Upravno Vijeće Hanfe usvojilo pravilnik o dostavi podataka u vezi s korporativnim upravljanjem

Objavljeno: 14. svibnja 2020.

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) na današnjoj je sjednici usvojilo pravilnik kojim se definiraju podaci, rokovi i način dostave informacija HANFA-i u vezi s korporativnim upravljanjem. Riječ je o podacima koje su dužni dostavljati izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj.

Ovisno o vrsti vrijednosnog papira, riječ je o različitim setovima podataka, a odnose se na područja: vodstvo, imenovanje i dužnosti članova uprave i nadzornog odbora, rizicima, unutarnjoj kontroli i reviziji, odnosima s ulagateljima, sukobu interesa i drugo.

Uz to, donesena je i Tehnička uputa za obveznike dostave propisanih informacija u službeni registar propisanih informacija i HANFA-i. Uputa sadrži opis potpisivanja naprednim elektroničkim potpisom, registracije, prijave i načina rada osoba ovlaštenih za pristup računalnom sustavu HANFA-e zbog potreba upisa u registar ili dostavljanja izvještaja.

Društvu CGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima iz Zagreba izdano je odobrenje za rad velikog UAIF-a te ukinuto ono ranije izdano za rad srednjeg UAIF-a, s obzirom da je Društvo navelo da je 31. siječnja 2020. imovina pod upravljanjem Društva dosegnula 1.521.193.676,62 kuna, čime je društvo ispunilo zakonske uvjete za rad u kategoriji velikih.

Na današnjoj sjednici izdano je rješenje kojim se daje suglasnost Tomislavu Tičiću, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela od 10 posto u PROSPERUS – INVEST društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima iz Zagreba te Luki Oreškoviću za izravno stjecanje kvalificiranog udjela od 45 posto u istom društvu.

Iz područja osiguranja, izdano je rješenje o davanju dozvole za obavljanje poslova distribucije osiguranja Leonu Levaku, osnivaču obrta D.L.Levak, obrt za zastupanje u osiguranju iz Krapine, dok je Darku Levaku, osnivaču obrta D.L.LEVAK, obrt za zastupanje u osiguranju, iz Petrovskog prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja.

Više detalja s 22. ovogodišnje sjednice Upravnog vijeća Hanfe pročitajte ovdje.