput primjerice pada s bicikla ili ozljede na sportskom i/ili dječjem igralištu ne možemo predvidjeti, ali možemo pokušati ublažiti posljedice njihova nastanka. Najčešći rizici koje pokriva osiguranje od nezgode su smrt, trajni invaliditet, troškovi liječenja te dnevna naknada za boravak u bolnici zbog liječenja posljedica nesretnog događaja. Ugovaranjem ove vrste osiguranja unaprijed se dogovara određena svota, a za određivanje visine nadoknada koriste se tablice invaliditeta, koje su sastavni dio police osiguranja, kao i uvjeti osiguranja, te ih je vrlo važno proučiti prije sklapanja ugovora.

Putno osiguranje jest osiguranje koje nas štiti od raznih rizika koji mogu nastati na putovanju, odnosno izvan mjesta stalnog prebivališta / boravišta. Osiguranje pomoći (asistencija) ili putno osiguranje može obuhvaćati zdravstveno osiguranje s asistencijom zbog bolesti ili nesreće, pomoć ako vam se pokvari vozilo, pravnu pomoć itd. dok boravite u inozemstvu.

Zdravstveno osiguranje vjerojatno je vrsta osiguranja s kojom su potrošači najbolje upoznati, a najvažnija je podjela zdravstvenog osiguranja ona na obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Dobrovoljno zdravstveno osiguranje obuhvaća dopunsko, dodatno i privatno zdravstveno osiguranje. Kad potpiše policu dopunskog osiguranja, ugovaratelj osiguranja odnosno osiguranik ima pravo na pokriće dijela troškova do pune cijene usluga odnosno proizvoda zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (tzv. participacije). Dodatno zdravstveno osiguranje jamči vam veći opseg prava i viši standard usluga (npr. odlazak na pregled u privatne zdravstvene ustanove). Privatno zdravstveno osiguranje namijenjeno je stranim fizičkim osobama koje borave u Hrvatskoj, a koje nisu obveznici osiguranja prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju ili Zakonu o zdravstvenoj zaštiti stranaca.

Osiguranje imovine odnosi se na osiguranje različitih vrsta imovine. Primjerice, možemo osigurati kuću ili stan od rizika požara, poplava, oluja i slično, no pritom iznos osigurnine ne može biti veći od iznosa nastale štete. Važno je naglasiti kako će u slučaju osiguranja štete nastale na imovini društvo za osiguranje pokriti trošak vraćanja imovine u prvobitno stanje, ali postoje i iznimke: primjerice, ako ste poljoprivrednik koji osigurava svoj usjev, tada je moguće da isplaćeni iznos štete bude uvećan za buduću vrijednost koju biste imali u vrijeme ubiranja plodova.

Osiguranje otplate kredita (engl. credit protection insurance – CPI) jedan je od uobičajenih instrumenata osiguranja (kolaterala) kredita koje banke mogu, u skladu sa svojim internim procesima i uvjetima, tražiti u svrhu njihova odobravanja. Ova se vrsta osiguranja najčešće koristi kao kolateral pri odobravanju stambenih i potrošačkih (gotovinskih) kredita građana. Svrha je ovog proizvoda osiguranje podmirenja kreditnih obaveza dužnika u slučaju njegove nemogućnosti uredne otplate dugovanja nastale u određenim slučajevima koji su definirani ugovorom o osiguranju (npr. gubitak posla, dulje bolovanje i dr.).

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.