TILDA


Kompozitni tržišni indikator likvidnosti domaćeg dioničkog tržišta (TILDA)

Financijski sustav centralni je dio gospodarstva čija uloga financijskog posredništva od štediša (institucija i pojedinaca s neto viškom financijskih sredstava) prema dužnicima (novčano deficitarni ekonomski agenti) potpomaže gospodarski rast i razvoj kroz efikasnu alokaciju kapitala prema aktivnostima koje stvaraju dodatnu vrijednost. Strukturni pokazatelji tržišta kapitala posebno su važni za ulagatelje, ali i regulatore jer upućuju na snagu tržišta da podnese iznenadne sistemske šokove. Iako je pojam likvidnosti tržišta kapitala u teoriji intuitivan i lako razumljiv, u praksi se ispod krovnog pojma tržišne likvidnosti krije nekoliko različitih koncepata, odnosno karakteristika tržišta. Likvidnost domaćeg tržišta kapitala moguće je analizirati praćenjem kompozitnoga tržišnog indikatora likvidnosti domaćeg dioničkog tržišta (TILDA). 

TILDA objedinjuje različite aspekte tržišne likvidnosti u jedan indikator:

  • Efikasnost tržišta prvenstveno se očituje u niskim transakcijskim troškovima, koji se najčešće reflektiraju u uskom rasponu između kupovne i prodajne cijene pojedinog instrumenta. Ti troškovi odražavaju nekoliko karakteristika mikrostrukture tržišta, kao što su npr. troškovi povezani s provođenjem transakcije od strane sudionika tržišta, razinu asimetričnosti tržišnih informacija, inventarne troškove pružatelja tržišne likvidnosti (engl. market makers), ali i potencijalnu oligopolističku strukturu tržišta.
  • Dubina tržišta podrazumijeva prisutnost relativno visokog broja naloga, ali i obrtaj značajnog dijela uvrštene vrijednosti na tržištu. Duboko tržište investitorima pruža aktualne cijene, ali i mogućnost relativno brze prodaje vrijednosnih papira u slučaju takve potrebe. S druge strane, duboko tržište izdavateljima osigurava širu dostupnost i stabilnost tržišnog financiranja.
  • Širina je karakteristika tržišta na kojem su prisutni brojni manji nalozi s ograničenim utjecajem na kretanje cijena. Drugim riječima, cijene vrijednosnih papira na tržištu ne pokazuju diskontinuitet i investitori imaju redovan uvid u usklađenost cijena s fundamentima.
  • Otpornost je sposobnost brze korekcije cijena na tržištu natrag prema fundamentima nakon pojave cjenovnog poremećaja. Konkretnije, tržišta koja se smatraju otpornima karakterizira brzo kreiranje brojnih naloga koji djeluju u suprotnom smjeru od prethodno kreiranog odstupanja cijene od fundamentima opravdane vrijednosti. Porast volatilnosti na takvim tržištima kratkoga je vijeka i relativno brzo iščezava, odnosno vrednovanja su robusna u odnosu na kratkotrajne šokove.

Detaljnije o TILDA-i može se pročitati u Makroprudencijalnom skeneru rizika br. 6.

COOKIES

We need the necessary cookies in order for the site to function properly and in order to maintain security standards as much as possible by complying with all applicable regulations.

This category of cookies can also be called so-called. third-party cookies. Statistical cookies also belong to the group of functional cookies that allow us to store previously entered information (such as username or language) on the web service and to improve the possibility of providing a better service by tracking analytics or visit statistics. We must inform you that when using this category of cookies, data is transferred to third countries.