Korporativno upravljanje

S ciljem unaprjeđenja kulture korporativnog upravljanja Hanfa je:

  • u suradnji sa Zagrebačkom burzom d.d. izradila Kodeks korporativnog upravljanja
  • samostalno započela izrađivati Godišnji izvještaj o korporativnom upravljanju izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Na području Europske unije i ostalih zemalja u regiji i svijetu korporativno upravljanje usmjereno je na povećanje odgovornosti relevantnih osoba unutar društva te jačanje mehanizama unutarnje i vanjske kontrole, kao i povećanje zahtjeva transparentnosti poslovanja prema dioničarima i ulagateljima. Dobro korporativno upravljanje nadilazi postupanja u skladu sa zakonima i propisima te zahtijeva predanost svih dionika (uprave, nadzornog odbora, rukovoditelja, dioničara) u stvaranju preduvjeta za djelovanje izdavatelja u skladu s najvišim etičkim standardima, kao i standardima dobroga korporativnog upravljanja. U odnosu na Zakon o tržištu kapitala, kojim se za izdavatelje na uređenom tržištu propisuje minimalna razina transparentnog izvještavanja prema investicijskoj javnosti, Kodeks korporativnog upravljanja uspostavlja temelje za izgradnju sofisticiranih korporativnih odnosa unutar organizacije.

Prvi Kodeks Hanfa i Burza izradile su još 2007., a njegova revizija uslijedila je 2010. godine. Od tada su postignuti značajni napreci u praksama upravljanja, a koji se odražavaju u promjenama u hrvatskom pravu i u pravu Europske unije, kao i značajni napreci u razumijevanju čimbenika te prakse koja pridonosi dobrom upravljanju.

Hanfa i Zagrebačka burza usvojili su 15. listopada 2019. novi Kodeks korporativnog upravljanja, koji je zamijenio prethodno izdanje Kodeksa objavljeno 2010., a izdavatelji su ga započeli primjenjivati 1. siječnja 2020. Kodeks se primjenjuje na sve izdavatelje čije su dionice uvrštene na uređeno tržište Zagrebačke burze, osim dionica zatvorenog investicijskog fonda.

Temeljna načela Kodeksa korporativnog upravljanja podrazumijevaju osiguravanje transparentnog poslovanja, definiranje detaljnih postupaka rada uprave i nadzornog odbora izdavatelja, izbjegavanje sukoba interesa relevantnih osoba u izdavatelju (članova uprave, nadzornog odbora, višeg rukovodstva) te uspostavljanje učinkovite unutarnje kontrole i učinkovitog sustava odgovornosti. Ta načela dobrog korporativnog upravljanja postižu se prije svega odgovornim ponašanjem ključnih osoba unutar izdavatelja.

Ostvarenje temeljnih načela Kodeksa korporativnog upravljanja ocjenjuje se s obzirom na dosegnutu razinu udovoljavanja standardima korporativnog ponašanja organizacije u odnosu na tri najznačajnije interesne skupine kod izdavatelja:

  1. dioničare i investicijsku javnost
  2. upravu, nadzorni odbor i zaposlenike te
  3. unutarnju i vanjsku reviziju poslovanja izdavatelja.

Što je razina udovoljavanja postavljenim standardima ponašanja unutar svake interesne skupine viša, to je izdavatelj usklađeniji s postavljenim standardima korporativnog upravljanja. Kodeksom se preporučuju mjere i postupci kojima se unutar svake interesne skupine dostiže najviša razina odgovornog korporativnog upravljanja.

Kodeks korporativnog dostupan je ovdje.

U skladu s uvodnim odredbama Kodeksa izdavatelji moraju jednom godišnje ispuniti dva upitnika: jedan kojim izjavljuju je li se izdavatelj pridržavao svake odredbe Kodeksa (upitnik o usklađenosti) i drugi kojim pružaju podrobnije podatke o svojim praksama korporativnog upravljanja (upitnik o praksama upravljanja). Oba upitnika izdavatelji su dužni dostaviti Hanfi, a upitnik o usklađenosti se i objavljuje. Upitnici, zajedno s uputama o njihovu ispunjavanju, i informacije o tome kada ih i na koji način treba dostaviti Hanfi te, u pogledu upitnika o usklađenosti objaviti, dostupni su na internetskim stranicama Hanfe i Zagrebačke burze u dijelu o korporativnom upravljanju.

Pravilnikom o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja (NN 59/2020NN 12/2023) propisuju se podaci u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj obvezni dostavljati Hanfi, kao i oblik, rokovi i način njihova dostavljanja.

Tehnička uputa za obveznike dostave propisanih informacija u službeni registar propisanih informacija i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga sadrži opis potpisivanja naprednim elektroničkim potpisom, registracije, prijave i načina rada osoba ovlaštenih za pristup računalnom sustavu Hanfe u sustavu za dostavu propisanih informacija u SRPI i u izvještajni sustav Hanfe u elektroničkom obliku kao elektroničkih isprava potpisanih naprednim elektroničkim potpisom. Tehnička uputa dostupna je ovdje.

Izdavatelji su obvezni upitnike dostaviti Hanfi kao datoteke u XML formatu, a uputa za izradu XML sheme iz XLS datoteke dostupna je ovdje.

Prateći dobru korporativnu praksu država članica Europske unije, kao sljedeći korak u cilju unaprjeđenja kulture korporativnog upravljanja u Republici Hrvatskoj Hanfa je 2011. pokrenula izradu Godišnjeg izvještaja o korporativnom upravljanju. Osnovna je ideja na jednom mjestu obuhvatiti sve korporativne podatke na godišnjoj razini za sve izdavatelje čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Podaci za Godišnji izvještaj o korporativnom upravljanju prikupljaju se od izdavatelja, Zagrebačke burze d.d. i Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., a koriste se i podaci iz sudskog registra trgovačkog suda. Podaci od izdavatelja prikupljaju se putem upitnika o praksama upravljanja.

Izrađeni Godišnji izvještaj o korporativnom upravljanju predstavlja sliku kulture korporativnog upravljanja izdavatelja u Republici Hrvatskoj i prikazuje dosegnutu razinu korporativnog upravljanja izdavatelja domaćeg tržišta kapitala u odnosu na regionalno okruženje i Europsku uniju.

Godišnje izvještaje o korporativnom upravljanju možete naći pod rubrikom Publikacije.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.