Utjecaj Brexita na izvještavanje o transakcijama izvedenicama i SFTR transakcijama

Objavljeno: 30. prosinca 2020.

Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK) od 1. veljače 2020. nije država članica EU-a, u skladu sa Sporazumom o povlačenju iz Europske unije, koji je ratificiran u Europskom parlamentu 29. siječnja 2020. godine.

Kako je definirano Sporazumom o povlačenju, od 1. veljače 2020. do 31. prosinca 2020. traje prijelazno razdoblje te će se od 1. siječnja 2021. UK smatrati trećom zemljom u odnosu na države članice EU-a.

Tijekom prijelaznog razdoblja EU provodi pregovore s UK-om u vezi s postizanjem sporazuma o novom partnerstvu kojim će se urediti novi odnosi između EU-a i UK-a.

Tijekom prijelaznog razdoblja društva iz UK-a koja su do 31. siječnja 2020. notificirana za prekogranično pružanje usluga u Republici Hrvatskoj (RH) mogu nesmetano pružati usluge na temelju EU putovnice (tzv. EU passport) te se tijekom tog razdoblja na takva društva primjenjuje pravo EU-a, što uključuje i trgovinske repozitorije (TR) sa sjedištem u UK-u, a koje klijenti iz RH koriste za izvršavanje svoje obveze izvještavanja o transakcijama izvedenicama iz članka 9. Uredbe (EU) br. 648/2012 o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (EMIR) i članka 4. Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe (SFTR).

Nakon isteka prijelaznog razdoblja društva iz UK-a svoje će poslovanje morati prilagoditi činjenici da će od 1. siječnja 2021. biti u statusu društava iz treće zemlje prema državama članicama EU-a.

Napominje se da subjekti iz EU-a za ispunjenje svoje obveze izvještavanja o transakcijama izvedenicama, kao i izvještavanja o SFTR transakcijama (napomena: SFTR izvještavanje započelo je 13. srpnja 2020.) mogu koristiti:

  • EMIR: TR sa sjedištem u EU-u koji je registriran od strane ESMA-e u skladu s čl. 55. EMIR-a
  • EMIR: TR sa sjedištem u trećoj zemlji koji je ESMA priznala u skladu s čl. 77. EMIR-a
  • SFTR: TR-u sa sjedištem u EU koji je registriran od strane ESMA-e u skladu s člankom 5. SFTR-a
  • SFTR: TR sa sjedištem u trećoj zemlji koji je ESMA priznala u skladu s čl. 19. SFTR-a.

Hrvatski subjekti koji koriste usluge TR-ova iz UK-a više neće moći koristiti usluge takvih subjekata, osim u slučaju njihove relokacije u jednu od 27 država članica EU-a. Također, TR-ovi iz UK-a izgubit će postojeću licencu i postati TR-ovi iz treće zemlje koji se moraju prijaviti ESMA-i za postupak priznavanja. Tek se nakon završetka tog procesa posredstvom njih mogu izvršavati obveze izvještavanja iz Uredbe EMIR i Uredbe SFTR.

Više podataka o procesu relokacije/registracije i priznavanja TR-ova iz UK-a možete naći na internetskim stranicama ESMA-e, koja je nadležno tijelo za TR-ove (https://www.esma.europa.eu/supervision/trade-repositories).

Prema podacima koji su dostupni Hanfi, određen broj subjekata nadzora Hanfe te određen broj nereguliranih nefinancijskih drugih ugovornih strana (čije izvršavanje obveza iz EMIR-a Hanfa nadzire u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 3. Zakona o provedbi EMIR-a) koristi usluge TR-ova iz UK-a.

Hanfa takve subjekte iz RH podsjeća da su dužni osigurati kontinuitet pristupa uslugama registriranog ili priznatog TR-a, a da bi mogli nastaviti ispunjavati svoje obveze izvještavanja prema EMIR-u i SFTR-u. U tom smislu, Hanfa takve subjekte upućuje da se informiraju o statusu svojih pružatelja usluga te da poduzmu odgovarajuće korake kako bi osigurali zakonsku usklađenost.