Sjednica Upravnog vijeća: Odluka o oslobađanju plaćanja dijela naknade za izdavatelje i dva pravilnika iz područja osiguranja/reosiguranja

Vijest objavljena: 9.7.2019.

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) na današnjoj, 27. ovogodišnjoj sjednici donijelo je Odluku o oslobađanju plaćanja dijela naknade za izdavatelje, za drugo tromjesečje 2019. godine. Uz to, usvojena su i dva pravilnika iz područja osiguranja/reosiguranja.

Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje/reosiguranje detaljnije propisuje, između ostalog, sadržaj i način podnošenja zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje/reosiguranje, sadržaj, dokumentaciju i način podnošenja obavijesti u slučaju smanjenja kvalificiranog udjela te sadržaj i način podnošenja obavijesti o stjecanju ili smanjenju kvalificiranog udjela od strane Republike Hrvatske.

Danas usvojeni Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje/reosiguranje detaljnije opisuje uvjete koje osoba mora ispunjavati ukoliko obnaša ključnu funkciju u društvu za osiguranje/reosiguranje te dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta. Osim stručnih kvalifikacija i radnog iskustva propisani su i drugi uvjeti poput primjerenosti, odnosno dobrog ugleda i integriteta, a što se procjenjuje temeljem više nabrojanih parametara.

Uz navedeno, na današnjoj sjednici doneseno je i rješenje kojim se Elvisu Gugiću iz Splita, osnivaču obrta za zastupanje Matrix, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja.

Detaljne objave s 27. sjednice Upravnog vijeća HANFA-e pročitajte ovdje.