Notifications from EU Member States

Danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji na snagu su stupile odredbe zakonodavnog okvira iz područja financijskih usluga koje omogućuju pružateljima financijskih usluga s odobrenjem nadležnog regulatora država članica EU da svoje usluge pružaju i na području Republike Hrvatske (tzv. „passporting“). Relevantne direktive EU (a koje su implementirane u hrvatsko zakonodavstvo) omogućuju da i hrvatski pružatelji usluga pod istim uvjetima posluju i u drugim državama članicama EU.

Hanfa na svojim internetskim stranicama objavljuje popis onih pružatelja usluga iz drugih država članica za koje je, sukladno propisanoj proceduri, zaprimila obavijest o namjeri pružanja usluga u Republici Hrvatskoj.

Prekogranično obavljanje djelatnosti odnosno trgovanje udjelima fondova na području Republike Hrvatske korištenjem passporta omogućeno je za:

COOKIES

We need the necessary cookies in order for the site to function properly and in order to maintain security standards as much as possible by complying with all applicable regulations.

This category of cookies can also be called so-called. third-party cookies. Statistical cookies also belong to the group of functional cookies that allow us to store previously entered information (such as username or language) on the web service and to improve the possibility of providing a better service by tracking analytics or visit statistics. We must inform you that when using this category of cookies, data is transferred to third countries.