Makroprudencijalni skener rizika

Publikacijom Makroprudencijalni skener rizika pruža se uvid u proces identifikacije, procjene i praćenja evolucije sistemskih rizika u sektoru financijskih usluga, koji je pod nadzorom Hanfe, kako bi se pravovremeno poduzele odgovarajuće mjere u cilju sprječavanja njihove materijalizacije i narušavanja stabilnosti financijskog sustava. Cilj je publikacije pridonijeti boljem razumijevanju sistemskih rizika,  potaknuti na planiranje aktivnosti i mjera koje preveniraju materijalizaciju tih rizika, odnosno pružaju odgovarajuću zaštitu od posljedica njihove materijalizacije u cilju jačanja otpornosti sustava na šokove te pridonijeti većem povjerenju u financijski sustav. Publikacija Makroprudencijalni skener rizika objavljivat će se četiri puta godišnje.

Makroprudencijalni skener rizika, br.5

Objavljeno: 22.ožujka 2021.

Publikacija: Makroprudencijalni skener rizika

Datum: ožujak 2021.

Godina izdanja: III

ISSN 2671-2067      

           ARHIVA:  2019.: 1. tromjesečje   2. tromjesečje   3. tromjesečje

                                                                               2020.: 1. polugodište    2. polugodište