21.09.2023.

Mjesečno izvješće za kolovoz 2023.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za kolovoz 2023.

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju kolovoza 2023. ukupno 2.220.479 članova, odnosno 9.820 članova (0,44 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 82,8 %, u A kategoriji 12,8 % te u C kategoriji 4,4 % ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 10.860 novih članova u kolovozu njih 10.658 (98,1 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u kolovozu je prestalo članstvo za 1.040 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u kolovozu iznosili su 108,6 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja srpnja). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 19,1 mil. EUR (0,1 % neto imovine s kraja srpnja), što je za 9.4 mil. EUR manje u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju kolovoza 2023. iznosila je 19,3 mlrd. EUR, što je za 126,9 mil. EUR (0,7 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju kolovoza nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 0,2 % za kategoriju A, 0,3 % za kategoriju B i 0,04 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 9,4 % za kategoriju A, 4,5 % za kategoriju B i -0,1 % za kategoriju C. Anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 7,0 % za Mirex A, 5,1 % za Mirex B i 3,2 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju kolovoza 2023. iznosila su 12,0 mlrd. EUR (62,0 % imovine) te se njihov udio povećao za 0,3 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova blago se povećala (za 0,04 p.b.) na mjesečnoj razini te su ona na kraju kolovoza 2023. iznosila 22,1 % imovine OMF-ova (4,3 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 13,6 %, a ulaganja u strane dionice 8,5 % imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,2 mlrd. EUR (11,3 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini smanjio za 0,2 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u kolovozu 3,3 % imovine, odnosno 630,7 mil. EUR.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Na kraju kolovoza 2023. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,3 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) za 0,1 %, čime su spomenuti fondovi brojali 385.494 (ODMF) odnosno 47.958 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u kolovozu 2023. iznosile su 8,0 mil. EUR (0,7 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je smanjenje od 0,2 mil. EUR (2,0 %) u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u kolovozu 2023. iznosile su 3,0 mil. EUR, što je za 0,2 mil. EUR (6,1 %) manje od isplata u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 73,2 %, isplate zbog promjene fonda 22,8 %, a isplate zbog smrti 4,0 % ukupnih isplata. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,2 mil. EUR isplaćen je putem mirovinskog društva (fonda), 0,6 mil. EUR u formi jednokratnih isplata, a 0,5 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u kolovozu se povećala za 8,3 mil. EUR (0,7 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,2 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u kolovozu su se kretali od -0,5 % do 0,7 %, a prinosi na godišnjoj razini od 0,1 % do 10,5 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (54,4 % imovine), a zatim dionice (24,3 %) te investicijski fondovi (10,2 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 0,4 p.b., udio dionica za 0,1 p.b., a udio ulaganja u investicijske fondove smanjio se za 0,2 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U kolovozu 2023. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija u prvih osam mjeseci 2023. iznosila je 1,2 mlrd. EUR, od čega se 196,2 mil. EUR (17,0 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 980,1 mil. EUR (83,0 %) na premiju neživotnih osiguranja. U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (35,1 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (17,7 %) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,4 %). Iznos likvidiranih šteta u prvih osam mjeseci 2023. iznosio je 725,3 mil. EUR. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 289,6 mil. EUR (39,9 %), a na neživotno osiguranje 435,8 mil. EUR (60,1 %). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (42,1 %), osiguranje cestovnih vozila (21,1 %) i osiguranje od požara i elementarnih šteta (7,8 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u kolovozu 2023. iznosio je 45,1 mil. EUR, što predstavlja rast od 52,2 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija povećala se za 1,0 % u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 39,1 mlrd. EUR, od čega su 21,3 mlrd. EUR činile dionice, 17,9 mlrd. EUR obveznice, a 15 mil. EUR ETF-ovi. Promatrajući sektorske dioničke indekse, najveći mjesečni rast od 7,6 % ostvario je CROBEXprime, dok je najveći mjesečni pad od 2,9 % zabilježio CROBEXtransport. Mjesečni rast zabilježio je i glavni dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX (1,8 %), kao i CROBEX10 (4,9 %). Obveznički indeksi CROBIS i CROBIStr zabilježili su mjesečni pad od 0,5 % i 0,3 %. Dionica kojom se u kolovozu najviše trgovalo bila je dionica društva PODRAVKA d.d., kojom je ostvaren promet od 11,6 mil. EUR (32,8 % ukupnog trgovanja na burzi u kolovozu), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni rast od 22,3 %.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U kolovozu 2023. poslovalo je ukupno 107 UCITS fondova, dva manje nego u prethodnom mjesecu jer su jedan obveznički i jedan fond iz kategorije „ostali“ prestali s radom. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 2,1 mlrd. EUR te je bila za 7,5 mil. EUR ili 0,4 % manja u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne mjesečne neto uplate svih UCITS fondova u kolovozu su bile pozitivne i iznosile su 16,1 mil. EUR. Negativne neto uplate ostvarili su mješoviti fondovi (-2,6 mil. EUR) i fondovi iz kategorije „ostali“ (-1,5 mil. EUR). Pozitivne neto uplate ostvarili su obveznički fondovi (19,2 mil. EUR), dionički fondovi (0,8 mil. EUR) i napajajući fondovi (0,2 mil. EUR). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju kolovoza činila je 40,5 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 16,3 % odnosno 13,4 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U kolovozu 2023. negativan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom imale su gotovo sve vrste UCITS fondova, i to dionički -0,7 %, napajajući -1,2 %, mješoviti -0,5 %, ostali -0,1 %, dok su pozitivni bili jedino obveznički fondovi s 0,02 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju kolovoza iznosila je 141,5 mil. EUR (mjesečni pad od 0,2 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -0,1 %.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Statistika/Mjesečna izvješća.[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenu u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.