Makroprudencijalni skener rizika

Novo pogoršanje epidemiološke situacije krajem 2021. nije bilo popraćeno pogoršanjem makroekonomskih kretanja, već je gospodarstvo i u tom razdoblju bilježilo stabilan rast, no uz istodobno ubrzanje rasta opće razine cijena. Pod utjecajem rastućih globalnih stopa inflacije početak 2022. obilježilo je zaoštravanje globalne monetarne politike, što se prelilo na porast volatilnosti na financijskim tržištima te na djelomične korekcije cijena financijskih instrumenata. Rast geopolitičkih rizika uzrokovanih krizom u Ukrajini pojačao je već izražene inflacijske pritiske te narušio sentiment investitora. Posljedično je izloženost sektora financijskih usluga tržišnom riziku povećana uz istodobno blago povećanje kamatnog rizika s obzirom na značajan rast kamatnih stopa i prinosa, kao i rast vjerojatnosti buduće materijalizacije tog rizika. Iako su se navedena kretanja negativno odrazila na prinose investicijskih portfelja institucionalnih investitora, a u određenim segmentima prouzročila i blage likvidnosne pritiske, recentno povećanje sistemskih rizika ipak je bilo značajno manje izraženo nego na početku koronakrize te nije značajnije ugrozilo stabilnost sektora financijskih usluga. Unatoč tome, postojeće globalno visoke razine vrednovanja financijske imovine, posebno dionica, povećavaju vjerojatnost budućih korekcija cijena na globalnim financijskim tržištima.

Publikacijom Makroprudencijalni skener rizika pruža se uvid u proces identifikacije, procjene i praćenja evolucije sistemskih rizika u sektoru financijskih usluga, koji je pod nadzorom Hanfe, kako bi se pravovremeno poduzele odgovarajuće mjere u cilju sprječavanja njihove materijalizacije i narušavanja stabilnosti financijskog sustava. Cilj je publikacije pridonijeti boljem razumijevanju sistemskih rizika,  potaknuti na planiranje aktivnosti i mjera koje preveniraju materijalizaciju tih rizika, odnosno pružaju odgovarajuću zaštitu od posljedica njihove materijalizacije u cilju jačanja otpornosti sustava na šokove te pridonijeti većem povjerenju u financijski sustav. Publikacija Makroprudencijalni skener rizika objavljivat će se tri puta godišnje.

Makroprudencijalni skener rizika, br.7

Objavljeno: 22. travnja 2022.

Publikacija: Makroprudencijalni skener rizika

Datum: travanj 2022.

Godina izdanja: III

ISSN 2671-2067 

 ARHIVA: 

 2019.: 1. tromjesečje   2. tromjesečje   3. tromjesečje

 2020.: 1. polugodište    2. polugodište

 2021.: 3. tromjesečje   4. tromjesečje