Makroprudencijalni skener rizika

Publikacijom Makroprudencijalni skener rizika pruža se uvid u proces identifikacije, procjene i praćenja evolucije sistemskih rizika u sektoru financijskih usluga, koji je pod nadzorom Hanfe, kako bi se pravovremeno poduzele odgovarajuće mjere u cilju sprječavanja njihove materijalizacije i narušavanja stabilnosti financijskog sustava. Cilj je publikacije pridonijeti boljem razumijevanju sistemskih rizika,  potaknuti na planiranje aktivnosti i mjera koje preveniraju materijalizaciju tih rizika, odnosno pružaju odgovarajuću zaštitu od posljedica njihove materijalizacije u cilju jačanja otpornosti sustava na šokove te pridonijeti većem povjerenju u financijski sustav. Publikacija Makroprudencijalni skener rizika objavljivat će se četiri puta godišnje.

Makroprudencijalni skener rizika, br.1

Objavljeno: 4.7.2019.

Publikacija: Makroprudencijalni skener rizika

Datum: srpanj 2019.

Godina izdanja: I

ISSN 2671-2067