Sektor financijskih usluga pod nadzorom Hanfe uspješno uveo euro kao službenu valutu RH

Objavljeno: 17. siječnja 2023.

Uvođenje eura u sektoru financijskih usluga pod nadzorom Hanfe uspješno je provedeno i završeno. Financijska društva pripreme su započela temeljito i na vrijeme pa Hanfa nije zabilježila tehničke poteškoće uslijed prelaska na novu valutu. 

Tako je, prema planu, 2. siječnja 2023. nastavljeno poslovanje Zagrebačke burze, a potpuno su u funkciji i SKDD i SKDD - CCP. Navedena su društva već ranije provela dvojno iskazivanje cijena pa se tako, primjerice, vrijednost dionica na Zagrebačkoj burzi sada može vidjeti u eurima, ali i u kunama, kao i cjenik usluga. Pored toga, provedena je prilagodba svih burzovnih indeksa euru, a sve povijesne vrijednosti za sve indekse ostale su nepromijenjene. Sva dionička društva moraju preračunati postojeći iznos temeljnog kapitala i dionica u eure, zaokruženo na eurocent. Pritom su dobiveni iznos dužna uskladiti i s aktualnim propisima koji uređuju trgovačka društva te navedene promjene upisati u sudski registar i pri SKDD-u.

U sektorima mirovinskih i investicijskih fondova, osiguranja, leasinga i faktoringa također zasad nisu zapaženi problemi prouzrokovani uvođenjem eura kao službene valute. Vrijednost mirovinske štednje, odnosno udjela, sada je preračunata i izražena u eurima, a vrijednost udjela investicijskih fondova također se izražava u eurima.

Ugovori o osiguranju sklopljeni prije uvođenja eura i dalje su na snazi, samo će se sada sve financijske obaveze uplaćivati i isplaćivati u eurima. Premije osiguranja od početka 2023. plaćaju se i preračunavaju u eurima, kao i obaveze društava za osiguranje prema klijentima u slučajevima isplata uslijed nastanka i priznanja štete, čak i ako je ranija procjena bila izražena u kunama.

Kod ugovora o leasingu u kunama iznosi u kunama preračunavaju se u euro pa će i iznos rate/obroka od sada biti izražen u eurima. Ako je ugovor bio sklopljen uz valutnu klauzulu u euru te su iznosi bili prikazani u eurima, sve ostaje kako je bilo ugovoreno. Ugovor o leasingu koji sadrži promjenjivu kamatnu stopu nakon uvođenja eura ostaje kakav jest, osim ako je kao parametar korišten NRS (nacionalna referentna stopa) za kunu, u kojem se slučaju on zamjenjuje NRS-om za euro, bez negativnog utjecaja na korisnike leasinga.

Pozivamo potrošače financijskih nebankarskih usluga iz nadležnosti Hanfe da se za sve pritužbe ili upite i nedoumice obrate na email: potrosaci@hanfa.hr.