Uvođenje eura: Etički kodeks

Objavljeno: 16. kolovoza 2022.

Pristupanje poslovnih subjekata Etičkom kodeksu jedan je od mehanizama koji će doprinijeti stvaranju sigurnog okruženja za potrošače. Cilj Etičkog kodeksa je omogućiti pouzdano i transparentno uvođenje eura u Hrvatskoj. To je dokument deklaratorne prirode kojim poslovni subjekti koji pristupe inicijativi jamče da će transparentno i pouzdano poslovati u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj.

Pristupanje Etičkom kodeksu je dobrovoljno i potpuno besplatno. Popis poslovnih subjekata koji pristupe Etičkom kodeksu bit će javno dostupan na internetskoj stranici www.euro.hr, a više detalja saznajte na informativnoj stranici Etičkog kodeksa klikom na donji banner.