; HANFA - Pretraživanje Registra objekata leasinga

Pretraživanje Registra objekata leasinga

Upisati jedinstveni identifikator*:

*Jedinstveni identifikator je jedinstvena oznaka objekta leasinga istaknuta na samom objektu leasinga. Jedinstveni identifikator za vozila je broj šasije, za plovila i letjelice je serijski broj trupa plovila odnosno letjelice, za postrojenja, strojeve, transportne uređaje i opremu te ostalo je serijski broj dok je za nekretnine jedinstveni identifikator broj zemljišno knjižnog uloška.

Odabirom opcije Pretraga s potvrdom osoba koja vrši provjeru može preuzeti odgovarajuću elektronsku potvrdu kojom dokazuje da je izvršila pojedinu provjeru u Registru objekata leasinga.

ZAKONSKA PODLOGA

Sukladno odredbama članka 66. Zakona o leasingu (NN, br. 141/13, dalje u tekstu: Zakon) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga vodi Registar objekata leasinga (dalje u tekstu: Registar).

Davatelji leasinga, sukladno članku 66. stavku 3. Zakona, dužni su podatke propisane pravilnikom kojim se određuje sadržaj, način i oblik vođenja Registra, dostaviti Hanfi u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o leasingu, njegovih izmjena i/ili dopuna te prestanka aktivnosti objekta leasinga u smislu odredbe članka 66. stavka 5. Zakona.

Davatelj leasinga, obveznik unosa podataka u Registar, pravna je osoba koja obavlja poslove leasinga sukladno članku 6. Zakona:

  • Leasing društvo iz članka 3. Zakona
  • Leasing društvo države članice iz članka 46. Zakona
  • Podružnica leasing društva iz treće države iz članka 48. Zakona

Davatelj financijskog leasinga sukladno odredbi stavka 2. članka 6. Zakona može biti i kreditna institucija u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.

Hanfa je dužna, sukladno članku 66. stavku 7. Zakona, za vrijeme dok je objekt leasinga aktivan, učiniti javno dostupnim sljedeće podatke o objektima leasinga iz Registra:

  • podatke o detaljnom određenju objekta leasinga
  • datumu sklapanja ugovora
  • datumu ugovorenog završetka ugovora te
  • mjesecima trajanja ugovora.

Način i oblik vođenja Registra propisan je Pravilnikom o Registru objekata leasinga (NN, br. 63/14).

Napomena

Sukladno odredbi članka 66. stavka 6. Zakona upis u Registar ima deklaratorni pravni učinak.

Sukladno odredbi članka 66. stavka 8. Zakona Hanfa ne odgovara za točnost i istinitost podataka unesenih u Registar.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.