Zbog produljenja pandemije koronavirusa, Hanfa za izdavatelje odgodila obveznu primjenu ESEF formata kod godišnjeg izvještavanja izdavatelja

Objavljeno: 29. siječnja 2021.

S obzirom na nepromijenjene izvanredne okolnosti zbog pandemije Covid-19 Hanfa, kao nadležno tijelo za nadzor financijskog izvještavanja izdavatelja, neće poduzimati nadzorne mjere prema izdavateljima koji svoj godišnji izvještaj za 2020. godinu ne objave u jedinstvenom elektroničkom formatu za izvješćivanje (ESEF), čija je obvezna primjena trebala započeti u ovoj godini.

To znači da će izdavatelji iznimno u 2021. godini svoje godišnje izvještaje za 2020. moći objaviti najkasnije do 30. travnja ili u PDF formatu zajedno s XLS formatom ili u ESEF-u, već prema odabiru samog izdavatelja.

Hanfina odluka o izuzeću temelji se na dogovoru Europskog parlamenta i Vijeća da se državama članicama pruži mogućnost odgode primjene ESEF-a za još ovu godinu, a što će biti regulirano kroz dopunu Direktive o transparentnosti. Cilj je tog dogovora omogućiti izdavateljima da zbog utjecaja pandemije bolesti COVID-19 usmjere svoje aktivnosti na druge aspekte svog poslovanja.

Naime, postojeće zakonske odredbe (Zakon o tržištu kapitala i Direktiva o transparentnosti) i europski regulatorni standardi (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire – ESMA-e) izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište nalažu objavu godišnjih izvještaja za 2020. godinu u ESEF formatu.  

Sastavljanjem godišnjih izvještaja u ESEF-u (odnosno u XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) formatu) uz primjenu XBRL-a (eXtensible Business Reporting Language), koji je strojno čitljiv format i omogućava automatsko spremanje velike količine informacija, dodatno će se olakšati dostupnost, analiza i usporedivost financijskih izvještaja izdavatelja na burzi.

Hanfa će o odgodi obveze takvog izvještavanja izdavatelja u ime Republike Hrvatske obavijestiti Europsku komisiju.