Rezultati Hanfinih istraživanja

Hanfa kontinuirano prati razinu financijske pismenosti u Hrvatskoj zbog važnosti utjecaja financijske pismenosti na donošenje financijskih odluka, a jedan je od temeljnih ciljeva Hanfe zaštita potrošača i njihova edukacija. Hanfa u okviru svoje nadležnosti kontinuirano educira širu javnost, ali i specifične ciljne skupine, o temama u vezi s financijskim uslugama pa su kontinuirana mjerenja financijske pismenosti osnova za unaprjeđenje i daljnji razvoj edukativnih programa i tema prema potrebama građana.

Hanfa je prvo ispitivanje financijske pismenosti provela 2015. zajedno s Hrvatskom narodnom bankom i u suradnji s Ministarstvom financija, prema metodologiji Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Od tada takva nacionalno reprezentativna ispitivanja prema međunarodno usporedivoj metodologiji redovno provode domaće ili međunarodne institucije svake dvije do tri godine, što omogućuje praćenje razvoja financijskih znanja i vještina građana, odnosno njihove financijske pismenosti kao i uspješnosti provedenih aktivnosti financijskog opismenjavanja svih dionika u Hrvatskoj.

Rezultati dosad provedenih ispitivanja financijske pismenosti u čijem je provođenju Hanfa sudjelovala prikazani su prema godini provođenja istraživanja.

Istraživanje financijske pismenosti 2015. provedeno je u suradnji Hanfe s Hrvatskom narodnom bankom i Ministarstvom financija. Istraživanje je provedeno prema metodologiji OECD–a, a nalazi istraživanja usporedivi su s rezultatima istog istraživanja u drugim zemljama. Razina financijske pismenosti u Hrvatskoj 2015. iznosila je 11,7 od maksimalno 21 boda, odnosno u prosjeku je 56 % ispitanika dalo točan, odnosno poželjan odgovor.

Prezentacija o istraživanju provedenom 2015. s detaljnim rezultatima dostupna je ovdje, a izvještaj o provedenom istraživanju dostupan je ovdje.

Hanfa je od listopada 2020. do 31. prosinca 2021. provela istraživanje financijske pismenosti srednjoškolaca u kojem je sudjelovalo više od 700 učenika srednjih škola širom Hrvatske, a s kojima je Hanfa ostvarila suradnju u provođenju edukativnih aktivnosti. Anketa je rađena prema uzoru metodologije za istraživanje financijske pismenosti OECD-a, ali je prilagođena ciljnoj skupini s naglaskom na financijske usluge. Istraživanje je pokazalo da je financijsko ponašanje učenika (58 %) najbolje ocijenjeno, a najniže je ocijenjeno financijsko znanje (43 %).

Informacije o rezultatima istraživanja možete pronaći ovdje.

U 2022. Hanfa je provela nacionalno istraživanje financijske pismenosti mladih u dobi od 20 do 35 godina prema uzoru na metodologiju OECD-a s naglaskom na sektor financijskih usluga. Financijska pismenost mladih iznosila je 61 % te je došlo do njezina porasta za 6 postotnih bodova u usporedbi s podacima OECD-a iz 2019. (55 %).

Prezentacija o provedenom istraživanju mladih s osnovnim rezultatima dostupna je ovdje, a izvještaj o provedenom istraživanju dostupan je ovdje.

Hanfa je provela i ispitivanje financijske pismenosti građana u dobi od 50 do 65 godina čija je ukupna ocjena financijske pismenosti iznosila je 12,2 od maksimalnih 20 bodova, odnosno ispitanici su u prosjeku dali točan, odnosno poželjan odgovor na ukupno 61 % postavljenih pitanja, što je za 2 postotna boda više od financijske pismenosti svih punoljetnih građana Hrvatske prema ispitivanju OECD-a iz 2019.

Prezentacija o provedenom istraživanju s osnovnim rezultatima dostupna je ovdje, a izvještaj o provedenom istraživanju dostupan je ovdje.

Hanfa je tijekom 2022. provela istraživanje financijske pismenosti učenika srednjih škola u Hrvatskoj, u kojem je sudjelovalo više od 900 učenika. Istraživanje je pokazalo da se učenici relativno odgovorno ponašaju prema kupnji pa njih 67 posto prije kupovine pažljivo razmatra može li sebi priuštiti kupnju, a njih 60 posto prije kupovine uspoređuje cijene.

Više informacija o samom istraživanju možete pronaći ovdje.

Hanfa i HNB proveli su tijekom 2023. nacionalno ispitivanje financijske pismenosti građana, koje je pokazalo da financijska pismenost u Hrvatskoj kontinuirano blago raste. Ukupna ocjena financijske pismenosti u 2023. iznosila je 12 od ukupno 20 bodova, odnosno ispitanici su u prosjeku točno odgovorili na 60 % postavljenih pitanja. Usporedba s dva ranije provedena istraživanja (iz 2015. i 2019.) pokazuje da financijsko znanje građana kontinuirano raste: sa 60 % u 2015. i 65 % u 2019. na 70 % u 2023.

Prezentacija o istraživanju provedenom u 2023. s detaljnim rezultatima dostupna je ovdje.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.