Edukacije staro

Istraživanja

Rezultati OECD istraživanja
Pročitaj više
Rezultati Hanfinih istraživanja pojedinih skupina
Pročitaj više

Edukativni programi i materijali

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) izradila je standardizirani program edukativnih aktivnosti primjeren različitim ciljnim skupinama. Edukacija je jedan od najsnažnijih alata zaštite potrošača zbog čega je važno kontinuirano educirati i informirati građane o svim temama iz nadležnosti Hanfe i temama u vezi s financijskom pismenosti. Program edukacija podijeljen je prema ciljnim skupinama i prati građane od najranije dobi te omogućuje edukaciju svih dobnih skupina u skladu s njihovim potrebama.

Programom su definirane teme i metode edukacija te ishod učenja. Interes za predavanje i/ili radionicu potrebno je iskazati slanjem e-maila na adresu edukacija@hanfa.hr. Ako ste zainteresirani za neko predavanje iz nadležnosti Hanfe, a koje nije obuhvaćeno programom prema ciljnim skupinama možete nam slobodno pisati.

Ciljne skupine:

Standardizirani program edukativnih aktivnosti za osnovne škole prilagođen je uzrastu djece, temama i metodama edukacija. Predavanja je moguće održati u prostorima škole i/ili online. Predložene teme su:

 • Financijska pismenost i izrada proračuna
 • Financijski sustav i njegove funkcije
 • Razlikovanje štednje od ulaganja
 • Koja je svrha osiguranja?

Za sve dodatne informacije i prijave za predavanje potrebno je poslati e-mail na edukacija@hanfa.hr, a detaljne informacije o temama, sadržaju i tijeku predavanja te ishodima učenja možete pogledati klikom na tablicu.

  Naziv predavanja Trajanje Teme Sadržaj Tijek predavanja Popratni edukativni materijali Ishodi učenja
1 Financijska pismenost i izrada proračuna 45 min Što je financijska pismenost? Koja je razina financijske pismenosti mladih u RH? Što je proračun? Kako izraditi proračun? Primjer izrade proračuna za višednevni izlet.  diskusija/video
ppt izlaganje
mini radionica
Video Zid, rasprava, kratka prezentacija od desetak minuta nakon čega slijedi izrada budžeta.  poster/igra
strip
predložak za izradu proračuna
Učenici će razumijeti pojam financijske pismenosti te ga primijeniti na primjeru Hrvatske. Moći će definirati pojam proračuna, te naučiti izraditi proračun za osobne svrhe. 
2 Financijski sustav i njegove funkcije 45 min Što je financijski sustav? Uvod u rad  financijskih institucija pod nadzorom Hanfe. Što je Hanfa? Koja je uloga regulatora na tržištu?  diskusija/video
ppt izlaganje
mini radionica
Kratka prezentacija, rasprava na temelju prezentacije nakon čega slijedi Kahoot kviz   Učenici će naučiti što je financijski sustav i koji su glavni sudionici financijskog tržišta s naglaskom na sektor financijskih usluga. Uočit će važnost i ulogu regulatora na tržištu. 
3 Razlikovanje štednje od ulaganja 45 min Što je štednja? Što je ulaganje? Koja je razlika između štednje i ulaganja? Što je inflacija? Prednosti i nedostatci štednje i ulaganja?  diskusija/video
ppt izlaganje
igra
Kahoot kviz
Video Irena, rasprava kratka prezentacija, Kahoot kviz poster/igra Učenici će definirati štednju i ulaganje, naučit će osnovne razlike između štednje i ulaganja te istaknuti prednosti i nedostatke štednje i ulaganja. 
4 Koja je svrha osiguranja 45 min Što je osiguranje? Koje vrste osiguranja postoje? Primjer osiguranja od ozljede i osiguranja u slučaju odlaska na višednevni izlet u Hrvatskoj i inozemstvu.  diskusija/video
ppt izlaganje
igra
Kahoot kviz
Kratka prezentacija, rasprava na temelju prezentacije nakon čega slijedi Kahoot kviz poster/igra Učenici će naučiti što je osiguranje, koje su osnovne vrste osiguranja te objasniti čemu služi osiguranje. Stečena znanja će primijeniti na primjeru osiguranja od ozljede i putnog osiguranja. 

Standardizirani program edukativnih aktivnosti za srednje škole prilagođen je uzrastu učenika, temama i metodama edukacija. Predavanja i radionice moguće je održati u prostorima škole i/ili online. Predložene teme predavanja su:

 • Sektor financijskih usluga i uloga Hanfe
 • Tržište kapitala i investiranje
 • Mirovinska štednja
 • Osiguranje
 • Financiranje putem leasinga
 • Kriptoimovina
 • Prevare u financijama
 • Upravljanje osobnim financijama

Predložene radionice:

 • Štednja u III. stupu
 • Prijava štete nakon prometne nezgode
 • Izračun anuiteta/rata
 • Izrada osobnog proračuna

Napomena: radionice je moguće održati samostalno i/ili u sklopu edukativnog predavanja ili kao njegov nastavak.

Za sve dodatne informacije i prijave za predavanja i radionice potrebno je poslati e-mail na edukacija@hanfa.hr, a detaljne informacije o temama, sadržaju i tijeku predavanja te ishodima učenja možete pogledati klikom na tablicu.

  Naziv predavanja Trajanje Teme Sadržaj Popratni edukativni materijali Ishodi učenja Povezane radionice Trajanje Teme i glavni ciljevi Popratni edukativni materijali
1 Sektor financijskih usluga i uloga Hanfe 45 min Tko su sve dionici sektora financijskih usluga? Navesti ih i opisati.  Što je Hanfa? Koja je uloga Hanfe na tržištu financijskih usluga?  ppt
Kahoot kviz
  Učenici će moći prepoznati različite dionike sektora financijskih usluga. Učenici će moći interpretirati ulogu Hanfe na tržištu financijskih usluga.         
2 Tržište kapitala i investiranje 45 min Što je tržište kapitala? Tko su dionici na tržištu kapitala? Koji su osnovni financijski instrumenti? Što je investiranje? Na koji način možemo ulagati na tržištu kapitala? Na što obratiti pažnju prilikom ulaganja?  video Irena
ppt prezentacija
Kahoot kviz
Edukativni letak i brošura Tržište kapitala
radionica MarketWatch
Učenici će moći razlikovati tržište kapitala od financijskog tržišta te nabrojati osnovne financijske instrumente i razlikovati ih. Učenici će upoznati procese ulaganja te sažeti glavne rizike ulaganja.  Ulaganje na tržištima kapitala (Marketwatch) 45 min Izraditi zatvorenu sesiju na internetskoj stranici Marketwatch, dati im da ulažu dva tjedna. Nakon dva tjedna učenici trebaju predstaviti svoje rezultate i strategije ulaganja. Raspravljaju se i analiziraju njihove strategije ulaganja i ostvareni rezultati.   
3 Mirovinska štednja 45 min Pregled mirovinskog sustava u Republici Hrvatskoj. Definicija i specifičnosti 1., 2. i 3. stupa. Kada i kako odabrati 2. mirovinski stup? Obilježja kategorija mirovinskih fondova A, B i C. Što je dobrovoljna mirovinska štednja? Na koji način funkcionira?  video (Izaberi budućnost i Osiguraj svoju budućnost)
ppt
Kahoot kviz
Edukativni letak i brošura Mirovinski sustav Učenici će identificirati osnove mirovinskog sustava u Hrvatskoj, razlikovati obveznu od dobrovoljne mirovinske štednje. Učenici će usporediti različite kategorije mirovinskih fondova i validirati ih u skladu sa svojim sklonostima riziku. Učenici će prikupiti informacije o mogućnostima ulaganja u 3. stup.  Štednja u 3. stupu 45 min Pripremiti različite scenarije i dati im da izračunaju uz pomoć kalkulatora izračuna mirovina koje bi iznose isplata imali s obzirom na različite scenarije.   
4 Osiguranje 45 min Što je osiguranje? Koja je svrha osiguranja? Povijest osiguranja? Vrste osiguranja (životno/neživotno, obvezno/dobrovoljno). Primjer autoosiguranja kao jednog od najučestalijih obveznih osiguranja.  ppt
Kahoot kviz
Edukativna brošura Osiguranje i edukativni letci povezani s osiguranjem. Povezana radionica o prijavi štete nakon prometne nezgode.  Učenici će definirati pojam osiguranja te interpretirati svrhu osiguranja i razlikovati vrste osiguranja.  Prijava štete nakon prometne nezgode 45 min Kako postupiti nakon prometne nezgode (s manjom materijalnom štetom)? Ispunjavanje Europskog izvješća o nesreći. Prijava štete društvu.   
5 Financiranje putem leasinga 45 min Što je leasing? Razlika između financijskog i operativnog leasinga? Primjer kupnje automobila putem leasinga.  ppt
Kahoot kviz
Edukativna brošura i letak Leasing. Povezana edukativna radionica izračuna rata/anuiteta na primjeru kupnje automobila putem leasinga.  Učenici će definirati pojam leasinga te razlikovati operativni od financijskog leasinga. Na primjeru kupnje automobila učenici će samoprocijeniti stečena znanja.  Izračun anuiteta/rata 45 min Kako izračunati anuitete/rate leasinga? Usporedba leasinga i kredita za neki prosječni auto koristeći se kalkulatorima za izračun otplata.  
6 Kriptoimovina 45 min Što je kriptoimovina? Što je blockchain tehnologija? Koje su najpoznatije vrste kriptoimovine? Što su kriptomjenjačnice i kriptoburze? Što je wallet? Koji su rizici trgovanja kriptoimovinom? Regulacija tržišta.  ppt
Kahoot kviz
Edukativni letak Kriptotržište Učenici će definirati pojam kriptoimovine te razlikovati vrste kriptoimovine. Učenici će identificirati rizike trgovanja kriptoimovinom.         
7 Prevare u financijama 45 min Primjeri prevara na financijskim tržištima prema kategorijama: cold calling, boiler room, društvene mreže. Kako prepoznati prevare? Koji su najčešći znakovi? Što napraviti ako sumnjate na prevaru i/ili ste prevareni?  ppt
Kahoot kviz
Edukativna brošura i letak Prevare na financijskim tržištima Učenici će naučiti prepoznati najčešće oblike prevara i identificirati znakove koji upućuju na prevare. Učenici će identificirati kome se mogu obratiti u slučaju da sumnjaju na prevaru.         
8 Upravljanje osobnim financijama 45 min Što su osobne financije? Što je osobna bilanca? Kako upravljati troškovima? Izrada osobnog budžeta. ppt
Kahoot kviz
  Učenici će sastaviti popis prihoda i troškova te ga analizirati. Učenici će procijeniti važnost vođenja osobnih financija. Izrada osobnog proračuna 45 min Izraditi osobni proračun i/ili izraditi opis muške i ženske osobe, njihov profil i potrošačke sklonosti te dati učenicima da izrade proračun i evidentiraju potencijalne uštede/promjene.  Nacrt proračuna

Standardizirani program edukativnih aktivnosti za studente prilagođen je potrebama i znanju studenata, temama i metodama edukacija. Predavanja i radionice moguće je održati u prostorima fakulteta, studentskih udruga i/ili online. Predložene teme predavanja su:

 • Sektor financijskih usluga i uloga Hanfe
 • Financijska stabilnost i sistemski rizici
 • Tržište kapitala i investiranje
 • Manipulacije na tržištu kapitala
 • Mirovinska štednja
 • Neživotna osiguranja
 • Životna osiguranja
 • Financiranje putem leasinga
 • Alternativni oblici financiranja
 • Zelene financije
 • Kriptoimovina
 • Korisnici financijskih usluga - prava potrošača
 • Prevare u financijama
 • Upravljanje osobnim financijama

Predložene radionice:

 • Simulator makroekonomskog stresnog testiranja
 • Što znači biti mali dioničar
 • Odabir obveznog mirovinskog fonda
 • Štednja u III. stupu
 • Prijava štete nakon prometne nezgode
 • Životno osiguranje kao štednja
 • Usporedba bankovnog financiranja i leasinga
 • Rješavanje prijepora s financijskim institucijama
 • Izrada osobnog proračuna

Napomena: radionice je moguće održati samostalno i/ili u sklopu edukativnog predavanja ili kao njegov nastavak.

Za sve dodatne informacije i prijave za predavanja i radionice potrebno je poslati e-mail na edukacija@hanfa.hr, a detaljne informacije o temama, sadržaju i tijeku predavanja te ishodima učenja možete pogledati klikom na tablicu.

  Naziv predavanja Trajanje Teme Sadržaj Popratni edukativni materijali Ishodi učenja    Povezane radionice Trajanje Teme i glavni ciljevi 
1 Sektor financijskih usluga i uloga Hanfe 45 min Tko su sve dionici sektora financijskih usluga? Navesti ih i opisati.  Što je Hanfa? Koja je uloga Hanfe na tržištu financijskih usluga?  ppt
Kahoot kviz
  Studenti će usporediti različite dionike sektora financijskih usluga te njihova glavna obilježja. Procijenit će važnost regulatora na tržištu i ulogu Hanfe.         
2 Financijska stabilnost i sistemski rizici 45 min Što je sistemski rizik? Što je financijska stabilnost i kako se ostvaruje? Što je makorobonitetna politika i kako se razlikuje od mikrobonitetne? ppt
Kahoot kviz
  Studenti će razumjeti što su to sistemski rizici te koja je funkcija maktobonitetne politike u očuvanju financijske stabilnosti. Posebno će se razjasniti razlika u odnosu na mikrobonitetni nadzor i regulativu. 2 Simulator makroekonomskog stresnog tesitranja 45 min Što je sistemski šok? Kako su međusobno povezani različiti dijelovi ekonomije? Kako kvantitativno kalibrirati sistemski šok?
3 Tržište kapitala i investiranje 45min Što je tržište kapitala? Tko su dionici na tržištu kapitala? Koji su osnovni financijski instrumenti? Što je investiranje? Na koji način možemo ulagati na tržištu kapitala? Na što obratiti pažnju prilikom ulaganja? Manipulacija tržištem.  ppt
Kahoot kviz
Edukativni letak i brošura Tržište kapitala Studenti će ustanoviti značenje tržišta kapitala te klasificirati financijske instrumente.  Upoznat će procese ulaganja te sažeti glavne rizike ulaganja.  3 Što znači biti mali dioničar 45min Što znači biti mali dioničar? Koja su prava i obveze malih dioničara? Što je glavna skupština? Koje su vrste dionica i koja prava iz njih proizlaze? Što je istiskivanje malih dioničara? 
4 Manipulacije na tržištu kapitala 45min Što je zlouporaba tržišta? Koja je razlika između manipulacije tržištem i trgovanja informacijama? Manipulacija tržištem i zakonska regulativa.  ppt
Kahoot kviz
  Studenti će preispitati značenje zlouporabe tržišta, razlučiti između manipulacije tržištem i trgovanja informacijama te ustanoviti koja je zakonska regulativa.         
5 Mirovinska štednja 45min Pregled mirovinskog sustava u Republici Hrvatskoj? Definicija i specifičnosti 1., 2. i 3. stupa. Kada i kako odabrati 2. mirovinski stup? Obilježja kategorija mirovinskih fondova A, B i C. Mogućnost promjene mirovinskog fonda i kategorije? Što je dobrovoljna mirovinska štednja? Na koji način funkcionira?  ppt
Kahoot kviz
Edukativni letak i brošura Mirovinski sustav Studenti će usporediti 1., 2., i 3. mirovinski stup.  Klasificirat će različite kategorije mirovinskih fondova i validirati ih u skladu sa svojim sklonostima riziku. Kritički će prosuditi prednosti ulaganja u dobrovoljnu mirovinsku štednju.  5 Odabir obveznog mirovinskog fonda 45min Kako usporediti i odabrati  mirovinski fond  i kategoriju mirovinskog fonda? Analizirati utjecaj ekonomskih promjena na prinose fonda. 
5 Štednja u 3. stupu 45min Analizirati prednosti štednje u 3. stupu, pomoću kalkulatora izračuna mirovina izračunati potencijalne isplate s obzirom na različite parametre i financijske situacije. 
6 Neživotna osiguranja 45min Što je osiguranje i koja je svrha osiguranja? Koje su sve vrste neživotnih osiguranja? Koja su obvezna neživotna osiguranja? Razlika između autoosiguranja i kasko-osiguranja? Ostvarivanje prava iz osiguranja u slučaju nastanka osiguranog slučaja. Što ako sam nezadovoljan postupanjem društva prilikom obrade odštetnog zahtjeva ? ppt
Kahoot kviz
Edukativna brošura Osiguranje i letci koji se odnose na područje osiguranja Studenti će interpretirati pojam i svrhu osiguranja. Klasificirat će različite vrste osiguranja. Usporedit će razliku između AO i kasko-osiguranja. Prosudit će koje korake trebaju poduzeti prilikom ostvarivanja prava u slučaju nastanka osiguranog slučaja.  6 Prijava štete nakon prometne nezgode 45min Kako prijaviti štetu društvu za osiguranje nakon prometne nezgode? Kako ispuniti Europsko izvješće o nesreći? Na što treba obratiti posebnu pažnju? Što sve treba napraviti na samom mjestu prometne nesreće, kada i u kojem slučaju pozvati policiju? 
7 Životna osiguranja 45min Što je osiguranje i koja je svrha osiguranja? Koji su oblici životnih osiguranja? Ostvarivanje prava iz osiguranja u slučaju nastanka osiguranog slučaja? Što ako želim raskinuti ugovor o životnom osiguranju? Što ako sam nezadovoljan postupanjem društva prilikom obrade odštetnog zahtjeva ? ppt
Kahoot kviz
Edukativna brošura Osiguranje i letci koji se odnose na područje osiguranja Studenti će interpretirati pojam i svrhu
osiguranja. Klasificirat će različite vrste životnih osiguranja. Prosudit će koje korake trebaju poduzeti prilikom ostvarivanja prava u slučaju nastanka osiguranog slučaja.
Identificirat će mogućnosti u slučaju raskida ugovora.
7 Životno osiguranje kao štednja 45min Primjeri životnog osiguranja. Usporedba različitih vrsta životnog osiguranja i njihova usporedba s klasičnom štednjom. Na koji način odabrati i kako ugovoriti životno osiguranje te na što treba obratiti posebnu pažnju (otkup)? 
8 Financiranje putem leasinga 45min Što je leasing? Koja je razlika između financijskog i operativnog leasinga? Primjer kupnje automobila putem leasinga.  ppt
Kahoot kviz
Edukativna brošura i letak Leasing Studenti će utvrditi što je leasing. Razlikovat će financijski i operativni leasing. Usporedit će kupnju automobila putem leasinga
i kredita.
8 Usporedba bankovnog financiranja i leasinga 45min Usporediti kupnju automobila putem kredita i leasinga. Analizirati prednosti i nedostatke jednog i drugog načina financiranja. Koji su postupci u slučaju financiranja putem leasinga? 
9 Alternativni oblici financiranja 45min Što su to alternativni oblici financiranja? Razlika između alternativnog i tradicionalnog financiranja. Financiranje putem tržišta kapitala. Financiranje putem crowdfundinga, poslovnih anđela i drugih oblika.  ppt
Kahoot kviz
  Studenti će identificirati različite oblike alternativnog financiranja. Usporediti alternativno i tradicionalne oblike financiranja. Studenti će prosuditi mogućnosti financiranja putem tržišta kapitala, crowfundinga i drugih oblika.         
10 Zelene financije 45min Što su zelene financije? Što podrazumijeva pojam zelena ulaganja? Što su zelene obveznice? European Green Deal i važnost zelenih financija.  ppt
Kahoot kviz
Edukativni letak i prezentacija Zelene financije Studenti će opisati pojam zelenih financija te prosuditi što su zelena ulaganja i zelene obveznice.         
11 Kriptoimovina 45min Što je kriptoimovina? Što je blockchain tehnologija? Koje su najpoznatije vrste kriptoimovine? Što su kriptomjenjačnice i kriptoburze? Što je wallet? Koji su rizici trgovanja kriptoimovinom? Regulacija tržišta.  ppt
Kahoot kviz
Edukativni letak Kriptotržište Studenti će definirati pojam kriptoimovine te
razlikovati vrste kriptoimovine. Identificirat će
ulogu blockchain tehnologije na kriptotržištu.
Klasificirat će vrste i razine rizika
trgovanja kriptoimovinom te utvrditi važnost
regulacije tržišta.
       
12 Korisnici financijskih usluga - prava potrošača 45min Zaštita potrošača. Koja su prava potrošača u slučaju nezadovoljstva pruženom uslugom? Što ako želim raskinuti ugovor o osiguranju? Što ako sam nezadovoljan postupanjem društva prilikom obrade odštetnog zahtjeva ? Uloga Hanfe u praćenju zaštite potrošača i edukaciji.  ppt
Kahoot kviz
Edukativni letci koji se odnose na prava potrošača, npr. raskid ugovora  Studenti će identificirati prava potrošača u
sektoru financijskih usluga. Zaključit će koja je uloga Hanfe u praćenju
zaštite potrošača te će komentirati
mogućnosti u slučaju nezadovoljstva
pruženom uslugom.
12 Rješavanje prijepora s financijskim institucijama 45min Kako rješavati prijepore s financijskim institucijama? Kako,  kada i kome se obratiti? Koji su rokovi unutar kojih morate dobiti utemeljeni odgovor ili odgovor na pritužbu? Kada, kako i u kojem slučaju se obratiti Hanfi? 
13 Prevare u financijama 45min Primjeri prevara na financijskim tržištima prema kategorijama: cold calling, boiler room, društvene mreže. Kako prepoznati prevare? Koji su najčešći znakovi? Što napraviti ako sumnjate na prevaru i/ili ste prevareni?  ppt
Kahoot kviz
Edukativna brošura i letak Prevare na financijskim tržištima Studenti će usporediti različite oblike
financijskih prevara te identificirati znakove
koji upućuju na prevare. Analizirat će
kome se i kada obratiti u slučaju prevare s
obzirom na različite vrste prevara
       
14 Upravljanje osobnim financijama 45min Što su osobne financije? Što je osobna bilanca? Kako upravljati troškovima? Koja je razlika između štednje i ulaganja? Izrada i vođenje osobnog proračuna. ppt
Kahoot kviz
  Studenti će sastaviti popis prihoda i troškova
te ga analizirati. Utvrdit će kako
upravljati troškovima. Komentirat će
razliku između štednje i ulaganja te procijeniti
važnost vođenja osobnih financija.
14 Izrada osobnog proračuna 45min Izrada osobnog proračuna. Kako treba izgledati, što sve treba sadržavati? Kako revidirati proračun, koje su stavke varijabilne, a koje fiksne? 

Standardizirani program edukativnih aktivnosti za mlade na početku karijere prilagođen je potrebama mladih u njihovu profesionalnom i osobnom razvoju, temama i metodama edukacije.

Predavanja i radionice moguće je održati u suradnji s alumni zajednicama i drugim zainteresiranim skupinama. Edukacije se mogu održati online i/ili fizički, prema dogovoru.

Predložene teme predavanja su:

 • Sektor financijskih usluga i uloga Hanfe
 • Tržište kapitala i investiranje
 • Manipulacije na tržištu kapitala
 • Mirovinska štednja
 • Neživotna osiguranja
 • Životna osiguranja
 • Financiranje putem leasinga
 • Alternativni oblici financiranja
 • Zelene financije
 • Kriptoimovina
 • Korisnici financijskih usluga – prava potrošača
 • Prevare u financijama
 • Upravljanje osobnim financijama

Predložene radionice:

 • Što znači biti mali dioničar?
 • Odabir obveznog mirovinskog fonda
 • Štednja u III. stupu
 • Prijava štete nakon prometne nezgode
 • Životno osiguranje kao štednja
 • Usporedba bankovnog financiranja i leasinga
 • Rješavanje prijepora s financijskim institucijama
 • Izrada osobnog proračuna

Napomena: radionice je moguće održati samostalno i/ili u sklopu edukativnog predavanja ili kao njegov nastavak.

Za sve dodatne informacije i prijave za predavanja i radionice potrebno je poslati e-mail na edukacija@hanfa.hr, a detaljne informacije o temama, sadržaju i tijeku predavanja te ishodima učenja možete pogledati klikom na tablicu.

  Naziv predavanja Trajanje Teme Sadržaj Popratni edukativni materijali Ishodi    Povezane radionice Trajanje Teme i glavni ciljevi
1 Sektor financijskih usluga i uloga Hanfe 45 min Tko su sve dionici sektora financijskih usluga? Navesti ih i opisati.  Što je Hanfa? Koja je uloga Hanfe na tržištu financijskih usluga?  ppt
Kahoot kviz
  Nakon odslušanog predavanja moći ćete usporediti različite dionike sektora financijski usluga te njihova glavna obilježja. Procijeniti važnost regulatora na tržištu i ulogu Hanfe.         
2 Tržište kapitala i investiranje 45min Što je tržište kapitala? Tko su dionici na tržištu kapitala? Koji su osnovni financijski instrumenti? Što je investiranje? Na koji način možemo ulagati na tržištu kapitala? Na što obratiti pažnju prilikom ulaganja? Osnove zlouporabe tržišta. ppt
Kahoot kviz
  Nakon odslušanog predavanja moći ćete ustanoviti značenje i važnost tržišta kapitala te klasificirati financijske instrumente, kao i upoznati procese ulaganja te glavne rizike ulaganja.  2 Što znači biti mali dioničar 45min Što znači biti mali dioničar? Koja su prava i obveze malih dioničara? Što je glavna skupština? Koje su vrste dionica i koja prava iz njih proizlaze? Što je istiskivanje malih dioničara? 
3 Manipulacije na tržištu kapitala 45min Što je zlouporaba tržišta? Koja je razlika između manipulacije tržištem i trgovanja informacijama? Manipulacija tržištem i zakonska regulativa.  ppt
Kahoot kviz
  Nakon odslušanog predavanja moći ćete razlučiti između manipulacije tržištem i trgovanja informacijama te ustanoviti koja je zakonska regulativa.         
4 Mirovinska štednja 45min Pregled mirovinskog sustava u Republici Hrvatskoj. Definicija i specifičnosti 1., 2. i 3. stupa. Kada i kako odabrati 2. mirovinski stup? Obilježja kategorija mirovinskih fondova A, B i C. Mogućnost promjene mirovinskog fonda i kategorije? Što je dobrovoljna mirovinska štednja? Na koji način funkcionira?  ppt
Kahoot kviz
  Nakon odslušanog predavanja moći ćete razlikovati  1., 2., i 3. mirovinski stup, razlikovati  kategorije mirovinskih fondova i validirati ih u skladu sa svojim sklonostima riziku te ćete znati osnovna obilježja dobrovoljne mirovinske štednje.  4 Odabir obveznog mirovinskog fonda 45min Kako usporediti i odabrati  mirovinski fond  i kategoriju mirovinskog fonda? Analizirati utjecaj ekonomskih promjena na prinose fonda. 
  4 Štednja u 3. stupu 45min Analizirati prednosti štednje u 3. stupu, pomoću kalkulatora izračuna mirovina izračunati potencijalne isplate s obzirom na različite parametre i financijske situacije. 
5 Neživotna osiguranja 45min Što je osiguranje i koja je svrha osiguranja? Koje su sve vrste neživotnih osiguranja? Koja su obvezna neživotna osiguranja? Razlika između autoosiguranja i kasko-osiguranja? Ostvarivanje prava iz osiguranja u slučaju nastanka osiguranog slučaja. Što ako sam nezadovoljan postupanjem društva prilikom obrade odštetnog zahtjeva? ppt
Kahoot kviz
  Nakon odslušanog predavanja moći ćete interpretirati pojam i svrhu osiguranja te klasificirati različite vrste osiguranja. Znat ćete razliku između AO i kasko-osiguranja i biti upoznati s  koracima koje treba poduzeti prilikom ostvarivanja prava u slučaju nastanka osiguranog slučaja.  5 Prijava štete nakon prometne nezgode 45min Kako prijaviti štetu društvu za osiguranje nakon prometne nezgode? Kako ispuniti Europsko izvješće o nesreći? Na što treba obratiti posebnu pažnju? Što sve treba napraviti na samom mjestu prometne nesreće, kada i u kojem slučaju pozvati policiju? 
6 Životna osiguranja 45min Što je osiguranje i koja je svrha osiguranja? Koji su oblici životnih osiguranja? Ostvarivanje prava iz osiguranja u slučaju nastanka osiguranog slučaja? Što ako želim raskinuti ugovor o životnom osiguranju? Što ako sam nezadovoljan postupanjem društva prilikom obrade odštetnog zahtjeva? ppt
Kahoot kviz
  Nakon odslušanog predavanja moći
ćete interpretirati pojam i svrhu
osiguranja te klasificirati različite vrste životnih osiguranja. Bit ćete upoznati s koracima koje treba poduzeti prilikom ostvarivanja prava u slučaju nastanka osiguranog slučaja te ćete znati identificirati mogućnosti u slučaju raskida ugovora. 
6 Životno osiguranje kao štednja 45min Primjeri životnog osiguranja. Usporedba različitih vrsta životnog osiguranja i njihova usporedba s klasičnom štednjom. Na koji način odabrati i kako ugovoriti životno osiguranje te na što treba obratiti posebnu pažnju (otkup)? 
7 Financiranje putem leasinga 45min Što je leasing? Koja je razlika između financijskog i operativnog leasinga? Primjer kupnje automobila putem leasinga.  ppt
Kahoot kviz
  Nakon odslušanog predavanja moći
ćete definirati pojam leasinga,
razlikovati financijski i operativni
leasing te usporediti kupnju automobila putem leasinga i kredita.
7 Usporedba bankovnog financiranja i leasinga 45min Usporediti kupnju automobila putem kredita i leasinga. Analizirati prednosti i nedostatke jednog i drugog načina financiranja. Koji su postupci u slučaju financiranja putem leasinga? 
8 Alternativni oblici financiranja 45min Što su to alternativni oblici financiranja? Razlika između alternativnog i tradicionalnog financiranja. Financiranje putem tržišta kapitala. Financiranje putem crowdfundinga, poslovnih anđela i drugih oblika.  ppt
Kahoot kviz
  Nakon odslušanog predavanja moći
ćete identificirati različite oblike
alternativnog financiranja, usporediti
alternativno financiranje i tradicionalne oblike
financiranja te prosuditi mogućnosti
financiranja putem tržišta kapitala,
crowdfundinga i drugih oblika.
       
9 Zelene financije 45min Što su zelene financije? Što podrazumijeva pojam zelena ulaganja? Što su zelene obveznice? European Green Deal i važnost zelenih financija.  ppt
Kahoot kviz
  Nakon odslušanog predavanja moći ćete definirati pojam zelenih financija te prosuditi što su zelena ulaganja i zelene obveznice.         
10 Kriptoimovina 45min Što je kriptoimovina? Što je blockchain tehnologija? Koje su najpoznatije vrste kriptoimovine? Što su kriptomjenjačnice i kriptoburze? Što je wallet? Koji su rizici trgovanja kriptoimovinom? Regulacija tržišta.  ppt
Kahoot kviz
  Nakon odslušanog predavanja moći
ćete definirati pojam kriptoimovine,
razlikovati vrste kriptoimovine,
Identificirati ulogu blockchain
tehnologije na kriptotržištu,
klasificirati vrste i razine rizika
trgovanja kriptoimovinom te utvrditi
važnost regulacije tržišta.
       
11 Korisnici financijskih usluga - prava potrošača 45min Zaštita potrošača. Koja su prava potrošača u slučaju nezadovoljstva pruženom uslugom? Što ako želim raskinuti ugovor o osiguranju? Što ako sam nezadovoljan postupanjem društva prilikom obrade odštetnog zahtjeva? Uloga Hanfe u praćenju zaštite potrošača i edukaciji.  ppt
Kahoot kviz
  Nakon odslušanog predavanja moći
ćete identificirati prava potrošača u
sektoru financijskih usluga te zaključiti
koja je uloga Hanfe u praćenju zaštite
potrošača. Bit ćete upoznati s
mogućnostima u slučaju
nezadovoljstva pruženom uslugom. 
11 Rješavanje prijepora s financijskim institucijama 45min Kako rješavati prijepore s financijskim institucijama? Kako,  kada i kome se obratiti? Koji su rokovi unutar kojih morate dobiti utemeljeni odgovor ili odgovor na pritužbu? Kada, kako i u kojem slučaju se obratiti Hanfi? 
12 Prevare u financijama 45min Primjeri prevara na financijskim tržištima prema kategorijama: cold calling, boiler room, društvene mreže. Kako prepoznati prevare? Koji su najčešći znakovi? Što napraviti ako sumnjate na prevaru i/ili ste prevareni?  ppt
Kahoot kviz
  Nakon odslušanog predavanja moći
ćete usporediti različite oblike
financijskih prevara te identificirati
znakove koji upućuju na prevare.
Znat ćete kome se i kada obratiti u slučaju prevare s obzirom na različite vrste prevara.
       
13 Upravljanje osobnim financijama 45min Što su osobne financije? Što je osobna bilanca? Kako upravljati troškovima? Koja je razlika između štednje i ulaganja? Izrada i vođenje osobnog proračuna. ppt
Kahoot kviz
  Nakon odslušanog predavanja moći
ćete sastaviti popis prihoda i troškova
te ga analizirati, utvrditi kako
upravljati troškovima, razlikovati
štednju i ulaganja te procijeniti
važnost vođenja osobnih financija.
13 Izrada osobnog proračuna 45min Izrada osobnog proračuna. Kako treba izgledati, što sve treba sadržavati? Kako revidirati proračun, koje su stavke varijabilne, a koje fiksne? 

Standardizirani program edukativnih aktivnosti za mikro, male i srednje poduzetnike prilagođen je potrebama ciljne skupine u njihovu poslovanju, a odnosi se na financijske usluge i aktualnosti na financijskom tržištu.

Predavanja je moguće održati u suradnji s udrugama i drugim zainteresiranim skupinama. Edukacije se mogu održati online i/ili fizički, prema dogovoru.

Predložene teme predavanja su:

 • Alternativni izvori financiranja
 • Zelene financije
 • Kriptoimovina
 • Financiranje putem leasinga

Za sve dodatne informacije i prijave za predavanja i radionice potrebno je poslati e-mail na edukacija@hanfa.hr, a detaljne informacije o temama, sadržaju i tijeku predavanja te ishodima učenja možete pogledati klikom na tablicu.

  Naziv predavanja Trajanje Teme Sadržaj Popratni edukativni materijali Ishodi
1 Alternativni izvori financiranja 45 min Što su to alternativni oblici financiranja? Razlika između alternativnog i tradicionalnog financiranja. Financiranje putem tržišta kapitala. Financiranje putem crowdfundinga, poslovnih anđela i drugih oblika.  ppt   Nakon odslušanog predavanja moći ćete razlikovati alternativno od tradicionalnog financiranja te upoznati mogućnosti i vrste alternativnog načina financiranja. 
2 Zelene financije 45min Što su zelene financije? Što podrazumijeva pojam zelena ulaganja? Što su zelene obveznice? European Green Deal i važnost zelenih financija.  ppt   Nakon odslušanog predavanja moći ćete definirati pojam zelenih financija te prosuditi što su zelena ulaganja i zelene obveznice. 
3 Kriptoimovina 45min Što je kriptoimovina? Što je blockchain tehnologija? Koje su najpoznatije vrste kriptoimovine? Što su kriptomjenjačnice i kriptoburze? Što je wallet? Koji su rizici trgovanja kriptoimovinom? Regulacija tržišta.  ppt   Nakon odslušanog predavanja moći ćete definirati pojam kriptoimovine te razlikovati vrste kriptoimovine, identificirati ulogu blokchain tehnologije na kriptotržištu, klasificirati vrste i razine rizika trgovanja kriptoimovinom te utvrditi važnost regulacije tržišta. 
4 Financiranje putem leasinga 45min Što je leasing? Koja je razlika između financijskog i operativnog leasinga? Razlika između operativnog leasinga i kreditiranja.  ppt   Nakon odslušanog predavanja moći ćete definirati pojam leasinga, razlikovati financijski i operativni leasing, razlučiti u kojim se situacijama koristi operativni odnosno financijski leasing te usporediti financiranje putem leasinga u odnosu na kreditiranje. 

Standardizirani program edukativnih aktivnosti za građane koji planiraju mirovinu, koji su pred odlaskom u mirovinu i one koji su već u mirovini prilagođen potrebama ciljne skupine, prvenstveno kroz sve informacije o mirovinskom sustavu.

Predavanja je moguće održati u suradnji s udrugama i drugim zainteresiranim skupinama. Edukacije se mogu održati online i/ili fizički, prema dogovoru.

Predložene teme predavanja su:

 • Sektor financijskih usluga i uloga Hanfe
 • Mirovinska štednja u II. stupu – vrste isplata i informativni obračun mirovine
 • Koraci do isplate mirovine iz 2. stupa
 • Što svaki budući umirovljenik treba znati?
 • Dobrovoljna mirovinska štednja
 • Korisnici financijskih usluga – prava potrošača
 • Prevare u financijama

Za sve dodatne informacije i prijave za predavanja i radionice potrebno je poslati e-mail na edukacija@hanfa.hr, a detaljne informacije o temama, sadržaju i tijeku predavanja te ishodima učenja možete pogledati klikom na tablicu.

  Naziv predavanja Trajanje Teme Sadržaj Ishodi učenja Popratni edukativni materijali
1 Sektor financijskih usluga i uloga Hanfe 45 min Koji su sve dionici sektora financijskih usluga? Navesti ih i opisati.  Što je Hanfa? Koja je uloga Hanfe na tržištu financijskih usluga?  ppt Nakon odslušanog predavanja moći ćete usporediti različite dionike sektora financijskih usluga te njihova glavna obilježja, kao i procijeniti važnost regulatora na tržištu i ulogu Hanfe.   
2 Mirovinska štednja u 2. stupu - vrste isplata i informativni obračun mirovine  45 min Informativni obračun mirovine iz II. stupa uz korištenje javnih kalkulatora za informativni izračun mirovine. Razlika između isplate I. i II. stupa zajedno i odvojeno? Tko sve može isplaćivati mirovinu?  ppt Nakon odslušanog predavanja znat ćete:                                                                             -koje su na tržištu dostupne vrste isplata mirovina iz 2. stupa                                            -kako koristiti javni kalkulator informativnog izračuna isplate mirovine      -tko sve može isplaćivati mirovinu i u kojem slučaju                                                      -razliku između isplate 1. i 2. stupa zajedno i odvojeno. javni kalkulatori informativnog izračuna isplate mirovine
  Koraci do isplate mirovine iz 2. stupa 45 min Podnošenje zahtjeva, odabir vrste mirovine. Informativni izračun mirovine. Odabir načina isplate mirovine.  Rješenje o priznanju prava na osnovnu mirovinu. Odabir mirovinskog osiguravajućeg društva.  ppt Nakon odslušanog predavanja moći ćete odrediti:                                                               -osnovne korake i posupke podnošenja zahtjeva za mirovinom                                               -osnovne vrste mirovina i njihove odlike/razlike                                                                  -kada i kome morate podnijeti zahtjeve, odabire i suglasnosti                                                  -koja mirovinska osiguravajuća društva postoje i zašto su ona važna.  kalkulator informativnog izračuna isplate mirovine
  Što svaki budući umirovljenik treba znati?  45 min Što je MOD? Koja je razlika između kombinirane mirovine iz 1. i 2. stupa i mirovine iz 1. stupa? Pravo na jednokratnu isplatu od 15% iz 2. stupa. Vrste isplata iz 2. stupa. O čemu ovisi izračun iznosa mirovine? Kome se obratiti za provjeru informativnog izračuna mirovine?  ppt Nakon odslušanog predavanja znat ćete:               -što je mirovinsko osiguravajuće društvo     -razlikovati kombiniranu isplatu iz 1. i 2. stupa i samo iz 1. stupa                                     -kada i na koji način je moguće jednokratno isplatiti 15% ukupne vrijednosti mirovine                                          -koje sve vrste isplata postoje i koja su njihova obilježja                                                  -o čemu ovisi izračun mirovine te kome se možete obratiti za više informacija.  kalkulator informativnog izračuna isplate mirovine
  Dobrovoljna mirovinska štednja 45 min Što je dobrovoljna mirovinska štednja? Državna poticajna sredstva i prinos fonda? Isplata mirovine iz 3. stupa. Mogućnost korištenja sredstava s navršenih 55 godina i jednokratna isplata. Nasljeđivanje ušteđenih sredstava.  ppt Nakon odslušanog predavanja znat ćete:     -osnovna obilježja dobrovoljne mirovinske štednje                                                                 -što su državna poticajna sredstva, kada i u kojem slučaju imate na njih prava                 -na koji način i kada je moguće isplatiti sredstva iz dobrovoljne mirovinske štednje. Doborovljna mirovinska štednja ne može biti predmetom ovrhe, te je u cijelosti nasljedna.   
3 Korisnici financijskih usluga - prava potrošača 45 min Zaštita potrošača. Koja su prava potrošača u slučaju nezadovoljstva pruženom uslugom? Što ako želim raskinuti ugovor na primjeru osiguranja? Što ako sam nezadovoljan postupanjem društva prilikom obrade odštetnog zahtjeva kod osiguranja? Uloga Hanfe u praćenju zaštite potrošača i edukaciji.  ppt Nakon odslušanog predavanja znat ćete:     -prepoznati (ustanoviti) prava potrošača iz područja sektora financijskih usluga              -što trebate poduzeti i kada ako želite raskinuti ugovor o osiguranju                         -koje su vaše mogućnosti u slučaju nezadovoljstva postupanjem društva te kome se i kada možete obratiti                       -prepoznati važnost Hanfe kao regulatora.  
4 Prevare u financijama 45 min Primjeri prevara na financijskim tržištima prema katgorijama: cold calling, boiler room, društvene mreže. Kako prepoznati prevare? Koji su najčešći znakovi? Što napraviti ako sumnjate na prevaru i/ili ste prevareni?  ppt Nakon odslušanog predavanja znat ćete prepoznati osnovne znakove prevara kod financijskih usluga te koje su vaše mogućnosti i koraci koje trebate poduzeti ako sumnjate na prevaru ili ste bili prevareni.   

Godišnjom nagradom Hanfe studentima za najbolje znanstvene i stručne radove želi se potaknuti mlade na razvoj znanstvene misli iz područja ekonomije te dodatno unaprijediti suradnju s visokim učilištima. Cilj je potaknuti studentsku zajednicu da se pobliže i na praktičnoj razini upozna sa zbivanjima na financijskim tržištima.

Objavljeno: 20. siječnja 2023.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu Hanfa) ovim putem zainteresiranim apsolventima ili studentima objavljuje poziv za prijavu na natječaj za najbolje studentske znanstvene i stručne radove pod nazivom „Godišnja nagrada Hanfe studentima za najbolje znanstvene i stručne radove“  za 2023. godinu.

U radovima je potrebno obraditi jednu od predloženih tema:

 • Utjecaj inflacije na privlačnost korištenja nebankarskih financijskih usluga
 • Paneuropska osobna mirovinska štednja kao novi oblik dobrovoljnog mirovinskog osiguranja
 • InsurTech - potencijal za industriju osiguranja i njene korisnike
 • Decentralizirane financije - prijetnja ili katalizator razvoja financijskih usluga?
 • Prediktivna analitika u predviđanju trendova i donošenju investicijskih odluka
 • Digitalizacija i kibernetička sigurnost – izazovi i prilike

Poziv je namijenjen isključivo osobama koje su studenti ili apsolventi jednog od sljedećih studija:

 • Sveučilišni prijediplomski i diplomski studij
 • Stručni prijediplomski i diplomski studij ili
 • Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij.

Stručni rad predaje se u formi znanstvenog članka, i to u obliku izvornog znanstvenog članka, preglednog rada ili stručnog članka.

U razmatranje će se uzeti radovi koji se dostave, odnosno predaju putem poveznice na internetskoj stranici Hanfe do 16:00 sati dana 31. kolovoza 2023.

Stručno povjerenstvo za ocjenu radova osnovano unutar Hanfe (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) razmotrit će, pregledati i evaluirati sve radove koji budu dostavljeni unutar navedenog roka i zadovoljavaju uvjete natječaja.

Povjerenstvo će predložiti, a Upravno vijeće Hanfe donijet će Odluku o izboru najboljih stručnih radova.

Tri najbolja rada nagradit će se sljedećim novčanim iznosima: 2.000,00 eura neto za najbolji rad, 1.300,00 eura neto za drugoplasirani rad te 650,00 eura neto za trećeplasirani rad.

U slučaju suautorstva nagrada se dijeli na jednake dijelove između autora, pri čemu je broj suautora limitiran na najviše tri. Ako nijedan rad koji pristigne na ovaj poziv svojom kvalitetom ne zadovolji kriterije Povjerenstva, Povjerenstvo ima pravo ne dodijeliti nijednu od nagrada. Obavijest o odlukama Povjerenstva i Upravnog vijeća Hanfe objavit će se na internetskim stranicama Hanfe.

Namjera je Hanfe ovim pozivom dodatno unaprijediti suradnju s visokim učilištima i potaknuti studentsku zajednicu da se pobliže i na praktičnoj razini upozna sa zbivanjima na financijskim tržištima. Osim navedenog, taj oblik suradnje omogućit će interaktivnost studenata s regulatornim tijelom sektora financijskih usluga u Republici Hrvatskoj. Neposrednim uvidom u procese na tržištu financijskih usluga studenti imaju priliku unaprijediti vlastitu kreativnost i razviti vještine znanstvenog istraživanja i rasuđivanja te nadograditi znanja i vještine stečene tijekom studija.

Detaljne informacije o formi i strukturi rada, dodatnoj dokumentaciji te načinu dostave možete pronaći ovdje, a sam rad možete predati ovdje.

Za sve dodatne informacije povezane s ovim pozivom obratite se upitom na adresu elektroničke pošte: strucni.rad@hanfa.hr.

 

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.