Kako prijaviti zlouporabu tržišta?

Uređeno tržište kapitala temelji se na povjerenju svih njegovih sudionika: ulagatelja, investicijskih društava i ostalih „posrednika“ te izdavatelja. Iz tog razloga od iznimne je važnosti spriječiti svaki oblik zlouporabe tržišta, što je detaljno regulirano Uredbom(EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ  te delegiranim aktima, provedbenim aktima, regulatornim tehničkim standardima, provedbenim tehničkim standardima i smjernicama usvojenima u skladu s Uredbom o zlouporabi tržišta.

Sprječavanje zlouporaba tržišta podrazumijeva zabranu trgovanja na temelju povlaštenih informacija i nezakonitog objavljivanja povlaštenih informacija te zabranu manipuliranja tržištem.

O značajnosti zabrane zlouporabe tržišta svjedoči i činjenica da su zlouporaba povlaštenih informacija i zlouporaba tržišta kapitala prema Kaznenom zakonu propisani kao kaznena djela za koja su zapriječene kazne zatvora.

Radi urednog funkcioniranja tržišta kapitala i sprječavanja zlouporabe tržišta propisane su i odredbe koje se odnose na programe otkupa vlastitih dionica i mjere stabilizacije tržišta, postupanje prilikom izrade preporuka i prihvaćene tržišne prakse.

Tržišni operateri i investicijska društva koja djeluju na mjestu trgovanja utvrđuju i održavaju učinkovite mjere, sustave i postupke kojima je cilj spriječiti i otkriti trgovanje na temelju povlaštenih informacija, manipuliranje tržištem i pokušaje trgovanja na temelju povlaštenih informacija i manipuliranja tržištem.

Dodatno, svaka osoba koja u okviru svojeg posla dogovara ili izvršava transakcije uspostavlja i održava učinkovite mjere, sustave i postupke za otkrivanje i prijavljivanje sumnjivih naloga i transakcija. Kada takva osoba opravdano sumnja da bi nalog ili transakcija bilo kojeg financijskog instrumenta, bilo da su predani ili izvršeni unutar ili izvan mjesta trgovanja, mogli predstavljati trgovanje na temelju povlaštenih informacija, manipuliranje tržištem ili pokušaj trgovanja na temelju povlaštenih informacija ili manipuliranja tržištem, ona o tome bez odgode obavješćuje nadležno tijelo. 

S ciljem sprječavanja i otkrivanja manipulacije tržištem tržišni operateri i investicijska društva koja upravljaju mjestom trgovanja te svaka osoba koja se profesionalno bavi dogovaranjem ili izvršavanjem transakcija obvezni su pridržavati se odredbi o prijavi sumnjivih naloga i transakcija propisanih odredbama članka 16. Uredbe o zlouporabi tržišta te Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/957 od 9. ožujka 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za odgovarajuće mjere, sustave i postupke te predloške obavijesti koje treba upotrebljavati za sprečavanje, otkrivanje i prijavljivanje praksi zlouporabe ili sumnjivih naloga odnosno transakcija.

Hanfa prijave osoba koje se profesionalno bave upravljanjem tržišta odnosno dogovaranjem ili izvršavanjem transakcija o sumnjivim nalozima i transakcijama zaprima na adresi elektroničke pošte STOR@hanfa.hr.

Predstavke osoba koje se profesionalno ne bave poslovima dogovaranja ili izvršavanja transakcija Hanfa zaprima na adresi elektroničke pošte  potrosaci@hanfa.hr.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.