Upravno Vijeće HANFA-e: Društvo FALCON BROKERI d.o.o. prestaje s radom

Vijest objavljena: 25. lipnja 2020.

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) na današnjoj je sjednici donijelo rješenje kojim se društvu FALCON BROKERI d.o.o. iz Zagreba, na vlastiti zahtjev, ukida odobrenje za rad te se nalaže isključivanje internetske stranice društva.

Društvo FALCON BROKERI d.o.o. je obavijestilo HANAFA-u o namjeri prestanka obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti te o istom obavijestilo i svoje klijente. Društvo je isplatilo glavninu novčanih sredstava klijenata te dostavilo HANFA-i popis preostalih osoba kojima sredstva nisu isplaćena, zbog nedostupnosti. Društvo će nakon prestanka poslovanja kao investicijsko društvo nastaviti poslovati kao drugo trgovačko društvo te se obvezuje kao pravni slijednik izvršiti isplate preostalih klijenata.

Temeljem svega navedenog izdano je rješenje HANFA-e o ukidanju odobrenja za rad za obavljanje investicijskih usluga i s njima povezanih aktivnosti te je društvo dužno po primitku rješenja, a najkasnije u roku od osam dana, isključiti internetsku stranicu na domeni http://www.falcon-brokeri.hr.

Uz navedeno, na današnjoj sjednici izdano je rješenje kojim se Mariu Martinoviću i Lini Paurević izdaje suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela, svakome od po 17 posto, u faktoring-društvu ESC Factoring d.o.o. iz Zagreba.

Nakon provedenog stjecanja, vlasničku strukturu društva činit će Hrvoje Turkalj sa 49 posto udjela, Mario Martinović sa 17 posto, Lina Paurević sa 17 posto, Ivan Jurišić sa 12 posto i Dražen Jakšić s pet posto udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima društva ESC Factoring d.o.o.

Tijekom današnje sjednice izdano je rješenje kojim se Sanji Osojnik daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva AGRAM LEASING d.o.o. iz Zagreba te rješenje kojim se Barbari Boronić Nikić, suvlasnici obrta UNA zastupanje u osiguranju, zajednički obrt, vl. Dubravka Davutović i Barbara Boronić Nikić, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja.