Sjednica Upravnog vijeća Hanfe: Odobren pojednostavljeni prospekt društvu DALEKOVOD, d.d. za izdavanje 41 milijuna dionica

Objavljeno: 04. svibnja 2022.

Na današnjoj sjednici Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) izdano je rješenje kojim se društvu DALEKOVOD, d.d. iz Zagreba odobrava pojednostavljeni prospekt u vezi s uvrštenjem 41 milijun dionica, nominalne vrijednosti 10 kuna, ukupnog nominalnog iznosa 410 milijuna kuna.

Uvidom u sadržaj pojednostavljenog prospekta u vezi s uvrštenjem dionica na uređeno tržište, utvrđeno je da je isti izrađen u skladu s odredbama prospektne regulative.

Osim toga, na današnjoj sjednici izdano je i rješenje kojim se društvu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. izdaje odobrenje za pripajanje podfonda lnterCapital Global Bond podfondu InterCapital Bond, oba podfondovima Krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS) InterCapital

Kao osnovni razlog pripajanja navodi se povećanje troškovne i operativne učinkovitosti u upravljanju imovinom budući da oba podfonda ulaze u istu kategoriju obvezničkih fondova te imaju sličnu investicijsku strategiju, a valuta oba fonda je euro. Društvo je procijenilo da će pripajanjem podfondova izbjeći troškovne i operativne neučinkovitosti, pri čemu ulagatelji neće imati nikakav dodatan trošak te će imati i nižu naknadu za upravljanje.

Više detalja o tim i drugim rješenjima donesenima na današnjoj sjednici Upravnog vijeća Hanfe možete pročitati OVDJE.