23.04.2024.

Stajalište Hanfe: obveze leasing društava prema potrošačima u slučaju poteškoća u otplati leasinga

U cilju da osigura jednaku poslovnu praksu leasing društava, jedinstvenu primjenu zakona te pravnu zaštitu potrošača, Upravno vijeće Hanfe je na današnjoj sjednici donijelo službeno stajalište o tumačenju primjene mjera za građane koji imaju ili će imati poteškoća s otplaćivanjem leasinga.

Podsjećamo, 4. siječnja 2023. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju kojima su uvedene određene obveze vjerovnika kako bi se uvelo razumno restrukturiranje kredita prije pokretanja ovršnog postupka u odnosu na potrošača. Uvedena je obveza da se prije pokretanja ovršnog postupka ponudi potrošačima razumno restrukturiranje kredita odnosno mjere za olakšavanje otplate kredita.

Te se odredbe svakako odnose i na ugovore o financijskom leasingu sklopljene s potrošačima. Obzirom na prirodu tog pravnog posla koja je u određenim dijelovima ipak različita od kredita, u praksi su se postavila pitanja kako se odredbe o restrukturiranju/olakšavanju otplate primjenjuju na te ugovore.

Iz službenog stajališta Hanfe izdvajamo neka od sljedeća tumačenja spomenutog zakona:

  • leasing društvo je dužno potrošaču koji ima poteškoća u plaćanju pisanim putem informirati o radnjama koje namjerava poduzeti te mu ponuditi jednu ili više mjera za olakšavanje otplate prije sklapanja ugovora o kupoprodaji neprihodonosnog kredita, prije pokretanja ovršnog postupka ili prije aktiviranja instrumenta osiguranja otplate kredita;
  • zahtjev potrošača za povratom objekta leasinga i njegovom prodajom ne smatra se mjerom za olakšanje otplate;
  • raskid ugovora o leasingu i preuzimanje objekta leasinga ne smatra se mjerom za olakšavanje otplate te je potrošaču prije raskida ugovora o leasingu potrebno ponuditi mjeru za olakšavanje otplate;
  • ako dogovor o mjerama za olakšanje otplate ne bude postignut te ako bi se i nakon primijenjenih mjera problemi u plaćanju nastavili, leasing društvo treba pisanim putem obavijestiti potrošača o posljedicama nepodmirenja obveza te o dostupnim Vladinim/javnim oblicima pomoći ili podrške (ako postoje). Tek nakon slanja takve obavijesti, ugovorne strane mogu pristupiti raskidu ugovora o leasingu koji podrazumijeva povrat objekta leasinga i njegovu prodaju;
  • potrošaču je potrebno ponuditi mjeru za olakšavanje otplate u što ranijoj fazi prepoznate poteškoće, u dopisu potrošaču trebaju biti izrijekom navedene neke od mogućih mjera za olakšavanje otplate na jednostavan i razumljiv način. Ako potrošač ne odgovori na dopis u razumnom roku (primjerice u roku od 30 dana) društvo pisanim putem obavještava potrošača o posljedicama nepodmirenja obveza. Tek nakon toga može nastaviti s zakonskim mjerama naplate i može raskinuti ugovora o leasingu;
  • leasing društvo treba potrošaču ponuditi barem jednu mjeru za olakšavanje otplate kredita bez obzira na procjenu kreditne sposobnosti potrošača;
  • društvo ne smije potrošaču koji ima poteškoća u plaćanju odrediti niti ga teretiti za naknade koje proizlaze iz neispunjavanja obveza iz ugovora o kreditu;

Detaljnija tumačenja potražite u službenom stajalištu Hanfe.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.