Nadzorni ciljevi, glavne funkcije i aktivnosti

Osnovni su ciljevi nadzora provjera zakonitosti te procjena sigurnosti i stabilnosti poslovanja društava za osiguranje, a radi zaštite interesa osiguranika, ugovaratelja osiguranja, korisnika iz ugovora o osiguranju i javnog interesa, te nadzor nad distributerima osiguranja i reosiguranja i drugih subjekata nadzora radi doprinosa stabilnosti financijskog sustava i promicanja i očuvanja povjerenja u tržište osiguranja.

Temeljni su ciljevi Hanfe:

  • promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava
  • nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora

Hanfa se u ostvarivanju svojih ciljeva rukovodi načelima:

  • transparentnosti
  • izgradnje povjerenja među sudionicima financijskog tržišta
  • izvješćivanja potrošača.

Hanfa upoznaje javnost s ulogom i načinom funkcioniranja financijskog sustava, uključujući razvijanje svijesti o koristima i rizicima koji su povezani s različitim vrstama ulaganja i financijskih poslova.

Hanfa na temelju nadzora, provjera i procjena utvrđuje posluje li društvo za osiguranje u skladu sa zakonskim i drugim propisima po kojima je dužno poslovati te ima li društvo za osiguranje uspostavljen odgovarajući organizacijski ustroj te stabilan sustav upravljanja, kao i kapital koji osigurava primjeren sustav upravljanja rizicima i pokrića rizika kojima je društvo za osiguranje izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju.

Hanfa na temelju nadzora, provjera i procjena procjenjuje kvalitativne zahtjeve povezane sa sustavom upravljanja, procjenom rizika s kojima se društvo za osiguranje suočava ili bi se moglo suočiti te procjenom sposobnosti društva za osiguranje da procijeni rizike uzimajući u obzir okruženje u kojem posluje.

Hanfa može, ako je potrebno, razviti prikladne kvantitativne alate u okviru postupka nadzora u cilju procjene sposobnosti društava za osiguranje da se suoče s mogućim događajima ili budućim promjenama gospodarskih uvjeta koje bi mogle imati nepovoljne učinke na njihov ukupni financijski položaj. Hanfa može zahtijevati od društava za osiguranje provedbu odgovarajućih testova.

Hanfa se pri utvrđivanju učestalosti i intenziteta obavljanja nadzora rukovodi veličinom i značajem društva za osiguranje, kao i opsegom, prirodom i složenošću rizika prisutnih u njegovu poslovanju.

Uz navedenu provjeru sustava upravljanja u području nadzora Hanfa je usmjerena i na pregled i ocjenu vrednovanja imovine i obveza prema Direktivi Solventnost II, pregled i ocjenu usklađenosti potrebnog solventnog kapitala po pojedinim modulima s odredbama Direktive Solventnost II, proces ulaganja, proces oblikovanja pričuva, dostatnost pričuve šteta, zaštitu zainteresiranih osoba iz članka 375. Zakona o osiguranju, dostatnost premije, usklađenost ključnih funkcija sa zakonskim odredbama i adekvatnost uspostavljene organizacije kao i njenu učinkovitost, pregled i ocjenu vlastite procjene rizika i solventnosti (ORSA), IT sustav, sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma itd.

Registri Pogledaj
Regulativa Pogledaj
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.