Sjednica Upravnog vijeća Hanfe: Izdano odobrenje za osnivanje pet novih investicijskih fondova

Objavljeno: 14. rujna 2022.

Na današnjoj je sjednici Upravno vijeće Hanfe donijelo rješenja za osnivanje pet novih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.  S time je do sada u 2022. Hanfa odobrila osnivanje 10 novih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

Zahtjev za osnivanje novih fondova podnijela su društva: Eurizon Asset Management Croatia, OTP Invest i Raiffeisen Invest, a svih pet fondova su otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom, klasificirani kao fondovi s dospijećem. Kao što i sam naziv kaže riječ je o fondovima koji imaju točno određeni datum dospijeća i osnivaju se na točno određeni rok, u ovom slučaju na tri ili pet godina.

Također, na današnjoj sjednici Hanfa je donijela šest rješenja kojima se utvrđuje da su leasing društva otklonila nadzorom utvrđene nepravilnosti u obračunu naknada, na način da su donijela nove ili izmijenila postojeće interne akte. Time je obračun naknada iskazan na jasan i transparentan način i usklađen sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju i Zakonom o zaštiti potrošača.

Podsjećamo, Hanfa je u lipnju nad leasing društvima provela nadzor obračuna naknada u kojima se istražilo koliko su cjenici naknada pregledni i razumljivi te jesu li ugovori o financijskom leasingu u skladu sa zakonima koji reguliraju prava potrošača. Nakon utvrđenih nepravilnosti zbog neopravdano naplaćenih naknada očekuje se da će leasing društva potrošačima vratiti 750.000 kuna.

Više detalja o tim i drugim donesenim rješenjima na današnjoj sjednici Upravnog vijeća Hanfe pročitajte ovdje.