Tržište kapitala

Pronađite informacije o investicijskim društvima, transparentnosti, zlouporabi tržišta, prospektima, preuzimanju dioničkih društava….

Investicijski fondovi

Pronađite informacije o društvima za upravljanje investicijskim fondovima, poslovanju investicijskih fondova, trgovanju udjelima investicijskih fondova…

Drugi i treći stup mirovinskog osiguranja i isplata mirovina

Pronađite informacije o mirovinskim društvima, mirovinskim fondovima i mirovinskim osiguravajućim…

Tržište osiguranja

Pronađite informacije o društvima za osiguranje, reosiguranje, zastupanje i posredovanje u osiguranju, ovlaštenim zastupnicima i posrednicima…

Leasing i faktoring

Pronađite informacije o leasing društvima, faktoring društvima, pravnim osobama koje obavljaju poslove faktoringa, registru objekata leasinga…

Vijesti

Europska komisija poduzela nove mjere za sprječavanje neodgovorne prodaje proizvoda osiguranja

Europska komisija je dana 21. rujna 2017. usvojila Delegiranu uredbu Komisije (EU) od 21. rujna 2017. o dopuni Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima nadzora i sustava upravljanja proizvodima društava za osiguranje i distributera proizvoda osiguranja te Delegiranu uredbu Komisije (EU) od 21. rujna 2017. o dopuni Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća o potrebnim informacija i pravilima vođenja poslovanja koji se primjenjuju kod distribucije investicijskih proizvoda osiguranja s ciljem zaštite potrošača osigurateljnih proizvoda ugovorenih na području Europske unije. Nova pravila na područjima nadzora i sustava upravljanja proizvodima po prvi puta će obvezati društva za osiguranje da u procesu oblikovanja, razvoja i distribucije svih proizvoda osiguranja prvenstveno uzimaju u obzir interese potrošača.

Pročitaj više »

OSTALE VIJESTI

Starije vijesti

HANFA

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju

Pročitaj više »

Edukacija i zaštita potrošača

Ovdje možete pronaći informacije namjenjene potrošačima, edukativne tekstove i brošure, često postavljena pitanja i informacije o zaprimanju predstavki potrošača

Pročitaj više »