Upozorenje za javnost – platforma eurotrades.com

Objavljeno: 03. kolovoza 2020.

Hanfa upozorava ulagatelje na području Republike Hrvatske na internetsku platformu za trgovanje ugovorima za razlike (CFD-ovima) eurotrades.com

Na internetskim stranicama platforme eurotrades.com (https://www.eurotrades.com/) nije navedeno koje društvo stoji iza iste, kao ni nikakve informacije o eventualnoj licenci.

Navedena internetska platforma nema odobrenje za pružanje investicijskih/brokerskih usluga na području Republike Hrvatske.

Hanfa poziva ulagatelje s područja Republike Hrvatske da ne trguju putem navedene platforme i da ne prihvaćaju ponude za trgovanje njihovih prodajnih predstavnika. Hanfa nije nadležna za nadzor zakonitosti poslovanja ise, niti može utjecati na zaštitu prava i interesa ulagatelja koji poslovni odnos uspostavljaju s takvim osobama. Kod takvih nelicenciranih pružatelja usluga vrlo često se radi i o nekom obliku prijevare ulagatelja.

Registar društava koja imaju odobrenje Hanfe za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, registar vezanih zastupnika te popis notificiranih pružatelja financijskih usluga iz drugih država članica Europske unije za izravno pružanje usluga na području Republike Hrvatske dostupni su na internetskim stranicama Hanfe (https://www.hanfa.hr/trziste-kapitala/registri/) te Hanfa ovim putem još jednom poziva ulagatelje da prije stupanja u poslovni odnos s bilo kojim investicijskim društvom provjere ima li isto potrebne licence i je li se notificiralo za pružanje investicijskih usluga na području Republike Hrvatske.