26.10.2023.

Mjesečno izvješće za rujan 2023.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za rujan 2023.

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju rujna 2023. ukupno 2.230.107 članova, odnosno 9.628 članova (0,43 %) više nego prethodni mjesec. Pritom se u kategoriji B nalazilo 82,4 %, u kategoriji A 13,2 %, a u kategoriji C 4,3 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 11.238 novih članova u rujnu njih 10.953 (97,5 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u rujnu je prestalo članstvo za 1.610 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u rujnu iznosili su 109,6 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja kolovoza). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 23,3 mil. EUR (0,1 % neto imovine s kraja kolovoza), što je za 4.2 mil. EUR više u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju rujna 2023. iznosila je 19,4 mlrd. EUR, što je za 76,4 mil. EUR (0,4 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju rujna nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su -0,1 % za kategoriju A, -0,02 % za kategoriju B i -0,2 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 13,2 % za kategoriju A, 7,5 % za kategoriju B i 1,9 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,9 % za Mirex A, 5,1 % za Mirex B i 3,1 % za Mirex C[2]. Promatrajući od početka 2023. godine, prinos u prvih devet mjeseci za kategoriju A iznosio je 10,5 %, za kategoriju B 6,5 % i za kategoriju C 1,1 %.

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju rujna 2023. iznosila su 12,1 mlrd. EUR (62,6 % imovine) te se njihov udio povećao za 0,6 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova smanjila se za 0,1 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju rujna 2023. iznosila 22,1 % imovine OMF-ova (4,3 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 13,6 %, a ulaganja u strane dionice 8,5 % imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,2 mlrd. EUR (11,1 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini smanjio za 0,2 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u rujnu 3,0 % imovine, odnosno 575,6 mil. EUR.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Na kraju rujna 2023. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 % na mjesečnoj razini, dok se broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) smanjio za 0,02 %, čime su spomenuti fondovi imali 387.224 (ODMF) odnosno 47.948 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u rujnu 2023. iznosile su 8,9 mil. EUR (0,8 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je povećanje od 0,9 mil. EUR u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u rujnu 2023. iznosile su 3,7 mil. EUR, što je za 0,7 mil. EUR (23,2 %) više od isplata u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 67,8 %, isplate zbog promjene fonda 28,9 %, a isplate zbog smrti 3,3 % ukupnih isplata. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,2 mil. EUR isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), 0,7 mil. EUR u formi jednokratnih isplata, a 0,6 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u rujnu se povećala za 1,5 mil. EUR (0,1 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,2 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u rujnu su se kretali od -0,5 % do 0,1 %, a prinosi na godišnjoj razini od 1,9 % do 15,9 %. Promatrajući od početka godine, prinosi DMF-ova u prvih devet mjeseci 2023. kretali su se od 1,4 % do 11,3 %.

Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (55,1 % imovine), zatim dionice (25,7 %) te investicijski fondovi (11,5 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 0,2 p.b., udio ulaganja u investicijske fondove za 0,1 p.b., a udio ulaganja u dionice smanjio se za 0,6 p.b.,

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U rujnu 2023. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija u prvih devet mjeseci 2023. iznosila je 1,3 mlrd. EUR, od čega se 0,2 mlrd. EUR (17,15 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 1,1 mlrd. EUR (82,85 %) na premiju neživotnih osiguranja. U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (35,7 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (17,9 %) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,3 %). Iznos likvidiranih šteta u prvih devet mjeseci 2023. iznosio je 813,4 mil. EUR. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 315,4 mil. EUR (38,8 %), a na neživotno osiguranje 498,0 mil. EUR (61,2 %). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (40,7 %), osiguranje cestovnih vozila (20,9 %) i osiguranje od požara i elementarnih šteta (8,9 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u rujnu 2023. iznosio je 48,6 mil. EUR, što predstavlja rast od 7,6 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija smanjila se za 0,1 % u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 39,1 mlrd. EUR, od čega su 21,2 mlrd. EUR činile dionice, 17,8 mlrd. EUR obveznice, a 16 mil. EUR ETF-ovi. Promatrajući sektorske dioničke indekse, najveći mjesečni rast od 2,6 % ostvario je CROBEXtransport, dok je najveći mjesečni pad od -3,2 % zabilježio CROBEXkonstrukt. Mjesečni pad zabilježio je i glavni dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX (-0,8 %), kao i CROBEXtr (-0,9 %). Obveznički indeks CROBIS zabilježio je mjesečni pad od 0,2 %, a CROBIStr mjesečni rast od 0,1 %. Promatrajući od početka godine glavni dionički indeksi CROBEX i CROBEXtr u prvih su devet mjeseci ostvarili rast od 22,8 % odnosno 27,4 %, dok je obveznički indeks CROBIS zabilježio pad od 2,9 %, a CROBIStr pad od 1,0 %. Dionica kojom se u rujnu najviše trgovalo bila je dionica društva PODRAVKA d.d., kojom je ostvaren promet od 8,7 mil. EUR (27,2 % od ukupnog trgovanja na burzi u rujnu), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni rast od 0,3 %. Dionica kojom se u prvih devet mjeseci 2023. najviše trgovalo bila je također dionica društva PODRAVKA d.d., kojom je u prva tri tromjesečja ove godine ostvaren promet od 30,1 mil. EUR (20,4 % od ukupnog prometa u prvih devet mjeseci).

INVESTICIJSKI FONDOVI

U rujnu 2023. poslovalo je ukupno 107 UCITS fondova. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 2,1 mlrd. EUR te je bila za 0,8 mil. EUR, ili 0,04 %, manja u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne mjesečne neto uplate svih UCITS fondova u rujnu bile su pozitivne i iznosile  11,1 mil. EUR. Negativne neto uplate ostvarili su mješoviti fondovi (-3,4 mil. EUR), zatim obveznički fondovi (-1,2 mil. EUR) i napajajući fondovi (-1,0 mil. EUR). Pozitivne neto uplate ostvarili su fondovi iz kategorije „ostali“ (13,1 mil. EUR) i dionički fondovi (3,6 mil. EUR). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju rujna činila je 40,3 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 16,5 % odnosno 13,1 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U rujnu 2023. negativan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom imale su sve vrste UCITS fondova, i to: dionički -0,6 %, napajajući -2,2 %, mješoviti -1,3 %, obveznički -0,5 % i ostali -0,8 %. Prosječni prinos ponderiran imovinom u prvih devet mjeseci bio je pozitivan za sve vrste UCITS fondova, osim obvezničkih (-0,1 %), pa su tako najveći devetomjesečni ponderirani prinos ostvarili dionički fondovi 16,4 %, mješoviti 3,6 %, ostali 2,0 % i napajajući 1,4 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju rujna iznosila je 141,5 mil. EUR (mjesečni rast od 0,04 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 0,2 %.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Statistika/Mjesečna izvješća.


[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenu u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.