Zagrebačka burza i Hanfa unaprjeđuju standarde korporativnog upravljanja

Zagrebačka burza (ZSE) i Hanfa, uz podršku Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), započele su projekt revidiranja zajedničkog Kodeksa korporativnog upravljanja.

Cilj je projekta jačanje primjene najboljih praksi, optimizacije praćenja kompanija u području korporativnog upravljanja te podizanje razine transparentnosti kao važnog preduvjeta razvoja tržišta kapitala.

U sklopu projekta, a uz tehničku pomoć EBRD-a, kroz Akademiju Zagrebačke burze osigurat će se i edukacija iz korporativnog upravljanja za društva uvrštena na ZSE.

ZSE i Hanfa sastavili su prvi Kodeks korporativnog upravljanja za društva uvrštena na ZSE još 2007., a isti je revidiran 2010. godine. Dinamično gospodarsko okruženje te kontinuirane regulatorne promjene traže stalno unaprjeđenje praksi korporativnog upravljanja kako bi se osigurala održivost poslovanja te privukle investicije. Društva koja ulažu napore u poboljšanje korporativnog upravljanja postižu bolju ravnotežu između potrebe za konkurentnošću, rasta i razvoja s jedne strane te interesa svih udjelničara s druge strane.

Projekt se provodi uz pomoć konzultanata angažiranih od strane EBRD-a: Nestor Advisors Ltd., konzultantske tvrtke sa sjedištem u Londonu, Odvjetničkog društva Žurić & Partneri te konzultantske kuće UMiUM Advisory iz Zagreba.

Završetak projekta planiran je za 2019. godinu.