Savjetovanje o reviziji Smjernica povezanih sa Solventnosti II o granicama ugovora i vrednovanju tehničkih pričuva

Objavljeno: 16. srpnja 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) pokrenulo je danas dva postupka konzultacija o reviziji Smjernica povezanih sa Solventnosti II o granicama ugovora i vrednovanju tehničkih pričuva, koje su na snazi ​​od primjene Solventnosti II u 2016. godini.

Kao dio pregleda Solventnosti II iz 2020. godine EIOPA je identificirala nekoliko različitih praksi u vezi s provedbom i nadzorom obračuna tehničkih pričuva. Kako bi se osigurala ujednačena primjena Solventnosti II i njezinog delegiranog propisa na ovom području, zahtijeva se revizija postojećih smjernica, uz potrebna poboljšanja utvrđena u Mišljenju o pregledu Solventnosti II iz 2020.

Savjetovanje o reviziji Smjernica o granicama ugovora o osiguranju i ugovora o reosiguranju

Smjernice o granicama ugovora promiču dosljednu primjenu granica ugovora o osiguranju ili reosiguranju. Granica ugovora određuje smatra li se dodatno pokriće koje proizlazi iz opcija ugovaratelja osiguranja postojećim ili budućim poslovanjem.

Nove i izmijenjene smjernice pružaju detaljne smjernice o već postojećim zahtjevima. Usredotočene su na razdvajanje ugovora o osiguranju i reosiguranju i procjenu ima li financijsko jamstvo ili pokriće vidljiv učinak na ekonomičnost ugovora. Nove se smjernice posebno usredotočuju na cilj razdvajanja, osiguravajući da jedan ugovor ima jednak tretman, bez obzira na to prodaje li se kao jedan ugovor ili kao dva neovisna ugovora, gdje su oba jednaka u smislu rizika.

EIOPA poziva dionike da odgovore na anketu do 12. studenog 2021. godine.

Savjetovanje o reviziji Smjernica o vrednovanju tehničkih pričuva

Smjernice o vrednovanju tehničkih pričuva imaju za cilj povećati dosljednost i usklađenost profesionalne prakse za sve vrste i veličine društava u državama članicama EU-a i podržati društva u izračunavanju tehničkih pričuva prema Solventnosti II.

U novim i izmijenjenim smjernicama EIOPA pojašnjava da se tamo gdje postoje ugovori s značajnim opcijama i jamstvima od poduzetnika očekuje uporaba metode vrednovanja koja bilježi vremensku vrijednost tih ugovora. Smjernice koje se bave stručnom prosudbom, ključnom komponentom izračuna tehničkih pričuva, predložene su na temelju postojećih Smjernica o uporabi internih modela, koje su već bile primjenjive u svrhu vrednovanja tehničkih pričuva.

EIOPA poziva dionike da odgovore na anketu do 12. studenog 2021. godine.

Sljedeći koraci

EIOPA će razmotriti primljene povratne informacije, objaviti konačno izvješće o savjetovanju i dostaviti Smjernice na usvajanje svom Odboru nadzornih tijela.