Sjednica Upravnog vijeća Hanfe: Uklonjene nezakonitosti prilikom pružanja usluga distribucije osiguranja i predugovornog informiranja klijenata kod ugovaranja zdravstvenog osiguranja

Objavljeno: 26. kolovoza 2021.

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na današnjoj je sjednici, između ostalog, donijelo rješenja kojima se utvrđuje da su društva Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. i AGRAM LIFE osiguranje d.d. otklonili ranije uočene nezakonitosti i unaprijedili kvalitetu obavljanja poslovanja distribucije osiguranja te je stoga nad njima okončan postupak neposrednog tajnog nadzora Hanfe. Riječ je o nadzoru koji je usmjeren na kvalitetu informiranja potrošača i kvalitetu pružanja usluge distribucije osiguranja za pojedine distributere osiguranja, a nakon ovih rješenja, očekuju se rješenja završenih nadzora i za ostala društva.

Naime, Wiener osiguranje Vienna Insurance Group je, prema ranijem nalogu Hanfe, unaprijedilo kvalitetu obavljanja poslova distribucije zdravstvenog osiguranja na način da je unaprijedilo sustav obveznih edukacija, kao i proces provjere i praćenja stručnosti i profesionalnosti svojih internih prodavača osiguranja. Također, unaprijeđen je i sam poslovni proces, odnosno predugovorno informiranje o zdravstvenom osiguranju na način da se klijentima prilikom predlaganja ugovora o osiguranju ili drugih pripremnih radnji za sklapanje ugovora, predaje cjelokupna predugovorna dokumentacija, a kako bi na vrijeme dobili relevantne i objektivne informacije o ponuđenom osiguranju i odredbama ugovora i mogli donijeti informiranu i jasnu odluku.

Društvo AGRAM LIFE osiguranje također je, na sličan način, unaprijedilo svoj poslovni proces distribucije zdravstvenog osiguranja. Društvo je pritom izradilo  nove upute za prodajnu mrežu, a koje sada uključuju obvezu uručivanja predugovorne dokumentacije za razmatranje klijentima prije sklapanja ugovora.  

Osim toga, na današnjoj je sjednici izdano odobrenje društvu Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, sa sjedištem u Budimpešti, Mađarska, za neposredno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu OTP Osiguranje d.d sa sjedištem u  Zagrebu, u visini od 100 posto temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva; odobrenje društvu Groupama Holding Filiales et Participations, za posredno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu OTP Osiguranje d.d, u visini od 100 posto temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva te odobrenje društvu CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, iz Pariza, Francuska, za posredno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu OTP Osiguranje d.d. u visini od 100 posto temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva.

Uz navedeno, izdano je i nekoliko rješenja kojima se daje ili prestaje važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja.

Više detalja o tim i drugim odlukama s današnje sjednice Upravnog vijeća Hanfe potražite ovdje.